u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima

MUP formirao Disciplinsku komisiju za težu povredu službene dužnosti

Za predsjednicu komisije izabrana je Snežana Vujović, šefica Grupe za potražnu djelatnost i suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici Uprave policije

4811 pregleda 1 komentar(a)
Foto: MUP Crne Gore
Foto: MUP Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa odredbama novog Zakona o unutrašnjim poslovima formiralo je Disciplinsku komisiju koja će biti nadležna za vođenje disciplinskog postupka za učinjenu težu povredu službene dužnosti od strane policijskih službenika, saopšteno je iz tog Ministarstva.

Za predsjednicu komisije izabrana je Snežana Vujović, šefica Grupe za potražnu djelatnost i suzbijanje maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici Uprave policije.

Članovi Disciplinske komisije su Boris Anđušić– predstavnik Uprave policije, Smail Bošnjak, Marijana Vico i Vida Radomirović– predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, i njihovi zamjenici Mirsada Crnovršanin, Aleksandar Laketić i Biljana Leovac, dok je sekretarka Disciplinske komisije Ljubica Damjanović, savjetnica u Kabinetu ministra.

"Predsjednica i članovi Disciplinske komisije svjesni su odgovornosti koja im je povjerena, te će svoj rad obavljati savjesno, nepristrasno i profesionalno, a sve u cilju povećanja povjerenja građana u rad i postupanje policijskih službenika", saopšteno je nakon sjednice Disciplinske komisije.

Na ovaj način, značajan obim posla iz nadležnosti Disciplinske komisije nadležne za vođenje disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti protiv državnih službenika, formirane na osnovu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, prelazi u nadležnost Disciplinske komisije MUP-a.

Iz MUP-a dodaju da novi Zakon predviđa da se određeni broj povreda radnih obaveza koje su ranije bile u kategoriji lakših, sada svrstavaju u teže, a uvedeni su i novi instituti težih povreda službene dužnosti, što imajući u vidu da je u Upravi policije zapošljeno preko 4000 policijskih službenika, u velikoj mjeri povećava broj ovih slučajeva.