Zaposliti samohrane roditelje radi smanjivanja siromaštva

UNICEF-ovi mladi reporteri pitaju: Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori?

3586 pregleda 4 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori?", bilo je pitanje koje su UNICEF-ovi mladi reporteri postavili stalnoj predstavnici UNDP-a u Crnoj Gori Danijeli Gašparikovoj, samohranoj majci Sabini Krnić i nezaposlenom ocu Burimu Bećaju, povodom Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, koji se obilježava 17. oktobra.

"U Crnoj Gori se zasnivanje porodice, ili stvaranje porodice, navodi kao jedan je od najčešćih razloga zašto poslodavci odbijaju da zapošljavaju žene. Takvo nešto ne dešava se muškarcima. Dakle, kada žene budu u mogućnosti da se zaposle i uđu na tržište rada, tada će moći i da ostvare prihod koji će koristiti za poboljšanje života njihove djece", kazala je stalna predstavnica UNDP Danijela Gašparikova.

Ona je poručila i da pružanje jednakih mogućnosti ženama za rad neće samo uticati na povećanje porodičnih prihoda, a time i na smanjenje siromaštva djece, već će dovesti i do smanjenja broja žena i djece žrtava porodičnog nasilja, jer će zaposlene žene biti u stanju da prekinu začarani krug nasilja. Život u nasilju takođe predstavlja vid siromaštva.

"Kada, kao ljudska bića, trpimo nasilje, ne možemo se koncentrisati, izloženi smo stresu i osjećamo bol. Onaj ko osjeća bol nije u stanju da uči. Onaj ko osjeća bol nije u stanju da zarađuje i ostvaruje prihode. Onaj ko osjeća bol nije u stanju da živi dobrim i naprednim životom“, rekla je Gašparikova.

Sabina Krnić, samohrana majka, smatra da je potrebno pružiti veću podršku samohranim roditeljima koji žive u siromaštvu, naročito u smislu rješavanja njihovog stambenog pitanja i obezbjeđivanja posla, koji će im omogućiti da redovno plaćaju račune.

"Potrebno je obratiti više pažnje na siromaštvo samohranih majki, samohranih roditelja, da ne budu bez krova nad glavom kao ja. Sa 105 eura mjesečno nemoguće je platiti račune za struju, vodu, stanovanje ili zadovoljiti potrebe djece koja idu u školu“, objasnila je Krnić.

Burim Bećaj, nezaposleni otac desetoro djece koji živi na Koniku, ukazao je na potrebu za podrškom porodicama u pogledu grijanja tokom zime, kao i na potrebu da se obezbijedi igralište i park za djecu na Koniku.

"Nema drva za ogrjev – onima koji žive u prizemlju jako je hladno. Ne radim nigdje, živim od onoga što nađem u kontejnerima. Nadam se da će u budućnosti stvari biti bolje i da će neke institucije učiniti nešto kako bi nam bilo bolje“, poručio je Bećaj.

Prije pandemije COVID-a-19 svako treće dijete u Crnoj Gori bilo je u riziku od siromaštva, a taj broj je sada još veći zbog krize izazvane ovom pandemijom.

"Stopa siromaštva za jednoroditeljsku porodicu s djecom iznosi 35 odsto, u poređenju sa 25 odsto, koliko je nacionalni prosjek. Iako je kriza izazvana koronavirusom značajno pogoršala živote sve djece, ona koja rastu u siromaštvu i u jednoroditeljskim domaćinstvima među najugroženijima su i njima je najviše potrebna efektna podrška sistema”, poručio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander.

Siromaštvo je više od pukog nedostatka prihoda. Da bi se smanjilo siromaštvo, država mora da obezbijedi novčanu pomoć i kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu, socijalnu i dječju zaštitu svakoj porodici u Crnoj Gori.