kazali da pitanje vlasništva "s pravom unosi nemir i zebnju" kod pravoslavnih Crnogoraca

Matica crnogorska: Cetinjski manastir ustupiti i sveštenstvu CPC

Iz Matice crnogorske kazali kako žele da vjeruju da će nadležne institucije umjeti i moći da profesionalno, stručno i pravedno riješe delikatan i važan spor, jer bi to doprinijelo građanskom miru i razumijevanju, te "preduprijedilo nezadovoljstvo, otpor i proteste koji bi mogli eskalirati"

5901 pregleda 79 reakcija 48 komentar(a)
Cetinjski manastir, Foto: Shutterstock
Cetinjski manastir, Foto: Shutterstock

Matica crnogorska oglasila se povodom odluke Uprave za katastar i državnu imovinu da se, na nedavni zahtjev Mitropolije crnogorsko-primorske, Cetinjski manastir ponovo upiše kao svojina MCP.

Kazali su kako žele da vjeruju da će nadležne državne institucije umjeti i moći da profesionalno, stručno i pravedno riješe taj delikatan i važan spor, dodavši da bi to doprinijelo građanskom miru i razumijevanju, te "preduprijedilo nezadovoljstvo, otpor i proteste koji bi mogli eskalirati".

Iz Matice crnogorske ocijenili su da pitanje vlasništva nad Cetinjskim manastirom "s pravom unosi nemir i zebnju" kod pravoslavnih Crnogoraca.

"Poveljom crnogorskog gospodara Ivana Crnojevića od 4. januara 1485. godine osnovan je Cetinjski manastir kao sjedište crnogorske mitropolije. U periodu vladavine Crnojevića pravoslavna hrišćanska crkva u Crnoj Gori prvi put stiče autonomni crkveni status a crnogorske mitropolite otad, pa sve do kraja Prvog svjetskog rata i nestanka Crne Gore, biraju i postavljaju sami Crnogorci. Cetinjski manastir je tako kroz proteklih pet stoljeća predstavljao simbol crnogorske državnosti, borbe za slobodu i najveću crnogorsku pravoslavnu svetinju", navodi se u saopštenju.

Iz Matice crnogorske su kazali da se, preko Uprave za katastar i državnu imovinu, u nedostatku pravno validnih argumenata i uz izrugivanje pravnoj struci, "jednom dosjetkom, želi samostalno odlučiti o vlasništvu nad Cetinjskim manastirom i prepisati ga u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve".

"Namjera aktuelne vlasti da od Crne Gore i Crnogoraca otmu Cetinjski manastir i predaju ga u vlasništvo pomjesne pravoslavne crkve Srbije je obrazložena nečuvenim i grotesknim tumačenjem osnove upisa vlasništva na Opštinu Cetinje. Uprava za katastar i imovinu nam pokušava sve objasniti greškom, nastalom prilikom kompjuterskog unosa podataka o vlasništvu 1996. godine. Tako je navodno igrom slučaja i činovničkom omaškom Cetinjski manastir upisan na Prijestonicu Cetinje. Teško je zamisliti veće potcjenjivanje i ponižavanje sveukupne crnogorske javnosti, da iza svega ne stoji namjera da se definitivno sruši projekat pune obnove Crnogorske pravoslavne crkve, kao jednog od temelja crnogorskog identiteta. Ako je nasilnim ukidanjem autokefalne Cetinjske mitropolije 1920. godine započet proces nestanka samostalne pomjesne pravoslavne crkve crnogorskog naroda, sada se nakon jednog vijeka, u obnovljenoj državi Crnoj Gori ovaj posao hoće dovesti do kraja", dodaje se u saopštenju.

U Matici crnogorskoj smatraju da bi nadležne državne instance, prilikom rješavanja ovog svojinskog pitanja, morale voditi računa da Cetinjski manastir, "na osnovu istorijskog prava, uz poštovanje elementarnih ljudskih i prava o slobodi vjeroispovijesti", treba ravnopravno ustupiti svim pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori, pa time i sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve.

"Cijeneći neophodnost uspostavljanja društvene stabilnosti i mira, kao osnovne pretpostavke normalnog razvoja cjelokupnog društva, Matica crnogorska poziva Vladu Crne Gore, nosioce najodgovornijih državnih i društvenih funkcija kao i sve aktere na političkoj sceni – da pokažu odgovornost i razumijevanje za posebnu osjetljivost Crnogoraca kada je u pitanju Cetinjski manastir kao prvorazredni nacionalni i identitetski simbol", zaključuje se u saopštenju.