narušen urbanistički izgled grada

Privremeni objekti ruže Pljevlja

Nadležni konstatuju da se postojeći privremeni objekti tvrde gradnje uglavnom nalaze na opštinskom zemljištu i imaju negativan efekat na ambijent i uređenje grada...

5086 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Goran Malidžan
Foto: Goran Malidžan

Trenutna slika stanja privremenih objekata u urbanističkom smislu nije zadovoljavajuća i vezana je za jedan od modela rješavanja socijalnih potreba društva i svojevremenu stabilizaciju lokalnih ekonomskih prilika.

To je konstatovano u Nacrtu programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Pljevlja, koji je za period od 2021. do 2025. uradila lokalna uprava.

Konstatuje se i da pojedine privremene objekte, aktivne i neaktivne, i okolne prostore, korisnici ne održavaju na način primjeren urbanoj sredini.

Urbanoj slici grada, navodi se u izvještaju, ne doprinose kiosci za štampu koji su okruženi dodacima u ponudi, u vidu rashladne vitrine za piće i kondenzatora za sladoled.

”Kako su kiosci za štampu vremenom postali potreba modernog urbanog društva, napretkom tehnologije su mijenjali svoj oblik i dizajn, a odavno su našli svoje mjesto u prostoru i postali su svojevrsan dio urbanog mobilijara svakog grada, preporuka je da se postupno uvode i primjene nova dostignuća u pogledu dizajna kioska, koji mogu u opsegu jednog objekta da sadrže prostore za rashladne vitrine i kondezatore za sladoled. Težnja ovog će biti da se stvore preduslovi da se izbjegava stvaranje ‘mini-marketa’ na otvorenom prostoru i otvore mogućnosti za ovakva moderna i slična rješenja”, navodi se u Nacrtu Programa postavljanja privremenih objekata.

Konstatuje se i da se postojeći privremeni objekti tvrde gradnje uglavnom nalaze na opštinskom zemljištu i imaju negativan efekat na ambijent i uređenje grada. Najviše takvih objekata u formi “objekata u nizu”, nalazi na obali rijeke Breznice u blizini gradske pijace. Prisutne su i manje grupe privremnih objekata, takođe u formi “objekata u nizu”, u užoj gradskoj zoni, u Ulici Principova, Bajića sokaku, naselju Musluk, Staroj benzinskoj stanici, a evidentne su pojedinačene forme u široj gradskoj zoni.

”Ovakva vrsta privremenih objekata tvrde gradnje je nastala prije dvadesetak godina, a na to su uticale nestabilne ekonomsko-socijalne prilike. Iako ova vrsta privremenih objekata nije prikladna oku, jer se gube razlike u prostoru između privremenih i trajnih objekata, ne možemo zanemariti činjenicu da među ovom kategorijom postoje primjeri objekata koji su aktivni i funkcionišu. Međutim, postoje brojni primjeri gdje su ovi objekti nezavršeni, neaktivni, neodržavani i prepušteni zubu vremena, a uz to su okolni pripadajući prostori zatrpani neaktivnim automobilima, gajbama i drugim odbačenim stvarima u formi ‘ostave na otvorenom’. Vodeći se time da u jednom dužem vremenskom periodu privremeni objekti tvrde gradnje nisu doprinijeli primjerenoj uređenosti gradskog prostora, već su imali negativan efekat na ambijent i uređenje grada, težnja ovog dokumenta biće u tome da buduća gradnja ovakve vrste objekata bude svedena na najmanju moguću mjeru, shodno potrebama grada”, konstatuje se u Programu.

U tom dokumentu nije navedeno da li će i kada opština pristupiti uklanjanju takve vrste objekata, iako on,i kako je i konstatovano u Programu, ruže izgled grada.

Pojedini ugostitelji, konstatuje se u Programu, neosnovano proširuju terase ispred svojih ugostiteljskih objekata i na taj način skraćuju pješačku stazu i ometaju pješački saobraćaj, a na nekim mjestima smanjuju preglednost na određenim raskrsnicama.

Ubuduće će se definisati precizne smjernice kako bi se definisali uslovi za postavljanje ugostiteljske terase i opreme na otvorenom prostoru.

U Prostornom planu Opštine Pljevlja konstatovano je da u gradu postoji prevelik broj privremenih objekata i kioska raspoređenih bez sistema, te da bi trebalo tu praksu potpuno ukinuti i ne odobravati više podizanje novih, već da sve potrebe za komercijalnim prostorom rješavaju u postojećim ili novim stalnim objektima.

”Uvažavajući navedeno i činjenicu da je za realizaciju usvojenih planskih dokumenata neophodno značajno ulaganje, a sa druge strane sagledavajući evidentne potrebe za objektima i sadržajima privremenog karaktera do konačne realizacije detaljnih urbanističkih planova, namjera je da se Programom privremenih objekata omogući nastavak korišćenja prostora. Vodeći se stavom da ‘nije grad samo centar grada’ i da je potrebna veća briga o širem gradskom području, težnja je da se pristupi transformaciji postojećih objekata privremenog karaktera i značajno poboljša njihov kvalitet u funkcionalnom i vizuelnom pogledu”, navodi se između ostalog u Nacrtu Programa postavljanja privremenih objekata u Pljevljima.