"U hitnoj proceduririješiti pitanje upisa"

CGO: Kome odgovara upis bez kriterijuma na neakreditovane master programe

"Mićanović, kao i kompletan rektorski kolegijum, su morali biti svjesni da ovo zakonsko rješenje, bez utvrđenih kriterijuma za upis u drugu godinu od strane UCG i bez licence i akreditacije, nije primjenjivo"

3609 pregleda 2 komentar(a)
CGO (Ilustracija), Foto: CGO
CGO (Ilustracija), Foto: CGO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) saopštio je danas da poziva rukovodstvo Univerziteta Crne Gore (UCG) da u hitnoj proceduri, i u konsultaciji sa nadležnim Ministarstvom, riješi pitanje upisa na drugu godinu master studija za kandidate koji su prethodni nivo završili po nekom od sistema važećih prije 2017. godine.

Oni su postavili pitanje "Kome odgovara upis bez kriterijuma na neakreditovane master programe?"

"Naime, izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, iz juna 2017. godine, članom 119b stav 3, predviđeno je da lica koja su stekla diplomu u nekom od prethodnih modela studija visokog obrazovanja, a koje su ekvivalentne obimu od 240 ECTS, imaju pravo da direktno upišu drugu godinu master studija. Međutim, UCG nikada nije donio prateća podzakonska akta kojima bi preciznije uredili kriterijumi i način upisa tih studija. Istovremeno, za svaki program, shodno zahtjevu UCG, Ministarstvo je licencom utvrdilo broj studenata, a Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) dala akreditaciju. CGO upozorava da ovo u praksi znači da se može desiti da drugu godinu upiše, na primjer, 50 studenata a da su kapaciteti za održavanje nastave i mentorstva ograničeni na 10 ili 20 studenata", ističe se u saopštenju CGO koje potpisuje Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica.

Oni su dodali da je ovo pitanje aktuelizovano ove studijske godine, dopisom prorektora Veselina Mićanovića, fakultetskim jedinicama da upisuju studente koji su po ranijim sistemima završili studije, a koji po ekvivalenciji diplome imaju 240 ECTS.

"Mićanović, kao i kompletan rektorski kolegijum, su morali biti svjesni da ovo zakonsko rješenje, bez utvrđenih kriterijuma za upis u drugu godinu od strane UCG i bez licence i akreditacije, nije primjenjivo. Imajući u vidu da se radi o jednogodišnjem programu od 60 ECTS, koji se sadržajno podudara sa drugom godinom dvogodišnjih master studija, za njegovu realizaciju se prvenstveno moralo ući u proces akreditacije. Važno je naglasiti da se važeća akreditacija odnosi na dvogodišnje, ali ne i jednogodišnje master studije takvog sadržaja. Kako zakoni ne prepoznaju godine studija kao izolovane studijske programe, već se svaki studijski program mora zasebno akreditovati, to vodi ka upitnom kvalitetu tog programa i validnosti diploma po njegovom završetku", poručili su iz CGO.

Iz te nevladine organizacije (NVO) naglašavaju da "UCG nije donio podzakonske akte, odnosno kriterijume kojima bi se odredio sistem bodovanja prijavljenih kandidata i način njihovog rangiranja uopšte ne postoji".

"Nije određena ni obaveza polaganja prijemnog ispita, kao što je to slučaj sa upisom u prvu godinu dvogodišnjih master studija, pri čemu su zanemareni i ostvareni prosjeci ocjena. Ne postoji ni ograničenje u broju studenata koje fakultet može primiti. Nedostatak akata kojima bi se taj dio uredio vodi i ka izostanku konkursa za upis, što za rezultat ima to da se može upisati ko hoće i u bilo koje vrijeme. Konačno, Senat nije verifikovao upis ovih studenata kada je isti verifikovan za novoupisane studente prve godine master studija", poručili su iz CGO.

Oni ukazuju da su "ove praznine odgovornost prethodnog, ali i trenutnog rukovodstva UCG-a, koje se sjetilo ove norme tek ove godine, i to nakon raspisivanja konkursa za upis u prvu godinu master studija, odnosno u periodu kada su na fakultetskim jedinicama završeni prijemni ispiti i dok su se utvrđivale preliminarne rang liste".

"Prema informacijama CGO-a, ovi problemi su već iskomunicirani između studenata i fakultetskih rukovodstava prema rektoratu UCG, ali rektorat ne pokazuje razumijevanje za opravdanu zabrinutost zbog takvog stanja niti zainteresovanost za pronalaženje mehanizama za rješavanje ovog pitanja", zaključuje se u saopštenju CGO.

Preporučujemo za Vas