Zahtjev Hg "Budvanska rivijera"

Mitrović da izbriše solitere

Iz HG “Budvanska rivijera” traže da se odustane od gradnje četiri solitera od po 11 spratova koji su ucrtani u parku u okviru Turističkog naselja “Slovenska plaža” i sačuva najveća zelena oaza u Budvi

10185 pregleda 127 reakcija 10 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Četiri solitera od po 11 spratova koji su ucrtani u parku u okviru turističkog naselja “Slovenska plaža” treba izbrisati prilikom izrade prostorno-urbanističkog plana (PUP) Opštine Budva.

To je zahtjev u koji su “Vijesti” imale uvid, a koji je uputio predsjednik borda direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” Mijomir Pejović ministru ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratku Mitroviću.

Gradnja je predviđena Detaljnim urbanističkim planom “Budva centar”, na koji je stavljen moratorijum do izrade novog PUP-a. Kontroverznim planskim dokumentom koji je donijet u vrijeme vladavine koalicije DPS-SDP u Budvi, prije više od decenije, Budva je umjesto mediteranskog grada pretvorena u grad kula i solitera, što je postalo na terenu vidljivo posljednjih godina, kada je na potezu od “Avale” do Zavale niklo desetak višespratnica uz samu obalu.

Vlada Crne Gore je 22. aprila donijela odluku o izradi Prostorno-urbanističkog plana (PUP) opštine Budva, kojom je stavila van snage dva kontroverzna planska dokumenta - DUP “Budva centar” i DUP “Bečići”. Rok za izradu planskog dokumenta je godinu, a za to vrijeme zbranjeno je izdavanje dozvola za gradnju na području koje je pokriveno oborenim DUP-ovima.

”Pošto je u toku postupak izrade PUP-a opštine Budva, koji je strateški dokument i opšta osnova organizacije i uređenja prostora naše opštine, kojim se određuju ciljevi i mjere prostornog razvoja, obraćamo Vam se u cilju zaštite prostora u vlasništvu Hotelske grupe ‘Budvanska rivijera’, čiji je većinski vlasnik država Crna Gora. Svjesni da će ministarstvo shodno planiranju prostora izgradnji objekata organizovati i upoznati zainteresovanu javnost sa ciljem i svrhom izrade planskog dokumenta, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, shodno članu 27 zakona ističemo da u zahvatu DUP ‘Budva centar’ koji se nalazi u fazi moratorijuma predviđena je izgradnja nekoliko višespratnica u zahvatu zemljišta koje u svojini HG ‘Budvanska rivijera’, u neposrednoj blizini hotela ‘Slovenska plaža’ i ‘Aleksandar’, ovim obraćanjem želimo da sugerišemo da nijesmo saglasni da se na ovom potezu predvide višespratnice”, naveo je Pejović u dopisu upućenom resornom ministru.

Kako je naglasio, odbor direktora smatra da preferiraju zatečeno stanje.

”Položaj i namjena objekata koji su već postavljeni na toj lokaciji sa pripadajućim sadržajima i koji predstavljaju pravi mediteranski ambijent i savršeno se uklapaju u dosadašnji prostorni plan za ovu teritoriju. Naglašavamo da se radi o prostoru površine 190 hiljada kvadrata od kojih oko 90 hiljada kvadrata predstavlja parkovske površine, obogaćene rijetkim vrstama višedecenijskih stabala koji čine poseban eko sistem. Te jedinstvene biljne vrste su sačuvane, jedinim djelom i nakon razornog zemljotresa 1979, odnosno nakon izgradnje novog Turističkog naselja ‘Slovenska plaža’. Ovakav ekološki potencijal je svakodnevnom pažnjom stručnjaka do sada očuvan i ničim nije ugrožen i predstavlja, kao što vam je poznato, jedinstveni sistem u Budvi a i na cijelom Crnogorskom primorju. Vjerujemo da ćete ovakve naše predloge prihvatiti i uputiti Komisiji koja će se baviti izradom tog planskog dokumena za buduće generacije”, piše u dopisu.

Turističko naselje “Slovenska plaža”, jedno od najpoznatijih hotelskih kompleksa te vrste u bivšoj Jugoslaviji, izgrađeno je 1984. godine. Taj jedinstveni turistički grad izgrađen je po projektu slovenačkog arhitekte Janeza Kobea, čije je rješenje zavrijedilo prvu nagradu na međunarodnom konkursu koji je raspisan nakon zemljotresa. Naselje se prostire na 16 hektara zemljišta pored istoimene plaže, na potezu između Jadranskog sajma i fudbalskog stadiona Lugovi. Oko 2.000 ležajeva imaju apartmani i sobe sa pratećim sadržajima izgrađeni na 60.000 kvadrata, dok je preostalih 100.000 kvadrata pod zelenilom, velikim parkom primorskog rastinja i travnjaka.

Bivša opštinska vlast je u vrijeme donošenja brojnih planskih dokumenta, jednim od najkontroverznijih planova DUP “Budva centar” predvidjela da na slobodnim površinama u naselju budu ucrtani četiri solitera sa preko 11 spratova od kojih je jedan na lokaciji postojećeg bazena Rondo.

Sve inicijative zaštite do sada su propale

Postojalo je više inicijativa da se veliki park u okviru Turističkog naselja “Slovenska plaza” zaštiti.

Jedna od incijativa bila je 2013. kada je tadašnja DPS- SDP vlast saopštila da bi od Hotelske grupe kupila 20 hiljada kvadrata zelene površine i pretvorila u park.

Iako se tada govorilo da su gradski oci spremni da to učine, sve je ostalo na tome, jer incijativa nije realizovana.

Sličnu incijativu šest godina kasnsije, odnosno u februaru 2019. imale su i Demokrate. Tadašnji klub odbornika, njih osma iz redova Demokrata, zatražili su da Skupština opštine donese odluku o utvrđivanju javnog interesa i izvrši eksproprijacija 30 hiljada kvadrata zelene površine u Turističkom naselju, ali i parcele od 3.000 kvadrata u centru Budve na lokalitetu Velja voda, preko puta kompleksa TQ Plaza.

Međutim, ni ta inicijativa nije dobila zeleno svjetlo gradske uprave.

Preporučujemo za Vas