potvrđeno “Vijestima” iz resora koji vodi ministarka Olivera Injac.

Uvode zone zabrane plovidbe u Boki

Ministarstvo odbrane ponovno uvodi restrikcije u plovidbi civilnih brodova u blizini dva vojna objekta

3118 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Ministarstvo odbrane Crne Gore (MO) pokrenulo je proces određivanja, proglašenja i obilježavanja zona zabranjenih za plovidbu unutar zaliva Boke Kotorske, uz sjeverozapadnu obalu poluostrva Luštica kod još aktivnih i perspektivnih tamošnjih vojnih lokacija Pristan i Rakite.

To je potvrđeno “Vijestima” iz resora koji vodi ministarka Olivera Injac.

Kako je rečeno, vojni objekti “Pristan” i “Rakite” na teritoriji Opštine Herceg Novi, u skladu sa Zakonom o odbrani, “predstavljaju objekte od posebnog značaja za odbranu i isti su Dugoročnim planom razvoja odbrane 2019-2028. godine, opredijeljeni kao perspektivne lokacije za korišćenje od strane MO i Vojske Crne Gore”.

”Član 11 stav 1 Zakona o moru definiše da ministarstvo nadležno za poslove odbrane, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (sadašnje Ministarstvo kapitalnih investicija), određuje zabranjene zone u unutrašnjim vodama Crne Gore. MO je zbog potreba povećanja bezbjednosti vojnih objekata ‘Pristan’ i ‘Rakite’ u Bokokotorskom zalivu, uputilo dopis Ministarstvu kapitalnih investicija za održavanje sastanka i pripreme Plana sa koordinatama zabranjene zone u unutrašnjim morskim vodama za vojne objekte ‘Pristan’ i ‘Rakite’”, naveli su iz MO, dodajući da su se “stekli uslovi da Ministarstvo odbrane u skladu sa članom 11 Zakona o moru donese Odluku u unutrašnjim morskim vodama Crne Gore” i na odsnovu toga odredi zabranjene zone za plovidbu, ribarenje i vršenje podvodnih aktivnosti u blizini ova dva vojna objekta.

”Zabranjena zona obuhvata morski pojas vojnog objekta ‘Pristan’, poligon linije udaljenja 100 metara od obalne linije, dok je zabranjena zona koja obuhvata morski pojas vojnog objekta ‘Rakite’, poligon linije udaljenja 70 metara od obalne linije”, precizirali su u MO, uz napomenu da će ovaj akvatorijum biti markiran u skladu sa međunarodnim IALA sistemom obilježavanja plovnih puteva, postavljanjem plutača posebnih oznaka-žute boje sa “Andrej krstom” na vrhu i žutim svjetlom.

Ovakve oznake prema IALA sistemu, nemaju primarnu namjenu kao navigacijske oznake, već se njima označavaju posebna područja ili objekti, o čemu se pomorci informiše iz pomorskih karata ili navigacijskih publikacija. Alternativno, zone zabranjene za plovidbu uz obalu Luštice kod Pristana i Rakita, mogu biti obilježene i postavljenjem lateralne oznake-plutača zelene boje sa zelenim svjetlima koje imaju ritam bilo koji osim bljeskova u grupi (2+1). Na samoj obali gdje se nalaze vojni objekti, postavljaju se oznake zabranjenog sidrišta kao i table sa oznakama vojna zona-zabranjen pristup.

”Javni plovni objekti (poomorska policija, lučlka kapetanija, Uprava pomorske sigurnosti i druge državne službe) mogu nesmetano da ulaze u zabranjene zone u cilju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti. Pozicije plutača sa karakteristikama, kao i granice zabranjene zone se ucrtavaju u službene navigacijske karte i objavljuju se u ‘Oglasu za pomorce’, naveli su iz MO uz napomenu da su zabranjene zone za civilna plovila u unutrašnjim morskim vodama Crne Gore u zalivu Boke Kotorske “postojale i ranije, što potvrđuju i karte u prilogu i službeni listovi, na kojima je označena i zabranjena zona na kopnenom dijelu oko pojedinih objekata”.

Riječ je o zonama koje su uz dio vojnih objekata u Boki (vojno bodogradilište Arsenal u Tivtu, te akvatorijum ispred vojnih objekata Petrivili, Pritan i Rakite na obali Luštice), uvedene početkom odsamdesetih godina prošlog vijeka od tadašnje SFRJ zbog potreba odbrane zemlje.

U “Pristanu” trenutno je smješten dio efektiva i plovila Odreda pomoćnih brodova Mornarice, kao i dio plovila Uprave pomorske sigurnosti. Vojni objekat “Rakite” u kojem ima nekoliko skadišta, trafostanica i pumpna stanica na obali, a dalje prema brdu je u zemlju i tunele ukupano ukupno 18 velikih rezervoara za gorivo, već godinama se ne koristi. Između Pristana i Rakita nalazi se još jedno manje vojno mulo na kojem su već godinama vezani rashodovani i napušteni brodovi Mornarice VCG. S.L.

Preporučujemo za Vas