"zakon o visokom obrazovanju ne sprečava ponovni angažman saradnika sa doktoratom"

Saradnici sa Filološkog fakulteta: Dekanica Jovović omalovažava gotovo sve zaposlene

"Ona očigledno ne shvata da akademska izvrsnost, između ostalog, podrazumijeva i odgovornost i zakonito djelovanje", navode saradnici u poptisanom dopisu dostavljenom Vijestima

17857 pregleda 27 komentar(a)
Filološki fakultet u Nikšiću, Foto: Svetlana Mandić
Filološki fakultet u Nikšiću, Foto: Svetlana Mandić

Dekanica Filološkog fakulteta Univerziteta u Crnoj Gori Tatjana Jovović kontinuirano omalovažava gotovo sve kategorije zaposlenih.

To su u dopisu medijima poručili saradnici u nastavi na Filološkom fakultetu.

Njih osam tvrde da u Zakonu o visokom obrazovanju nigdje ne postoji klauzula, kojom se sprečava ponovni angažman saradnika sa doktoratom, nakon isteka ugovora od pet godina.

Saradnici sa FF ranije su saopštili da je Jovović, uprkos tumačenju i preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Rektorata UCG, uporno odbijala da doktorima nauka kojima ističe peta godina ugovora taj ugovor i produži.

"Umjesto obrazloženja svoje odluke da pet doktora nauka, i pored zavidnih refernci i pokazanih radnih sposobnosti treba da napusti FF, dekanica je, putem zvanične korespodencije ohrabrivala studente master studija da se prijave na konkurs za saradnike. Ova informacija ubrzo je došla do članova Vijeća FF, koji su oštro reagovali na sjednici...", saopštili su ranije saradnici u nastavi.

Dekanica Jovović je potom saopštila da je "pod parolom borbe za saradnike najavljena jedna kandidatura za izbor dekana FF"

Ona je još saopštila i da je vijeće FF "u takozvanim "spornim" slučajevima, tj. u vezi sa kandidatima kod kojih je nemoguć dalji zakoniti angažman, ignorisalo i karikiralo norme i glasalo rukovodeći se simpatijama i empatijama..."

U jučerašnjem saopštenju, koje potpisuje osam saradnika na FF, naglašeno je da se "dekanica pod izgovorom zalaganja za akademsku izvrsnost, oglušuje o zakonske i podzakonske propise, omavaložava odluke vijeća i kolega koje su bile angažovane u radu komisija za izbor saradnika"

"Ona očigledno ne shvata da akademska izvrsnost, između ostalog, podrazumijeva i odgovornost i zakonito djelovanje", navode saradnici.

Ističu da, kada je ovo posljednje u pitanju, "dekanica Jovović treba posebno da se zabrine zbog svoje odluke da ne predloži nastavak radnog angažmana ni za saradnike koji su doktorirali u predviđenom zakonskom roku, ali sa zakašnjenjem u odnosu na rok prijave na konkurs, što je po njenom mišljenju bilo presudno da donese odluku o prekidu radnog odnosa.

Takođe, ne poštuje ni član 145 Statuta UCG prema kome saradnici magistri sa statusom mirovanja na doktorskim akademskim studijama imaju pravo na produžetak ugovora.

Zanimljivo je da dekanica u svom obraćanju medijima tvrdi da doktori nauka nijesu egzotika nego standard na UCG-u, a zatim taj standard održava tako što otpušta doktore nauka i prima studente master studija koji će izgleda da drže nastavu i sebi i kolegama. Takođe, njen podrugljiv stav prema empatiji koje su njene kolege pokazale... Očito je da treba podsjetiti dekanicu Jovović da dekan fakulteta treba da bude dobar domaćin, a jedan takav domaćin ne može biti neko ko ignoriše potrebe ostalih članova zajednice. U njenom slučaju, na to je dodatno obavezuje Statut Univerziteta koji izričito kaže da je obaveza dekana da sprovodi odluke Vijeća fakulteta, poručili su saradnici na FF.

Dodaju i da "ovo nije prvi put da dekanica Jovović samovoljno donosi odluke i prekraja mišljenje Vijeća FF i time nastavlja sa sprovođenjem svoje diktature, na štetu fakulteta i ukupne akademske zajednice", zaključili su saradnici u dopisu dostavljenom "Vijestima".

Dopis su potpisali dr Sanja Ćetković, dr Branka Živković, dr Milena Burić, dr Danijela Ljepavić, dr Milena Mrdak Mićović, dr Dijana Mirković, dr Jovana Đurčević i mr Ana Mijović.

Preporučujemo za Vas