zagađenje dodatno opterećuje slatkovodni ekosistem

NVO Green Home identifikovala ekološke pritiske na gornjem toku Zete i pritokama Bistrica i Gračanica

NVO Green Home u saradnji sa NVO Društvom mladih ekologa iz Nikšića prethodnih dana sprovela je identifikaciju ekoloških pritisaka na rijekama: Gračanica i Bistrica i gornji tok rijeke Zete

4180 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Green Home
Foto: Green Home

NVO Green Home u saradnji sa NVO Društvom mladih ekologa iz Nikšića prethodnih dana sprovela je identifikaciju ekoloških pritisaka na rijekama: Gračanica i Bistrica i gornji tok rijeke Zete.

Kako su saopštili iz te NVO, pored toga što se vode rijeke Zete iskorišćavaju za potrebe rada HE Perućica, zagađenje koje donose njene pritoke Gračanica i Bistrica dodatno opterećuju ovaj slatkovodni ekosistem.

Zeta
foto: Green Home

Terensko istraživanje je, kažu oni, sprovedeno u cilju sticanja sveobuhvatne slike stanja rijeka i razumijevanja kumulativnih uticaja trenutnih pritisaka, ali i radi izrade plana sanacije ugroženih zona obale i korita rijeke, sa definisanim mjerama.

Zeta
foto: Green Home

Identifikacija pritisaka podrazumijevala je mapiranje smetlišta, ispusta otpadnih voda, lokacija eksploatacija šljunka, devastaciju obale i korita i drugih načina korištenja resursa rijeke koji potencijalno ugrožavaju njeno prirodno stanje.

Zeta
foto: Green Home

"Mapiranju pritisaka prethodila je obuka radnog tima koji obuhvata predstavnike Green Homa, Društva mladih ekologa, Alfa centra i Elektroprivrede Crne Gore. Prikupljeni podaci će se iskoristiti za izradu Operativnog plana sanacije ugroženih zona obala i korita rijeke sa definisanim mjerama i biće predstavljen nadležnim insitucijama", navodi se u saopštenju NVO Green Home koje potpisuje projektni koordinator Milica Kandić.

Preporučujemo za Vas