REZULTATI ISPITIVANJA U GLAVNOM GRADU

Zagađena zemlja u Njegoševom parku

Ove godine biće odrađena ispitivanja koja će utvrditi da li je povećani sadržaj geohemijskog ili antropogenog porijekla
59 pregleda 1 komentar(a)
Njegošev park, Foto: Luka Zeković
Njegošev park, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 02.02.2019. 16:59h

Rezultati ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Podgorice u 2016. godini pokazali su visoke količine hlora, fluora i nikla u zemljištu na Ćemovskom polju, Donjoj Gorici, selu Srpska, ali i na lokaciji nekadašnjeg  dječjeg igrališta u Njegoševom parku. 

Analize su i prethodnih godina  pokazale zagađenost zemljišta na toj lokaciji.  

U uzorku zemljišta na nekadašnjem  dječjem igralištu  od neorganskih toksikanata sadržaj hroma, nikla i fluora i u 2016. je  prevazilazio maksimalno dozvoljene koncentracije normirane Pravilnikom.

„Na lokaciji dječje igralište, odstupanje od propisanih vrijednosti ispitivanih parametara evidentirano je u slučaju sadržaja hroma, nikla i fluora (koji se pripisuju geohemijskom sastavu zemljišta) i policikličnih aromatičkih ugljovodonika (koji se pripisuju blizini saobraćajnice)“, navodi se u Informaciji. 

U informaciji o stanju životne sredine u Crnoj Gori za prošlu godinu Agencije za zaštitu životne sredine, naznačeno je da je koncentracija teških metala hlora, nikla i fluora, veća od normirane, utvrđena i na Ćemovskom polju i u Donjoj Gorici. 

U selu Srpska u Gradskoj opštini Golubovci su, pored veće koncentracije pomenutih metala, utvrđene i povećane koncentracije organskih zagađivača.

„U  Srpskoj je  utvrđen  povećan sadržaj fluora, hroma i nikla od neorganskih komponenti u odnosu na vrijednosti normirane Pravilnikom. Od organskih zagađivača sadržaj policikličnih aromatskih ugljovodonika (PAH) prelazi vrijednost normiranu Pravilnikom“, piše u izvještaju.

Iz Agencije za zaštitu životne sredine nijesu odgovorili „Vijestima“  kakve posljedice mogu nastati zbog povećane koncentracije navedenih materija u zemljištu. Iz gradskog Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine saopšteno je da je prema urađenim analizama povećan sadržaj fluorida i policikličnih aromatičnih jedinjenja (PAH) u naselju Srpska posljedica uticaja rada Kombinata aluminijuma i Asfaltnih baza.

„Shodno zakonskim odredbama navedeni subjekti su u obavezi da redovno rade monitoring. Važno je istaći da KAP ima zakonsku obavezu da pribavi Integrisanu dozvolu i svoje poslovanje prilagodi evropskim standardima do 2025. godine“, navode iz Sekretarijata te napominju da je rad Kombinata u nadležnosti državnih institucija.

Osim zagađenja koja potiču iz Kombinata i asfaltnih baza, na zagađenja u Srpskoj  dodatno utiče i saobraćaj, aktivnosti u poljoprivredi, kao i dugogodišnje taloženje čestica.

Na području Glavnog grada, tokom prethodne godine je analizirano zemljište na šest lokacija. U  Donjoj Gorici i na Ćemovskom polju analizirano je zemljište pored saobraćajnice, zemljište u selu Srpska, ali i zemljište na dječjem igralištu u Njegoševom parku, kao i kod trafo-stanice Zagorič i Tološi.

Glavni grad je zemljište prvi put analizirao od juna 2014. do maja 2015. godine. U narednom periodu, Glavnom gradu su analize kvaliteta vazduha i zemljišta bile skupe, te je novac opredijeljen samo za analizu vazduha. Napominje se da visoka koncentracija nikla, fluora i hlora može poticati od prirodnog sastava zemljišta, ali ove godine biće odrađena ispitivanja koja će utvrditi da li je povećani sadržaj  geohemijskog ili antropogenog porijekla.

„Za 2017. ustanovljena je dopunska aktivnost,  ispitivanje kojim će se utvrditi porijeklo povećanog sadržaja hemijskih elemenata i shodno rezultatima definisati adekvatne mjere“, najavili su iz Sekretarijata.

Kod trafo-stanice u Tološima PCB iznad maksimuma

Programom monitoringa, tokom 2016, ispitano je 10 uzoraka zemljišta pored trafo-stanica u Podgorici,  Beranama, Pljevljima, Tivtu i Ulcinju.

Prisustvo PCB kongenera u koncentraciji iznad maksimalno dozvoljene, utvrđeno je samo u uzorku zemljišta u Tološima. 

„Analiza uzorka zemljišta uzorkovanog na lokaciji trafo-stanica Tološi detektovala sadržaj polihlorovanih bifenila (PCB) kongenera 101 i 153 iznad normirane maksimalno dozvoljene koncentracije“, za razliku od Tološa, zemljište kod trafo-stanice u Zagoriču nije sadržalo veću koncentraciju PCB od normirane“, precizira se u Informaciji. Iz Sekretarijata ističu da se radi o zemljištu koje se nalazi neposredno uz trafo-stanicu. 

„Prema našim saznanjima u toku je projekat rješavanja problematike adekvatnog upravljanja transformatorskim uljima. Nosioci projekta su  UNDP  i Ministarstvo održivog razvoja i turizma i istim će se na osnovu izvršenih analiza i dobijenih rezultata dati rješenja za postupanje sa svim transformatorskim uljima“, saopšteno je iz Sekretarijata.