TVRDNJE SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM

Opština o problemu u centru Kolašina: Nije to ulica, već neplodno zemljište

Na ulici je nedavno ucrtan pješački prelaz, a mještani kažu da ne može biti neplodno, već eventualno građevinsko zemljište
372 pregleda 2 komentar(a)
Kolašin ulica, Foto: Dragana Šćepanović
Kolašin ulica, Foto: Dragana Šćepanović
Ažurirano: 06.11.2017. 21:17h

Ulica od skvera ispred hotela “Four points by Sheraton”, do marketa “Idea” u Kolašinu upisana je, u katastarskom operatu i važećem Detaljno-urbanističkom planu (DUP, kao neplodno zemljište.

To tvrde iz Sekretarijata za urbanizam, napominjući da prema važećim dokumentima ta saobraćajnica “nema karakter ulice”.

Prilično prometna uličica već 17 godina nije opštinsko vlasništvo. Tadašnja lokalna vlast prodale je Fondu PIO, koji je počeo da gradi objekat sadašnjeg hotela “Four points by Sheraton”.

Prije godinu i po 165 Kolašinaca uputili su izvršnoj vlasti inicijativu, kojom su tražene izmjene i dopune DUP-a “Centar”. Inicijativom je traženo usaglašavanje DUP-a sa Prostorno-urbanističkim planom (PUP), radi trajnog rješavanja statuse gradske ulice, koja vodi od kružnog toka, pored hotela “Four points by Sheraton”, do markate “Idea”.

“Predsjednica Opštine Kolašin donijela je odluku o pristupanju izradi izmjena DUP-a “Centar” ( Službeni list CG o.p. br.44/17), između ostalog , imajući u vidu i nekoliko inicijativa upućenih Opštini Kolašin. Uloga Sekretarijata nije da priprema dokumentaciju za izgradnju objekata, već da postupa po zahtjevima stranaka, na osnovu dokumentacije koju one dostave, takođe svi izdati akti su objavljeni na sajtu Opštine Kolašin.” napisala je, odgovajući na pitanja “Vijesti”, sekretarka za urbanizam Ivana Grujić.

Na ulici, za koju Grujićeva tvrdi da je upisana kao neplodno zemljište, nedavno je ucrtan pješački prelaz. Pored toga, neki od potpisnika inicijative kažu da, s obzirom na to da je ulica u okviru zahvata DUP-a, ne može biti neplodno, već eventualno građevinsko zemljište.

Kako tvrde neki od potpisnika inicijative, kod Ministarstva turizma i održivog razvoja u toku je postupak za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za parcelu 13, u čijem je sastavu ulica, a na kojoj je planiran višespratni objekat. PUP-om, koji je donešem kasnije, tvrde, i sa kojim DUP još nije usaglašen, predviđeno je zadržavanje postojeće ulice.

„Programom uređenja prostora za prošlu i ovu godinu predviđena je izmjena DUP-a „Centar“. Kako se to nije desilo, a na našu incijativu nije odgovoreno, sadašnjim postupkom izdavanja UTU, smatramo da nam je nanesena direkna šteta. Svakodnevno koristimo ulicu, ta saobraćanica, stara 80 godina, jedna je od bitnijih u gradu. Gradnjom objekta, to jest, nepostojanjem ulice, bilo bi ometeno naše normalno funkcionisanje“, kažu potpisnici inicijative.

Oni podsjećaju da je, prilikom usvajanja DUP „Centar“, prije devet godina, usvojen odbornički amandman, kojim je precizirano da se ulica zadržava u tadašnjem stanju. Kolašinci podsjećaju i da je, u okviru saobraćajnice i komunalna infrastruktura, mreža gradskog vodovoda, podzemni elektro vodovi...