iz MPNKS obećali brzo rješenje situacije

Popović rukovodi bez legitimiteta

Podgorička Umjetnička škola “Vasa Pavić” bez rukovodioca, reagovala i Prosvjetna inspekcija

6597 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Manifestacija Podgoricko kulturno ljeto
Foto: Manifestacija Podgoricko kulturno ljeto

Vršiteljki dužnosti direktora podgoričke Umjetničke škole “Vasa Pavić” Miri Popović istekao je šestomjesečni mandat na toj poziciji, zbog čega se profesori plaše da ovaj klasifikacioni period neće moći da privedu kraju - nema ko da sazove sjednicu Nastavničkog vijeća, na kojima se verifikuju ocjene, izostanci..., ali ni da potpiše obračunske liste za plate.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta kazali su “Vijestima” da rade brzom pronalasku rješenja za to pitanje, sve sa ciljem da i nastavnici i đaci ne budu dovedeni u bilo kakvu spornu situaciju na kraju prvog klasifikacionog perioda.

Za sazivanje sjednica i rukovođenjem radom nastavničkog vijeća nadležni su direktori.

Prosvjetna inspekcija je još prošle sedmice utvrdila da je “Miri Popović, v.d. direktora škole istekao mandat 12. oktobra 2021, pa se može zaključiti da ustanovom rukovodi lice bez legitimiteta i zakonskog utemeljenja”.

”Sjednica Nastavničkog vijeća od 12. oktobra održana je putem maila na kojoj su, po izjavi v.d. direktora škole sa istekom mandata, prisustvovala 44 člana Vijeća od ukupno 79, što je potrebna većina.

Zapisnik sa sjednice nije sačinjen, pa se ne može utvrditi da li je Vijeće, saglasno Zakonu i Statutu škole dalo mišljenje o predlogu godišnjeg plana rada, da li je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, da li je bilo izjašnjavanja i glasanja o tačkama dnevnog reda, te koji zaključci su doneseni na sjednici i sl.”, navodi se u zapisniku Prosvjetne inspekcije, koja je reagovala nakon inicijative dijela kolektiva škole.

Prosvjetni inspektor Vesko Joksimović dao je upravi škole rok od sedam dana da otkloni utvrđene nepravilnosti. Taj rok uskoro ističe.

”Na osnovu prethodno utvrđenog činjeničnog stanja, može se zaključiti da održavanje sjednice putem maila nije dobro i funkcionalno i ostavlja sumnju za nepostojanje kvoruma za održavanje sjednice, da se teško može pratiti po kojoj tački dnevnog reda se diskutuje ili izjašnjava i drugo. Školski odbor još nije usvojio Godišnji plan rada iako je zakonski rok za usvajanje 1. oktobar. Škola, dakle, ne vodi zapisnike sa sjednica Nastavničkog vijeća u skladu sa članom 114 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju što predstvalja prekršaj saglasno članu 146 stav 1 tačka 10 citiranog zakona”, navodi se u zapisniku.

Dodaje se i da je, uvidom u svesku zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća od 30. avgusta, prosvjetni inspektor ustanovio da je način i postupak izbora dva predstavnika zaposlenih u školski odbor ustanove “sproveden suprotno Zakonu, Statutu škole i Poslovniku o radu nastavničkog vijeća, jer navodno izabrani predstavnici zaposlenih nijesu dobili potrebnu većinu glasova od ukupnog broja članova nastavničkog vijeća”.

Preporučujemo za Vas