UO i direktorica tvrde da se miješaju u izbor i vrše pritisak

Prijete otkazima zbog javno izgovorene riječi?

Stručno-naučni odbor Instituta za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) mjesecima ukazuje na nezakonito postupanje

32362 pregleda 21 komentar(a)
Šahman Zaimović, Foto: Luka Zekovic
Šahman Zaimović, Foto: Luka Zekovic

Crnogorski Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED), uporedo sa smjenama više rukovodilaca, pokrenuo je i postupak protiv pojedinih zaposlenih jer su ih upozoravali na kršenje propisa i saopštavali drugima šta se dešavalo na sjednicama koje su zatvorene za javnost.

To pokazuje dokumentacija u koju su “Vijesti” imale uvid. Upravni odbor (UO) CInMED zatražio je od v.d. direktorice Mire Kontić početkom mjeseca da pokrene postupak protiv predsjednice Stručno-naučnog odbora i zamjenice direktora Majde Šahman Zaimović, obrazlažući taj predlog tvrdnjom da se “miješala u izbor direktora”.

V.d. direktorica CInMED, Mira Kontić, u upozorenju o postojanju razloga za izricanje mjere zbog povrede radnih obaveza od prije desetak dana navela je da Šahman Zaimović nije imala osnov i ovlašćenje da se miješa u poslove i nadležnosti UO, na način što je uputila obraćanje...”. U tom obraćanju, koje potpisuje ona i ostali članovi Stručno-naučnog odbora, od 27. jula ove godine, navodi se da izbor kandidata koja ne ispunjava uslove za direktorku čini osnov krivične odgovornosti, zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi”.

Kontić je, dva i po mjeseca kasnije, postupajući po inicijativi dijela UO, ocijenila da se Šahman Zaimović na taj način najdirektnije umiješala u rad ovog organa. U upozorenju zaposlenoj navela je da ona “ima pravo da to smatra i podnese prijavu, ali svakako nema pravo ni ovlašćenje da utvrđuje osnov krivične odgovornosti”.

U upozorenju Kontić, piše da je Šahman Zaimović “znala ili morala da zna” da su materijali sa sjednica tajni i da je “bila dužna da rukovaoca tajnim podacima, to jest predsjednika UO, obavijesti o činjenici da neko lice neovlašćeno dostavlja materijale sa sjednice članovima stručno-naučnog odbora”.

Zbog ovih navodnih propusta, Šahman Zaimović bi mogla da bude novčano kažnjena, u visini od 20 do 30 odsto mjesečne zarade, a prijeti joj i mjera prestanka radnog odnosa...

Dio UO, predsjednik Vasilije Đurašković i članovi Milena Tadić, Marko Stoiljkov i Lidija Čizmović, naložili su v.d. direktorici da razriješi članicu Milenu Lješković i sprovede postupak novog predstavnika zaposlenih u tom tijelu.

Kao razlog za smjenu, naveli su da je Lješković izjavila da je “povjerljive podatke stavila na uvid stručno-naučnom odboru”, a koji su, kako tvrde, zatim došli do medija i pojedinih poslanika. Koleginici zamjeraju i što je “samostalno istupala u medijima i iznosila stavove suprotne većinski usvojenim odlukama UO”. U inicijativi v.d. direktorici naveli su da se Lješković i “neprimjereno ponašala na sjednicama”. Zaključili su da je Stručno-naučni odbor prekoračio ovlašćenja i vršio pritisak miješajući se u izbor direktora...

UO je krajem avgusta ukinuo uslove da direktor Instituta mora imati fakultet zdravstvenog usmjerenja i naučno zvanje ili specijalizaciju u zdravstvu, i za vršiteljku dužnosti direktorice imenovao pravnicu Miru Kontić, za koju dio medija i poslanika tvrdi da je bliska premijeru Zdravku Krivokapiću, čiji su članovi porodice u farmaceutskom biznisu.

UO je smatrao da je pomenuta odredba Pravilnika diskriminišuća, jer je Zakonom o ljekovima propisano samo da rukovodilac, u pogledu obrazovanja, mora da ima najmanje VII nivo kvalifikacije.

Stručno-naučni odbor, koji čine Šahman Zaimović, Željka Bešović, Maja Stanković, kao i rukovodioci Milena Lješković i Nemanja Turković, 27. jula obratili su se UO CInMED, smatrajući da njihova inicijativa za izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta nije u skladu sa Statutom i Poslovnikom te ustanove.

Između ostalog, tvrdili su da je član 9 Pravilnika, koji propisuje da direktor mora da ima naučno zvanje ili specijalizaciju u zdravstvu objektivan i opravdan.

Nakon izmjene Pravilnika i izbora Kontić za v.d. direktoricu, Stručno-naučni odbor obratio se početkom septembra Skupštini, tačnije Odboru za zdravstvo i obavijestio predsjednika i članove da UO brutalno krši zakon. Naveli su da je Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta izmijenjen suprotno Statutu, odnosno bez predloga direktora, i da je izbrisana odredba da se za rukovodioca ustanove bira lice koje je završilo fakultet zdravstvenog usmjerenja i ima naučni stepen ili specijalizaciju u zdravstvu.

Tvrde i da je Vlada u UO, osim predstavnika zaposlenih koji je legitimno izabrana, imenovala još jednog zaposlenog koji je “u očiglednom konfliktu interesa jer se nalazi u upravljačkoj strukturi”.

U dopisu skupštinskom odboru naveli su da Kontić, iako izabrana za v.d. direktoricu, ne ispunjava čak ni zakonski uslov da rukovodilac ima najmanje pet godina iskustva na stručnim i rukovodećim poslovima u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava.

Ministarstvo zdravlja početkom avgusta dalo je mišljenje da je Zakonom o ljekovima propisan nivo kvalifikacije obrazovanja, ali ne i naučna oblast, te da odredbu ne treba tumačiti usko ograničavajuće samo na oblast zdravstvenog usmjerenja. Odgovorili su i da, što se tiče pitanja pravnog osnova da se Pravilnikom kao aktom niže snage propisuju uslovi suprotni odredbama Zakona, nisu ovlašćeni za ocjenu zakonitosti već ustanovni sud.

I pravna služba CInMED smatrala je da prethodni pravilnik, koji propisuje između ostalog fakultet zdravstvenog usmjerenja, nije usaglašen sa Zakonom o ljekovima. U odgovoru na obraćanje stručno-naučnog odbora od kraja jula, navodi se da taj akt nije usaglašen sa članom 15 Zakona u pogledu obrazovanja i radnog iskustva direktora, kao i da UO kao najviši organ upravljanja donosi taj akt i ima ovlašćenja da ga i izmijeni, te da mogućnost da i direktor predloži izmjene sistematizacije ne utiče na zakonsku nadležnost UO kao donosioca dokumenta. Ovo mišljenje, između ostalih, potpisala je i sadašnja v.d. direktorica Mira Kontić.

Praksa je da institutom rukovodi ljekar ili farmaceut

Stručno-naučni odbor ukazao je ranije da je Zakon o ljekovima, koji je usvojen nakon dvogodišnjeg usaglašavanja sa Evropskom komisijom i EU pravnom tekovinom, propisao organizovanje Instituta po ugledu na regulatorna tijela država članica EU i Evropske agencije za ljekove.

”Evropska, a i praksa regiona, je da ovakvim institucijama rukovodi stručnjak iz oblasti zdravstvenih nauka, medicine i farmacije”, saopštili su. Na čelu Agencije za lekove Srbije nalazi se ljekar, ranije je tu funkciju pokrivao farmaceut, u Sloveniji i Hrvatskoj institutima rukovodi farmaceut, kao i u Sjevernoj Makedoniji.

Preporučujemo za Vas