Komisija: Nadležni da efikasno odgovaraju na upite u slučajevima napada na novinare

Iz Komisije su naveli da je policija na njihove upite i zahtjeve za dostavljanje dokumentacije odgovarala ažurnije i potpunije u odnosu na nadležna tužilaštava i ANB, koji su određeni dio odgovora dostavljali nakon više mjeseci

6412 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Saša Matić/Vlada Crne Gore

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 4. juna do 4. oktobra ove godine

Komisija je u izvještajnom periodu obradila devet predmeta napada na novinare iz svoje nadležnosti na štetu sedam novinarki i novinara. Od toga, pet napada dogodilo se ove godine, a četiri u ranijem periodu.

Komisija je zaključila, kako se navodi u dokumentu, da od nadležnih tužilaštava nije dobila tražene nove informacije iz istraga dva napada na Tufika Softića (2007. i 2013. godine) o tome da li je od oktobra 2019. godine do danas preduzeta bilo koja radnja od strane tužilaštava.

Komisija je preporučila da Vrhovno državno tužilaštvo zatraži, od Osnovnog državnog tužilaštva Berane i Višeg državnog tužilaštva Bijelo Polje, detaljan izvještaj o preduzetim radnjama u tim predmetima i da naloži dostavljanje nove dokumentacije Komisiji, zaključno sa 1. oktobrom.

Komisija je zaključila da u slučaju napada iz 2018. godine na Oliveru Lakić Više državno tužilaštvo i Specijalno državno tužilaštvo nisu Komisiji dostavljali "kompletnu/nikakvu dokumentaciju" u vrijeme kada je slučaj bio u njihovoj nadležnosti, a da SDT od 23. decembra prošle godine nije saslušalo oštećenu Lakić, niti joj omogućilo da u svojstvu oštećene učestvuje u predmetu.

"Komisija je, kao i u ranijim sazivima, svojim radom obuhvatila sve prijavljene i/ili u medijima objavljene napade na novinare u širem smislu, uključujući ne samo prijetnje, fizičko nasilje, ubistva, već i verbalne napade offline i online, u kojima su novinari maltretirani i/ili vrijeđani spisi predmeta se ne dostavljaju Komisiji ni u drugom slučaju podstrekavanja na ubistvo Lakić iz maja 2020. godine, iako članovi Komisije imaju pravo na pristup podacima najstrože tajnosti", navodi se u izvještaju.

Komisija je preporučila da Vrhovno državno tužilaštvo da obavezujuće upustvo SDT-u da Komisiji dostavi bez odlaganja spise predmeta u oba slučaja, kako bi mogli obaviti zadatke iz svoje nadležnosti, kao i da zatraži detaljnu informaciju od Specijalnog i Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u predmetu formiranom povodom napada na Lakić iz 2018. godine, i o istom informiše Komisiju, jer ta istraga traje više od 30 mjeseci, imajući u vidu da su policija i tužilaštvo 19. februara 2019. godine tvrdili da je slučaj rasvjetljen.

Komisija je zaključila da, prema dostupnoj dokumentaciji, policija nije cijenila da li je Vladimir Vuković, akter u slučaju napada na Nebojšu Šofranca, napravio prekršaj, niti je bilo istrage ko je uputio prijetnje sa profila na društvenim mrežama. Komisija je preporučila da policija po službenoj dužnosti procesuira osumnjičene, bez obzira što je Šofranac saopštio da ne želi da ih procesuira.

Komisija je zaključila da u slučaju napada na Seada Sadikovića, iz marta ove godine, nije jasno zašto je policija podnijela krivične prijave protiv samo dvojice učesnika incidenta kada svjedoci tvrde da je bilo više napadača, kao i da tužiteljka nije istraživala zašto na snimku sa nadzornih kamera nedostaje devet ključnih sekundi, odnosno “da li je neko od lica koja imaju pristup sistemu video nadzora sa eventualnom namjerom brisao ili dorađivao djelove video snimka”, što je predlagala policija.

"Komisija je preporučila da se DVR na kome se nalazi sporni snimak uputi Forenzičkom centru na vještačenje, kako bi se to utvrdilo, kao i da Vrhovno državno tužilaštvo izvrši nadzor nad radom državnog tužilaštva koje je postupalo u ovom predmetu i utvrdi da li je tužilaštvo preduzelo sve mjere i radnje u skladu sa zakonom i o istom informiše Komisiju", navodi se u izvještaju.

Komisija je zaključila da se iz dostavljene dokumentacije o slučaju napada na Esada Kočana ne vidi da li je provjeravana istinitost iskaza optuženog vezano za motiv dolaska na lokaciju gdje se susreo sa Kočanom, kao i da li je on tu viđan i ranije.

"Članica Komisije iz Vrhovnog državnog tužilaštva obavijestila je radnu grupu da ODT Podgorica preduzima mjere i radnje u tom pravcu. Komisija je preporučila da se to do kraja ispita, uključujući i istinitost tvrdnje napadača da njegova djevojka živi u Kočanovom susjedstvu, kako bi se otklonile ili potvrdile sumnje da je napad na Kočana učinjen s umišljajem i na nečiji nagovor. Potvrđivanje sumnje bi obavezivalo na dodatnu istragu u cilju otkrivanja mogućeg nalogodavca napada", dodaje se u dokumentu.

Komisija je podržala izmjene Krivičnog zakonika i uvođenje novih krivičnih djela, napad na novinara i sprečavanje novinara u obavljanju profesionalnog zadatka, kao i pooštravanje kazni za najteža krivična djela na štetu novinara.

Na osnovu raspoložive dokumentacije, Komisija je zaključila da su u dva obrađena slučaja (napad na Jelenu Jovanović, 14.3.2021. i napad na Slavicu Kruščić Vasović, 18.6.2021) policija i nadležno tužilaštvo preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, dok u ostalim slučajevima postoje eventualni propusti policije i tužilaštva, kao i prostor za njihovo agilnije djelovanje kako bi se slučajevi sveobuhvatno riješili, a svi odgovorni procesuirali, uključujući i eventualne nalogodavce.

Pri tome, utisak Komisije je da je policija u obrađenim slučajevima postupala relativno uspješnije u okviru svoje nadležnosti, nego što je to slučaj sa nekim nadležnim tužilaštvima, dodaje se u izvještaju.

Iz Komisije su naveli i da je policija na njihove upite i zahtjeve za dostavljanje dokumentacije odgovarala ažurnije i potpunije u odnosu na nadležna tužilaštava i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, koji su određeni dio odgovora dostavljali Komisiji nakon više mjeseci.

Specijalno državno tužilaštvo odbilo je da Komisiji dostavi dokumentaciju o jednom slučaju, pozivajući se na to da Komisija “nije strana u krivičnom postupku u smislu čl. 203 Zakonika o krivičnom postupku”, stoji u izvještaju.

Komisija je preporučila nadležnim državnim organima da efikasno dostavljaju odgovore koji se traže od strane Komisije.

Naveli su da Generalni sekretarijat Vlade "nije Komisiji dostavio izvještaje Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva (ako postoji)" o realizaciji ranijih preporuka Komisije iz njenih izvještaja od 26. decembra 2013. godine do danas.

Komisija je apelovala na nadležne, Agenciju za nacionalnu bezbjednost i Direkciju za zaštitu tajnih podataka, da u okviru svoje nadležnosti ubrzaju postupak odlučivanja o dobijanju dozvola za pristup tajnim podacima za pet članova Komisije koji ih nisu dobili u vrijeme zaključenja izvještaja, kako bi Komisija mogla da u punom obimu obavlja zadatke iz svoje nadležnosti.

U izvještaju se navodi da je predsjednik Komisije informisao članove Komisije da je prisustvovao sjednici Biroa za operativnu koordinaciju, a povodom istrage ubistva glavnog i odgovornog urednika DAN-a, Duška Jovanovića.

"Saopštio je da su preduzeti određeni koraci i napravljen plan aktivnosti, sa ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja, ali da za sada ne može saopštavati detalje, te da će svakako blagovremeno, kada se stvore uslovi, podijeliti sa članovima sve relevantne informacije", navodi se u izvještaju

Bonus video: