cilj stvaranje baze podataka biljaka vodenih i vlažnih staništa

Izdat priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica Nikšićkog polja

Kako su istakli, poseban floristički značaj ovom polju daju livadski procjepak i močvarna gladiola, vrste sa međunarodnim i nacionalnim statusom zaštite. Podsjećaju da je Nikšićko polje predloženo kao SPA stanište, a time i kao dio Natura 2000 staništa, što govori o njegovoj važnosti za ptice

2448 pregleda 1 komentar(a)
Foto: NVO „Župa u srcu“
Foto: NVO „Župa u srcu“

NVO „Župa u srcu“ iz Nikšića izdala je u sklopu projekta "Biljna raznolikost u močvarnim i vodenim staništima nikšićkog sliva (Budoška bara - akumulacija Vrtac, rijeka Zeta, rijeka Gračanica), Crna Gora - ENDEMNIK" priručnik "Biodiverzitet sliva Nikšićkog polja (priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica)".

Autoru priručnika, biolozi Nada Bubanja, Milica Stanišić Vujačić i Bojan Zeković, u uvodu su istakli da priručnik ima za cilj da promoviše rijetke biljne vrste, kao i neke rijetke vrste ptica u kraškim poljima u koje spada i Nikšićko polje, koje je jedno od njihovih najznačajnijih staništa u Crnoj Gori.

„Vlažna i vodena staništa u slivu Nikšićkog polja predstavljaju floristički veoma važna područja. Iako u pogledu brojnosti biljnih vrsta ne možemo govoriti o velikom bogatstvu, specifičnost ovog područja ogleda se u prisustvu endemičnih vrsta koje su vezane isključivo za periodično plavljena kraška polja: dalmatinsko zvonce, livadski procjepak i Peterova preskočica“, naveli su autori.

Kako su istakli, poseban floristički značaj ovom polju daju livadski procjepak i močvarna gladiola, vrste sa međunarodnim i nacionalnim statusom zaštite. Podsjećaju da je Nikšićko polje predloženo kao SPA stanište, a time i kao dio Natura 2000 staništa, što govori o njegovoj važnosti za ptice.

„Ovome doprinosi i činjenica da se ovo polje nalazi na čuvenom Jadranskom koridoru za migraciju ptica i predstavlja značajno odmaralište i hranilište na iscrpnim migracijama, posebno tokom proljeća. Kada se govori o vrstama koje se mogu sresti na Nikšićkom polju, važno je pomenuti dvije vrste gnjezdarica koje se nalaze na Aneksu I Ptičije direktive, a to su pirgava grmuša, kojoj je Nikšićko polje druga najvažnija lokacija u Crnoj Gori, i sivi svračak kojem je ovo najvažnija gnijezdeća lokacija“, stoji u uvodu priručnika.

Cilj projekta "ENDEMNIK'', koji je finansirao "Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF)“, je stvaranje baze podataka biljaka vodenih i vlažnih staništa Nikšićkog polja, procjena njihove ugroženosti, kao i povećanje znanja o endemskim biljnim vrstama u slivu okoline Nikšića.

Projekat, čija je vrijednost 26 hiljada eura, trajao je 18 mjeseci i bio je usmjeren na inventarizaciju flore vodenih i vlažnih područja Nikšića, mapiranje i određivanje potencijalnih NATURA 2000 staništa uz potrebu očuvanja biodiverziteta gdje budu evidentirane zaštićene biljne vrste.