Inspektori učestvovali na seminaru o zaštiti potrošača: Vještačenja kod rješavanja žalbi

Na radionici su posebno istaknuti praktični aspekti važni za efikasno sprovođenje relevantnih zakonskih odredbi od strane organa nadležnih za nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača

3727 pregleda 0 komentar(a)
Obuka inspektora Uprave, Foto: Uprava za inspekcijske poslove
Obuka inspektora Uprave, Foto: Uprava za inspekcijske poslove

U organizaciji Uprave za inspekcijske poslove, a uz podršku EU (Projekat AIM II) održan je seminar o „Primjeni odredbi o vještačenju u svjetlu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o upravnom postupku“.

Tokom radionice predstavljene su odredbe Zakona o zaštiti potrošača u primjeni instituta vještačenja kod rješavanja žalbi potrošača po osnovu nesaobraznosti proizvoda, date garancije i štete pričinjene na proizvodu datom na popravku, a sa fokusom na primjenu odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o upravnom postupku.

Na radionici su posebno istaknuti praktični aspekti važni za efikasno sprovođenje relevantnih zakonskih odredbi od strane organa nadležnih za nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača.

Cilj radionice je da se u skladu sa obavezama iz pregovora o članstvu u Poglavlju 28 i prihvaćenim zahtjevom za privremeno zatvaranje ovog poglavlja, obezbijedi puna primjena crnogorskog potrošačkog zakonodavstva, kako je to i predviđeno Odlukom o utvrđivanju Liste organa nadležnih za nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača.

Obuku na navedenu temu izvodili su eksperti AIM II projekta Aleš Galič i Đorđije Blažić. „Benefiti koje će imati crnogorski potrošači od našeg zajedničkog unapređivanja znanja i ovladavanja potrebnim vještinama, uz ekspertsku podršku, i njihov uticaj na punu primjenu crnogorskog harmonizovanog potrošačkog zakonodavstva, istovremeno su odgovor na zadatke koji nam stoje na preostalom putu do EU, kada je u pitanju poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravlja", navela je tom prilikom pomoćnica direktora Uprave Rada Marković.

U okviru navedenog projekta inspektori Uprave i predstavnici drugih organa i institucija nadležnih za zaštitu potrošača, koji su članovi Sistema zaštite potrošača, učestvovali su tokom ove godine u nizu edukacija u ovoj oblasti.

U narednom periodu nastaviće se obuke inspektora Uprave, kao i saradnja svih nadležnih tijela, kako bi Crna Gora nastavila put ka jedinstvenom evropskom tržištu, za čije dalje unapređivanje je od posebne važnosti visok nivo zaštite potrošača.

Bonus video: