Zamjenica zaštitnika utvrdila da su Zavod i Ministarstvo povrijedili prava učesnice projekta “Uči doma”

Preko vajbera saznala da je smijenjena

Postupak pred Zaštitnikom odnosi se na nepostupanje Zavoda i Ministarstva po zahtjevima podnositeljke pritužbe za dostavljanje odgovora o razlozima njenog smjenjivanja iz projekta “uči doma”.

7049 pregleda 1 komentar(a)
Foto: ucidoma.me
Foto: ucidoma.me

Zavod za školstvo i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta povrijedili su učesnici projekta “Uči doma” pravo na obraćanje garantovano Ustavom Crne Gore, utvrdila je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Postupak pred Zaštitnikom odnosi se na nepostupanje Zavoda i Ministarstva po zahtjevima podnositeljke pritužbe za dostavljanje odgovora o razlozima njenog smjenjivanja iz projekta “uči doma”.

Podnositeljka pritužbe je bila radno angažovana do 20. februara na projektu “učidoma” u svojstvu nadzornice za maternji jezik i književnost ispred Zavoda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva.

Međutim, 22. februara je od strane koleginice, putem vajber komunikacije, saznala da je smijenjena.

Nakon toga, više puta obratila se Zavodu i Ministarstvu sa zahtjevom da joj se pisanim putem odgovori koji su to razlozi zbog kojih je smijenjena.

Iz spisa predmeta nema dokaza da su Zavod i Ministarstvo odgovorili niti su dali ne samo valjano, već bilo kakvo obrazloženje o prestanku njenog daljeg radnog angažovanja.

Zavod u svom izjašnjenju nije se izjasnio o razlozima za smjenjivanje podnositeljke pritužbe, osim navođenja da je ona nakon što je “Ministarstvo usmenim putem obavijestilo direktora Zavoda o prestanku potrebe za njenim daljim angažovanjem u pomenutom projektu, obaviještena usmenim putem”. Ministarstvo nije dostavilo izjašnjenje instituciji Zaštitnika, ni nakon upućene urgencije.

”Zaštitnik ukazuje da poštovanje pozitivnih propisa Crne Gore, ne predstavlja samo obavezu svih njenih građana, već prije svega predstavlja obavezu svih državnih organa, koji svojim primjerom moraju pokazati da njihov rad bezuslovno zasnivaju na poštovanju Ustava i zakona. Dakle, organi državne uprave nemaju diskreciono pravo da ocjenjuju koju će svoju zakonsku obavezu ispuniti, a koju neće”, poručuje se u mišljenju zamjenice zaštitnika Snežane Armenko.

Izostavljanjem odluke ili obavještenja, podnositeljki pritužbe onemogućeno je da sazna razloge na kojima je zasnovana odluka kojom je prestalo njeno dalje radno angažovanje na pomenutom projektu i da odluči da li će pokrenuti postupak radi zaštite svojih prava, jer “izostankom obrazloženja sasvim je upitno na koje razloge i okonolnosti podnositeljka pritužbe treba da se žali kada oni nijesu ni navedeni”.

”Neizvršavanje zakonom propisane obaveze saradnje sa Zaštitnikom, vodi posrednom zaključku da organ uprave koji ima takav pristup ovoj zakonskoj obavezi, može sebi da dozvoli nepoštovanje zakona i kada postupa po zahtjevnima građana i odlučuje o njihovim pravima i obavezama, što odstupa od standarda ‘dobre uprave’”, navodi se u mišljenju.

Armenko je dala preporuke i Zavodu i Ministarstvu.