Popa: EU podržava reformu RTCG u istinski javni servis

"U Crnoj Gori, javni servis RTCG prolazi kroz preobražaj iz državne medijske organizacije u istinski javni servis, koji bi mogao ispuniti najviše profesionalne standarde. EU podržava takav preobražaj, koji vidimo kao dio ključnih reformi vladavine prava na putu pristupanja Crne Gore EU“, kazala je ona

6354 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Empowering Society
Foto: Empowering Society

Evropska unija podržava reformu RTCG u istinski javni servis, što je važno za razvoj demokratije u društvu ali i za dalje približavanje zemlje EU, saopštila je šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je učestvovala na Regionalnoj konferenciji o podjeli ovlašćenja između upravljačkih/nadzornih tijela i menadžmenta u javnim medijskim sevisima na Zapadnom Balkanu.

"U Crnoj Gori, javni servis RTCG prolazi kroz preobražaj iz državne medijske organizacije u istinski javni servis, koji bi mogao ispuniti najviše profesionalne standarde. EU podržava takav preobražaj, koji vidimo kao dio ključnih reformi vladavine prava na putu pristupanja Crne Gore EU“, kazala je ona.

Popa je podsjetila koliko je sloboda medija i izražavanja važna za demokratska društva, te kazala da države članice EU očekuju od zemalja Zapadnog Balkana da postignu najbolje standarde u pogledu slobode medija, profesionalizma i odgovornosti.

"Ovo će biti esencijalno mjerilo zrelosti i otpornosti njihovih demokratija i ključni korak naprijed na putu integracije u EU“, dodala je ona.

Regionalna konferencija u Podgorici organizovana je u okviru programa EU podrške javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu, a okupila je predstavnike parlamenata, medijskih regulatornih tijela, civilnog društva, upravnih/nadzornih tijela i menadžmenta javnih servisa iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

"Učesnici su diskutovali o preostalim izazovima u primjeni zajedničkih principa upravljanja i regulacije JMS-a na Zapadnom Balkanu, koji su usaglašeni i usvojeni na regionalnom sastanku u Beogradu 2020. godine, a koji se temelje na evropskim standardima u ovoj oblasti", saopšteno je iz Empowering Society (Projekat tehničke podrške javnim servisima Zapadnog Balkana)

Kako se navodi u saopštenju, učesnici konferencije apeluju na crnogorsku vlast da osiguraju adekvatno, stabilno, nezavisno i predvidljivo finansiranje javnog medijskog servisa u Crnoj Gori.

"Nezavisno finansiranje zaštićeno od nepriličnog političkog uticaja je evropski standard istaknut u međunarodnim instrumentima, poput PACE preporuke o finansiranju JMS 1878 (2009)", piše u saopštenju.

Učesnici konferencije, koje čine predstavinici parlamenata, medijskih regulatornih tijela, civilnog društva, upravnih/nadzornih tijela i menadžmenta javnih servisa iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije izražavaju nadu da će izmjene zakonskog okvira koji se tiče javog servisa i njegovog finansiranja biti sagledane nakon valjane analize i širokih konsultacija sa relevanitnim međunarodnim organizacijama kao što su Savjet Evrope, EBU, EK i druge, a naročito nakon konsultacija sa nacionalnim javnim servisom.