"segment pružanja usluga za život u zajednici najveći prioritet u 2022. godini"

Najmanje 30 personalnih asistenata za OSI

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja odgovorili na komentare UMHCG upućene kroz javne konsultacije

2738 pregleda 0 komentar(a)
Personalni asistent pomaže u zadovoljavanju socijalnih, obrazovnih, sportskih i drugih potreba, Foto: Shutterstock
Personalni asistent pomaže u zadovoljavanju socijalnih, obrazovnih, sportskih i drugih potreba, Foto: Shutterstock

Umjesto 15, kako je planirano, za pomoć licima sa invaliditetom u 2022. godini biće angažovano najmanje 30 personalnih asistenata. To se, pored ostalog, navodi u odgovoru Ministarstva finansija i socijalnog staranja, na komentare koje su u okviru javnih konsultacija tom resoru uputili iz Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG).

Javne konsultacije o nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica sa invaliditetom trajale su 15 dana, od 20. oktobra do 4. novembra.

Iz UMHCG, kako se navodi u izvještaju, uputili su četiri komentara, a u jednom od njih naveli su da indikator “angažovano najmanje 15 personalnih asistenata u 2022. treba povećati”.

”Jer je 15 personalnih asistenama premali minimalni broj osoba koje treba angažovati za ovaj posao, s obzirom na objektivne potrebe u društvu... Samo UMHCG ima više od 15 korisnika kojima je potrebna ova usluga, a broj je mnogo veći kada se uzmu u obzir potrebe članova drugih organizacija ili potrebe OSI u Crnoj Gori generalno”, navodi se u komentaru koji su uputili iz UMHCG i dodaje da tako postavljen indikator - najmanje 15 personalnih asistenata “pokazuje da država i dalje preferira servise koji znače produžetak institucionalizacije i restriktivnih okruženja u odnosu na život u zajednici i potpuno osamostaljenje”.

Iz resora na čijem je čelu Milojko Spajić pozitivno su odgovorili na tu sugestiju.

”Saglasni smo da je indikator angažovanja najmanje 15 personalnih asistenata u 2022. godini minimalan broj, pa u tom smislu uvažavamo postojanje najmanje 30 personalnih asistenata”, piše u odgovoru Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Podsjetili su i da je od novembra 2019. na snazi Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici i da pravilnik obuhvata i uslugu personalne asistencije i normira standarde i aktivnosti koje pružalac te usluge obezbjeđuje.

Pored ostalog, to su pomoć pri održavanju lične higijene i higijene prostora, nabavka hrane, priprema obroka i pomoć pri hranjenju, oblačenju i svlačenju, pomoć pri podizanju, premještanju i kretanju unutar i izvan korisnikovog prostora, radnog mjesta, pri korišćenju zdravstvenih usluga, komunikaciji, zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, obrazovnih, sportskih i drugih potreba.

Iz UMHCG su u komentarima naveli i da treba obezbijediti održivost usluga socijalne i dječije zaštite, da je njihovo finansiranje kratkoročno i odnosi se na mali i ograničen broj korisnika, “uz prekide do narednih projekata, što se negativno održava na kontinuitet podrške za samostalan život u zajednici”.

Iz Ministarstva su u odgovoru naveli da će u narednom periodu “blagovremeno raspisivati javne konkurse za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, kako ne bi dolazilo do diskontinuiteta pružanja usluga”.

Iz resora Spajića kazali su i da je za njih segment pružanja usluga za život u zajednici najveći prioritet u 2022. godini.