konferencija u podgorici

EU i Savjet Evrope: Vlasti u Crnoj Gori da ojačaju sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

"Od crnogorskih vlasti se očekuje da preduzmu i internalizuju sveobuhvatne reforme, kao i da osiguraju njihovu posvećenu primjenu, jer bi odlaganja i nedostaci u ovoj oblasti mogli ugroziti stabilnost finansijskog sistema i potkopati značajne napore do sad uložene u proces evropskih integracija", poručeno je na konferenciji

2463 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Savjet Evrope
Foto: Savjet Evrope

Evropska unija i Savjet Evrope pozvali su vlasti u Crnoj Gori da ojačaju sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

To je poručeno na konferenciji „Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori: prepreke efektivnom sistemu i put reformi“, koju su Delegacija EU u Crnoj Gori i Programska kancelarija Savjeta Evrope organizovali danas u Podgorici.

"Efektivnost mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT) i uspostavljanje kredibilnih rezultata u istragama, privremenom i trajnom oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, neki su od osnovnih izazova sa kojima se Crna Gora susreće na svom evropskom putu. Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju vlasti Crne Gore u ojačavanju postojećih preventivnih mehanizama u pravnom i institucionalnom okviru i podstiču razvoj operativnih kapaciteta, neophodnih za suprostavljanje opasnostima po crnogorsku ekonomiju i društvo koje izaziva organizovani kriminal. Međutim, od crnogorskih vlasti se očekuje da preduzmu i internalizuju sveobuhvatne reforme, kao i da osiguraju njihovu posvećenu primjenu, jer bi odlaganja i nedostaci u ovoj oblasti mogli ugroziti stabilnost finansijskog sistema i potkopati značajne napore do sad uložene u proces evropskih integracija", poručeno je na otvaranju konferencije.

Događaj je, kako je saopšteno iz Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, obezbijedio platformu za diskusiju o efektivnosti crnogorskog sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sa ciljem da podstakne brzu akciju usmjerenu ka prevazilaženju postojećih nedostataka u pravnom, institucionalnom i operativnom okviru. Preciznije, učesnici su diskutovali o efektivnosti ključnih elemenata crnogorskog sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i spremnosti Crne Gore da primijeni međunarodne standarde i oblastima međuinstitucionalne koordinacije i saradnje, regulacije i nadzora finansijskih i nefinansijskih institucija, kao i o nadležnostima i ovlašćenjima organa za sprovođenje zakona.

"Tokom prethodnih godina, Crna Gora je napravila značajne korake ka ojačavanju svog zakonskog sistema i njegovom usklađivanju sa Direktivama EU u ovoj oblasti, kao i ka uspostavljanju nadzora zasnovanog na riziku nad finansijskim institucijama. Međutim, još uvijek preostaju značajni izazovi u oblastima nadzora nefinasijskog sektora i pravnih profesija, identifikacije stvarnih vlasnika, kao i trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću", dodaje se u saopštenju. Na primjer, kako navode, Crna Gora još nije uspostavila efikasan sistem za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija, koji bi omogućio direktnu primjenu Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN bez odlaganja.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović istakao je u uvodnim riječima da je podrška koju pružaju EU i Savjet Evrope od neizmjernog značaja za jačanje kapaciteta Crne Gore u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma, a sve u skladu sa evropskim standardima.

„MUP odgovorno i ozbiljno pristupa obavezama u pogledu reforme sistema za sprečavanje pranja novca I finansiranje terorizma. Jedan od konkretnih koraka Ministarstva unutrašnjih poslova bilo je i formiranje međuresorne radne grupe čiji je primarni zadatak intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti, a sve u cilju implementacije međunarodnih standarda“.

„Neki od rezultata ove radne grupe jesu i izrađena Strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranje terorizma za period 2022-2025, pripremljen nacrt Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i formiranje Radne grupe za izradu novog Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama“, rekao je Sekulović.

Državni sekretar u ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović rekao je da je jedan od strateških ciljeva Vlade usmjeren na kontunuirano uređenje i unaprjeđenje carinske politike i efikasniji sistem kontrola, između ostalog, i fizičkog prenosa novca preko granice. Dodao je da ministarstvo nastavlja i posvećen rad na izradi novog Zakona o igrama na sreću. „Novim zakonom se želi stvoriti kvalitetniji ambijent za razvoj tržišta i privlačenje priređivača iz inostranstva, veća fiskalna disciplina, ali i obezbijediti veća sredstva za budžet Crne Gore, tako što će biti manje prostora za malverzacije, utaje poreza, neplaćanje naknada“, zaključio je Odović.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Ingve Engstrom kazao je da Crna Gora treba da se pobrine da njen finansijski sistem ne dozvoli cirkulaciju prljavog novca i time uzrokuje povećanje broja učinjenih krivičnih djela. "Ovo bi trebalo da se uradi kroz preispitivanje pravnog i operativnog pristupa finansijskim istragama, kroz uspostavljanje integrisanog pristupa između svih uključenih tijela i obezbjeđivanje neophodnih pravnih i operativnih alata za efikasnu borbu protiv ove vrste kriminalnih aktivnosti“, rekao je on.

Država može računati na kontinuiranu podršku EU u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, jer smo uvjereni da ti napori pogađaju samo srce organizovanog kriminala, zaključio je Engstrom.

„Povećan broj izviđaja u slučajevima pranja novca i više ovakvih slučajeva pred sudovima u Crnoj Gori je obećavajući znak da su kapaciteti organa za sprovođenje zakona i tužilaštva za borbu protiv pranja novca ojačani. Međutim, ovaj indikator sada mora biti praćen i povećanim brojem pravosnažnih presuda za ovo krivično djelo i većim iznosima oduzete imovine proistekle iz kriminalne djelatnosti”, zaključila je Evgenia Giakoumopoulou, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici.