U utorak konkurs za doktorske studije UCG u II roku

"Prijave sa odgovarajućim dokazima kandidati podnose organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa 3. decembrom. 2021. godine, do 14.00 sati"

4880 pregleda 11 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore (UCG) raspisaće sjutra konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2021/2022. godinu u II upisnom roku, za koji je preostalo 50 mjesta.

Konkurs će biti objavljen na zvaničnoj veb stranici Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me), kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

"Prijave sa odgovarajućim dokazima kandidati podnose organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa 3. decembrom. 2021. godine, do 14.00 sati", najavila je predsjednica Odbora za doktorske studije UCG Biljana Šćepanović.

"U drugom upisnom roku, preostala su mjesta na deset organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, a riječ je o sljedećim: Biotehnički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Filološki fakultet, Mašinski fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, Pomorski fakultet, Pravni fakultet i Prirodno-mtematički fakultet", kazala je Šćepanović.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

"Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova: diplomu (original ili ovjerenu kopiju) o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika", saopšteno je iz UCG.

Bonus video: