"značajan rezultat"

Injac: Dobili nešto što CG nije imala i što predstavlja efikasnu platformu za suočavanje sa rizicima od katastrofa

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Miodrag Bešović, rekao je da je izrađeni dokument sveobuhvatan, kvalitetno urađen i da tek treba da nađe mjesto u praksi

2138 pregleda 0 komentar(a)
Sa događaja, Foto: PR Centar
Sa događaja, Foto: PR Centar

Procjena rizika od katastrofa sveobuhvatan je i kvalitetno urađen dokument, strateški važan za državu, i njegova upotrebna vrijednost u narednom periodu biće ogromna.

To je saopšteno na završnom događaju povodom izrade Procjene rizika od katastrofa Crne Gore, koji je u Budvi organizovao Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata, Miodrag Bešović, rekao je da je izrađeni dokument sveobuhvatan, kvalitetno urađen i da tek treba da nađe mjesto u praksi.

On je kazao da su, i pored pandemije, uspjeli da završe važan projekat.

Bešović je dodao da je bilo malo problema u organizaciji, u zavisnosti od situacije sa koronavirusom, prenosi PR centar.

“I to je pokazatelj kako treba da funkcioniše čitav sistem zaštite i spašavanja, i da ovo nije nešto što se ograničava samo na jednu državu, nego svi zajedno moramo da radimo na poboljšanju uslova života i životne sredine”, naveo je Bešović.

Ministarka odbrane Olivera Injac ukazala je da projekat na nacionalnom nivou predstavlja značajnu platformu za primjenu u praksi kada je u pitanju suočavenje sa rizicima od katastrofa.

Prema njenim riječima, od njega zavisi razvoj samih mehanizama zaštite, kao i svega što je korisno za upravljanje rizicima od katastrofa.

“Dobili smo značajan rezultat, nešto što Crna Gora nije imala i što predstavlja korisnu i efikasnu platformu za dalje suočavanje sa rizicima od katastrofa”, rekla je Injac.

Ona je kazala da je uvjerena da će Evropska unija prepoznati značaj projekta i podstaći sve naredne koji će proisteći kao rezultat velikog i uspješnog rada.

Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa, Ljuban Tmušić, kazao je da je izrada Procjene rizika od katastrofa bila veliki izazov.

On je rekao da su analizirali devet različitih grupa rizika.

U procjeni rizika su, kako je naveo, učestvovale 94 osobe iz nevladinog sektora, državnih organa, akademske zajednice.

“Uradili smo dokument čija će upotrebna vrijednost u narednom periodu biti ogromna”, kazao je Tmušić.

Taj dokument će, kako je dodao, koristiti donosioci odluka na državnom i lokalnom nivou, kao i međunarodne zajednice i organizacije u Crnoj Gori.

“Koristićemo ga mi u raznim predstavljanjima naše države i institucija u Evropi i svijetu“, kazao je Tmušić.

On je naveo da je izrađeno 50 pojedinačnih scenarija za devet grupa rizika i da je analiziran svaki nivo rizika za njih pojedinačno.

Kako je kazao Tmušić, izrađeno je osam scenarija za multirizike i definisani su nivoi rizika za njih.

“U zaključku je tačno definisano koji su to nivoi rizika koji su utvrđeni, a šta je tretman rizika koji treba da predstoji, a odnosi sa na mjere koje ćemo sprovoditi u narednom periodu“, rekao je Tmušić.

On je kazao da očekuju i dalje podršku Evropske komisije (EK).

“Kroz nastavak saradnje sa njima, računamo da ćemo ispuniti sve obaveze koje se tiču Crne Gore da postanemo punopravna članica evropske grupe država sa aspekta civilne zaštite, odnosno smanjenja rizika od katastrofa“, naveo je Tmušić.

EK, Generalni direktorat za civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći, odobrila je Crnoj Gori finansiranje projekta.

Predstavnica EK Ivona Olhova rekla je da projekat vodi ka unapređenju donošenja odluka na svim nivoima vlasti, jača institucionalni i tehnički kapacitet Crne Gore i može se smatrati značajnim dodstignućem.