ministarstvo i uprava najavili intenzivniju saradnju

Šumarski sektor da bude na nivou koji zaslužuje

Crnogorskim šumama treba da se upravlja na pravno valjan, zakonski utemeljen, domaćinski i ekonomski održiv način, zaključeno na sastanku

1394 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Uprava za šume
Foto: Uprava za šume

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za šume će intenzivirati saradnju, kako bi zajedničkim djelovanjem šumarski sektor podigli na nivo koji zaslužuje, a crnogorskim šumama se upravljalo na pravno valjan, zakonski utemeljen, domaćinski i ekonomski održiv način, zaključeno je tokom radne posjete resornog ministra Aleksandra Stijovića Upravi za šume Pljevlja.

Zvaničnom sastanku su, osim osim Stijovića i v.d. direktora Uprave za šume Srđana Pejovića, prisustvovali i v.d. pomoćnica direktora Uprave za šume Jelica Paldrmić, direktor Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Dragan Otašević, v.d. direktor Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladislav Bojović i načelnik za drvnu industriju Goran Đalović.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Uprave za šume, analizirano trenutno stanje u sektoru šumarstva i toj upravi, gdje su ministru prezentovane sve preduzete aktivnosti na rješavanju brojnih postojećih problema. Dogovoreno je da u narednom periodu ministarstvo preduzme aktivnosti na izradi pravilnika kojima će biti definisane cijene drvnih sortimenata, kao i precizan način usklađivanja istih, da bi se, kako navode iz Uprave, taj segment konačno pravno uredio.

Razmatrane su i mogućnosti na osnovu kojih će u budućem periodu biti regulisana dodjela drveta u dubećem stanju i na panju, gdje je usaglašeno da cijena mora biti primarna stavka i odlučujući faktor u tom procesu. "Neophodno je uspostaviti poslovanje zasnovano na tržištom principu, kako bismo valorizovali naše šume na pravi i ekonomski održiv način", dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave navode da u narednom periodu šumarski sektor očekuju brojne aktivnosti koje će biti sprovođene u cilju najavljenih reformi, a to je formiranje državnog preduzeća „Crna Gora šume“, koje će preuzeti poslove sječe i prodaje trupaca, dok će Uprava za šume zadržati postojeće nadležnosti.

Konstatovano je, kako je saopšteno iz Uprave, da su nedostajuća finansijska sredstva i nedovoljan budžet Uprave za šume veliki ograničavajući faktor za sprovođenje svih planiranih aktivnosti, posebno kada je u pitanju uzgoj šuma, "zbog čega se mora naći način da se takvo stanje promijeni". "Osim nedostajućih finansijskih sredstava, istaknuti su i problemi nedostajućeg stručnog kadra i veoma niskih zarada zaposlenih u Upravi za šume, zbog čega u predstojećem periodu je neophodno dodatno promovisati ovu struku i naći način za povećanje zarada, posebno zbog činjenice da je riječ o terenskom i veoma zahtjevnom poslu", navodi se u saopštenju.

Na sastanku je, između ostalog, govoreno i o lovištima posebne namjene, u kojima će u narednom periodu biti pojačane aktivnosti posebno kontrole i nadzora. U planu je i usvajanje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za šume, koji će predstavljati početni korak ka daljoj reformi, dodaju iz te uprave. Takođe, dogovorene su i zajedničke aktivnosti pri izradi nove Strategije razvoja šumarstva, zbog čega je potrebno "uložiti dodatne napore kako bi se sve pripremne aktivnosti obavile u planiranom roku", zaključuju iz Uprave.