Armenko dala dvije preporuke Specijalnom državnom tužilaštvu

Ombudsman: SDT povrijedio ustavno pravo crnogorskom državljaninu

”Pravo obraćanja garantovano Ustavom Crne Gore, podjednako podrazumijeva i pravo da se građanin obrati i pravo da dobije odgovor, što znači ne samo da se odluka donese, već i da se podnosilac zahtjeva, odnosno u konkretnom slučaju podnosilac krivične prijave, obavijesti o ishodu na zakonom propisani način”

9220 pregleda 1 komentar(a)
Armenko, Foto: ombudsman.co.me
Armenko, Foto: ombudsman.co.me

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) jednom crnogorskom državljaninu povrijedilo pravo na odgovor iz Ustava Crne Gore.

”Pravo obraćanja garantovano Ustavom Crne Gore, podjednako podrazumijeva i pravo da se građanin obrati i pravo da dobije odgovor, što znači ne samo da se odluka donese, već i da se podnosilac zahtjeva, odnosno u konkretnom slučaju podnosilac krivične prijave, obavijesti o ishodu na zakonom propisani način”, navodi se u mišljenju koje potpisuje zamjenica zaštitnika Snežana Armenko.

Postupanjem barskog Osnovnog državnog tužilaštva, Armenko je utvrdila da podnosiocu pritužbe nije povrijeđeno ustavno pravo na odgovor.

Podnosilac pritužbe ukazao je na neažurno postupanje SDT-a, koje ga nije obavijestilo o fazi postupka pokrenutog po njegovim krivičnim prijavama.

SDT je prvobitno, u svom izjašnjenju dostavljenom zaštitniku početkom aprila, između ostalog, navelo da se predmet formiran po tim krivičnim prijavama nalazi u fazi izviđaja i da će njihov podnosilac biti blagovremeno obaviješten o odluci tužioca.

Međutim, zaštitnik iz dostavljenih izjašnjenja SDT-a i iz raspoloživih dokaza konstatuje da podnosilac pritužbe nije blagovremeno obavještavan od strane tužilaštva o preduzetim radnjama povodom krivične prijave. Zaštitnik je u tom dijelu cijenio obraćanje podnosioca pritužbe Vrhovnom državnom tužilaštvu u oktobru zbog nepostupanja SDT-a u konkretnom slučaju.

Neobavještavanje podnosioca pritužbe po podnijetim krivičnim prijavama i dopunama krivičnih prijava, od dana njihovog podnošenja do sada, po mišljenju Armenko predstavlja povredu ustavnog prava.

”Ovo posebno što u spisima predmeta nema dokaza da je od dana 21. januara 2020. godine, kada je podnijet zahtjev Upravi policije - Specijalnom policijskom odjeljenju radi prikupljanja potrebnih obavještenja i dokumentacije, preduzeta bilo koja druga radnja ili upućena urgencija Upravi policije”, navodi se u mišljenju Armenko.

Ona je dala preporuku SDT-u da u spornom predmetu, bez daljeg odlaganja, obavijesti podnosioca krivične prijave o preduzetim radnjama i o ishodu po krivičnim prijavama. Takođe je dala preporuku i da u budućem postupanju blagovremeno i periodično obavještava podnosioce krivičnih prijava o preduzetim radnjama ili o trenutnoj fazi postupka.