ukazao na važnost međuinstitucionalne saradnje

Bjeković: Standardi ljudskih prava na nivou Crne Gore moraju biti ujednačeni, bez obzira koji organ ih primjenjuje

"U više navrata je ocijenjeno da oblast ljudskih prava i sloboda traži jedinstvene, usaglašene i primjenjive standarde, koji se implementiraju na nivou cijele države, kako o tome ne bi bilo sporenja u unutrašnjem i međunarodnom pravnom potretku", rekao je Bjeković

3376 pregleda 0 komentar(a)
Sa okruglog stola, Foto: Institucija Zaštitnika
Sa okruglog stola, Foto: Institucija Zaštitnika

Standardi ljudskih prava na nivou Crne Gore moraju biti ujednačeni, bez obzira na organ koji ih primjenjuje, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Ombudsman) Siniša Bjeković na otvaranju okruglog stola "Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava u praktičnom smislu kod rada Ombudsmana".

Kako je saopšteno iz institucije Zaštitnika, okrugli sto za zaposlene u instituciji Zaštitnika i državne tužioce organizovao je AIRE Centar, uz podršku Britanske ambasade Podgorica.

U saopštenju se navodi da je Zaštitnik je ukazao na važnost međuinstitucionalne saradnje, kako bi se unaprijedila implementacija ljudskih prava, a izbjegla konfuzija i kolizija u tumačenju prava.

"U više navrata je ocijenjeno da oblast ljudskih prava i sloboda traži jedinstvene, usaglašene i primjenjive standarde, koji se implementiraju na nivou cijele države, kako o tome ne bi bilo sporenja u unutrašnjem i međunarodnom pravnom potretku", rekao je Bjeković.

Prema njegovim riječima, da bi se taj cilj postigao očigledno je potrebno približiti standarde širokom krugu pravnika profesionalaca i istovremeno postići cilj koji se ogleda u konzistentnoj i dosljednoj primjeni prava.

Kako je kazao, tokom rada na predmetima uočeno je da su brojne pritužbe podnijete na osnovu zahtjeva za ocjenom efikasnosti i djelotvornosti istrage, kada su u pitanju lica potencijalno oštećena krivičnim djelom, odnosno ograničenja koja se u vezi sa njima nameću licima pod tužilačkom istragom.

Istovremeno, takvi zahtjevi su često praćeni pritužbama na dužinu trajanja tužilačke istrage, zbog čega je prisustvo tužilaca na skupu bilo prilika da se razgovara i o tim pitanjima.

"Osim očiglednog uticaja na podizanje nivoa administrativnih kapaciteta institucije, AIRE centar je izdavaštvom omogućio značajnu stručno-publicističku podršku u vidu priručnika koji se kontinuirano koriste u radu institucije prilikom zauzimanja stavova o pitanjima iz domena konvencijskog prava", rekao je Bjeković.

On smatra da su različite vrste obuka, skupova i stručne literature doprinijele poboljšanju sposobnosti službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u zaštiti ljudskih prava i sloboda.

"AIRE je razvio bazu podataka sa referentnim presudama ESLJP, prevedenim na balkanske jezike, koja se može naći na web stranici www.ehrdatabase.org", rekao je Bjeković.

Direktorica programa za Zapadni Balkan iz AIRE Centra, Biljana Brajtvajt, ukazala je na neprocjenjivu važnost mandata Zaštitnika i vrijednosti koje štiti, uz ocjenu da je njena uloga u Crnoj Gori, ali i u širim okvirima sve vidljivija, da jača povjerenje javnosti i kvalitet odluka, posebno u primjeni međunarodnih standarda.

"Za 18 godina rada institucije Zaštitnika, ona je postala prepoznata i priznata. U poslednje dvije godine, posebno je vidljiv napredak u pogledu kadrovskog jačanja, načina primjene standarda međunarodnih tijela, procenta okončanih predmeta kao i vidljivosti institucije na domaćem i međunarodnom planu", ocijenila je ona.

U saopštenju se navodi da je "Brajtvajt podsjetila da na progres u radu ukazuju i izvještaj Evropske komisje, navodeći da zbog svega navedenog AIRE Centar planira nastavak saradnje i podrške instituciji Zaštitnika".

"Na dvodnevnom skupu obrađeno je više tema relevantnih za rad institucija učesnica, među kojima su-miješanje države u ostvarivanje prava i sloboda, principi zakonitosti, legitimnosti i neophodnosti u demokratskom društvu kod ograničenja, struktura postupaka ispitivanja povrede prava i sloboda (predavanje zamjenice zastupnika Republike Hrvatske pred ESLJP, Nikoline Katić). Bivša pravnica u Sekretarijatu ESLJP, konsultatkinja za ljudska prava Bojana Bošković Husanović, govorila je o derogabilnim i nederogabilnim pravima kao i fakultatitvnim ograničenjima prava, a prvog dana skupa analiziran je i slučaj u predmetu ESLJP koji je obuhvatio povrede više prava. (Predavanje više pravne savjetnice u Ustavnom sudu BiH, Vanesa Jusufbegović)", piše u saopštenju Institucije Zaštitnika.

Drugog dana, državna tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Lidija Vukčević, imala je predavanje o principima djelotvorne i efikasne tužilačke istrage i očuvanju njene tajnosti kao i privremenom oduzimanju imovine.

"Na seminaru su razmatrane i uloge tužilaca u imeplementaciji ESLJP, zaštiti od nasilja u porodici, odnos tužilaštva prema javnosti i nepristrasnost u postupanju, o čemu je govorio bivši tužilac Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) Veselin Vučković. Održavanje skupa je podržala britanska vlada, a predstavlja rezultat programskih napora u unapređenju vladavine prava u Crnoj Gori i regionu", zaključuje se u saopštenju.