na sastanku u upravi za inspekcijske poslove konstatovano

"Na raspolaganju je 11 šumarskih inspektora, ogroman problem kada je riječ o kontroli i prijavi bespravnih aktivnosti"

"I pored tih nedostataka, nastoji se da kod problematičnih situacija u kontrolu idu po dva šumarska inspektora, kako bi se što prije reagovalo ukoliko je uočeno kršenje zakonskih propisa"

2331 pregleda 2 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Uprava za šume
Sa sastanka, Foto: Uprava za šume

Uprava za inspekcijske poslove ima problem sa nedostatkom stručnog kadra, zbog čega je nemoguće ispratiti sve one aktivnosti u mjeri u kojoj bi to trebalo da se radi, konstatovano je na jučerašnjem radnom sastanku koji je kako je saopšteno iz Uprave za šume održan juče.

Iz Uprave za šume su kazali da je na njihovu inicijativu juče u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove upriličen radni sastanak na kojem su prisustvovali vršilac dužnosti (v.d) direktora Uprave za šume Srđan Pejović, v.d. pomoćnice direktora Jelica Paldrmić, načelnica Odsjeka za uzgoj i zaštitu šuma Zehra Demić i načelnik Odsjeka za uređivanje šuma Vitomir Tepavčević.

Dodali su da su ispred Uprave za inspekcijske poslove sastanku prisustvovali: pomoćnica direktora u Sektoru za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlje ljudi, socijalne i dječje zaštite Višnja Orban, pomoćnica direktora u Sektoru za međunarodnu saradnju Ana Vujošević, načelnica Odsjeka za praćenje propisa u oblasti inspekcijskog nadzora Ljiljana Jovović, glavni inspektor šumarstva, lovstva i zaštite bilja Alija Bralić i republički inspektor šumarstva u Plavu Hakija Jasavić.

"Trenutno je na raspolaganju ukupno jedanaest šumarskih inspektora za cijelu Crnu Goru, što sigurno predstavlja ogroman problem kada je riječ o detaljnoj kontroli i prijavi bespravnih aktivnosti, zbog čega se dijelom i dešavaju određeni propusti. I pored tih nedostataka, nastoji se da kod problematičnih situacija u kontrolu idu po dva šumarska inspektora, kako bi se što prije reagovalo ukoliko je uočeno kršenje zakonskih propisa. Uprava za šume je snažno podržala dosadašnje i buduće aktivnosti šumarske inspekcije, sa naglaskom na još aktivnijoj kontroli i podnošenju krivičnih prijava za sve one bespravne aktivnosti koje inspektori uoče na terenu", konstatovano je na sastanku.

Iz Uprave za šume su poručili da su na sastanku su izloženi aktuelni problemi sa kojima se Uprava za šume trenutno suočava u Andrijevici i Plavu, kao i oko prijave Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) za Rožaje, a koji su velikim dijelom i u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, odnosno šumarske inspekcije.

"Zahvaljujući detaljnoj analizi spornih segmenata u određenim rješenjima republičkog inspektora i na osnovu razmjene argumenata, došlo se do zajedničkih zaključaka i odgovarajućeg rješenja pomenutih problema, obzirom da su istražne radnje u toku, uz prihvatanje sugestija kojima se na zakonski utemeljen način određeni tehnički propusti Uprave za šume mogu revidirati i ispraviti u narednom periodu, kako ne bi došlo do kašnjenja u izradi Godišnjeg programa gazdovanja šumama za 2022. godinu", piše u saopštenju Uprave za šume.

Iz te institucije su naveli da su se "na kraju sastanka, svjesni trenutnog, unazađenog stanja u šumarskom sektoru, kako zbog konstantnog nedostatka finansijskih sredstava i stručnog kadra, tako i zbog dosadašnjih bespravnih aktivnosti i nepoštovanja zakona, učesnici složili da je neophodno uložiti dodatne napore obje strane kako bi se stanje popravilo".

"Zaključeno je da je potrebno proaktivno jačanje međusektorske i međuresorne saradnje, a posebno saradnje šumarske inspekcije i Uprave za šume, zbog čega u budućem periodu treba češće organizovati ovakve sastanke predstavnika dvije institucije, gdje će biti razmjenjivani argumenti. Usaglašeno je da je šumarski sektor neophodno reformisati i razmjenom mišljenja iz različitih uglova pronaći najbolje rješenje kojim bi naše šume konačno bile zaštićene od bespravnih aktivnosti, kao i brojnih drugih problema, koji su se godinama unazad nakupljali", kazali su iz Uprave za šume.

Oni su naveli i da je "potrebno zajedničkim djelovanjem i aktivnom saradnjom pristupiti izmjenama određenih zakonskih rješenja, zbog kojih trenutno crnogorsko šumarstvo nailazi na brojne, bespotrebne probleme i kočnice u rješavanju istih".

"Na kraju, Uprava za šume je pozdravila podršku predstavnika Uprave za inspekcijske poslove da istraje u svojim planovima, pozivajući ih na jačanje poslovne saradnje, obzirom na zajednički cilj, a to je zaštita i očuvanje nacionalnog šumskog dobra", zaključuje se u saopštenju Uprave za šume.