TO Bar ne sluša preporuke ASK-a

Agencija utvrdila nedostatak internih pravila koja bi precizirala proceduru zapošljavanja u pogledu provjere radnih sposobnosti kandidata, bodovanja i ocjenjivanja kandidata, kao i sačunjavanja zapisnika

3282 pregleda 0 komentar(a)
Bar, Foto: Shutterstock
Bar, Foto: Shutterstock

Agencija za sprečavanje korupcije saopštila je da Turistička organizacija (TO) Bar nije postupila po njenim preporukama i da je zbog toga morala da se obrati i predsjednicima Opštine Dušanu Raičeviću i Skupštine opštine Mileni Božović.

Po prijavi zviždača, Agencije je u prvoj polovini septembra donijela mišljenje o ugrožavanju javnog interesa u smislu Zakona o sprečavanju korupcije i da to može uticati na narušavanje integriteta TO Bar.

Agencija je utvrdila nedostatak internih pravila koja bi precizirala proceduru zapošljavanja u pogledu provjere radnih sposobnosti kandidata, bodovanja i ocjenjivanja kandidata, kao i sačunjavanja zapisnika.

Po Zakonu o sprečavanju korupcije, ugrožavanje javnog interesa podrazumijeva povredu propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna.

Poslije dobijenog izjašnjenja barske Turističke organizacije, iz Agencije su saopštili da nisu ispunili njihove preporuke.

”S tim u vezi vas obavještavamo da je Agencija uputila dopise predsjedniku Opštine Bar, predsjednici Skupštine opštine Bar i Nadzornom odoboru TO Bar, koji vrše nadzor nad radom izvršnog direktora ovog preduzeća, sa obavezom da obavijestite Agenciju o preduzetim aktivnostima povodom navdenog”, navodi se u saopštenju koje potpisuje direktorica Jelena Perović.

Na čelu TO Bar nalazi se direktor Emil Kukalj.

Bonus video: