Preminuo prof. dr Stevan Popović

Popović je radni angažman ostavio na Univerzitetu Crne Gore. Na dužnosti dekana Fakulteta za pomorstvo i dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo proveo je po dva mandata

8240 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Prof. dr Stevan Popović preminuo je danas u Baru.

Popović je rođen u Baru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

U Beogradu je završio Prirodno-matematički fakultet, grupu geografija, kao i poslijediplomske studije. Doktorsku disertaciju odbranio je 1973. god. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Skoplju.

Radni angažman ostvario je na Univerzitetu Crne Gore, na Pedagoškoj akademiji - Nastavničkom i Filozofskom fakultetu u Nikšiću; Fakultetu za pomorstvo i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, u zvanjima vanredni i redovni profesor. Na dužnosti dekana Fakulteta za pomorstvo i dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo proveo je po dva mandata.

Popović je od oktobra 2004. karijeru univerzitetskog profesora i rukovodioca nastavlja na prvoj privatnoj visokoobrazovnoj instituciji u Crnoj Gori - Fakultetu za turizam Bar-MTS-“Montenegro Tourism School”, odnosno na Univerzitetu „Mediteran” Podgorica gdje je započeo sa radom kao dekan fakulteta.

U periodu od 2009. do 2011. obavljao je funkciju rektora Univerziteta, a do smrti se nalazio na poziciji dekana Fakulteta za turizam Bar-MTS-“Montenegro Tourism School”. Bio je član Savjeta za visoko obrazovanje, najvećećeg akademskog tijela Crne Gore.

"Obavljao je reprezentativne i odgovorne funkcije u oblasti uprave, turističke privrede i turističke društvene organizacije. Bio je predsjednik Izvršnog odbora Skupštine opštine Bar, ministar turizma, potpredsjednik Poslovnog odbora Montenegroturista, predsjednik Turističkog saveza Crne Gore, član Predsjedništva Turističkog saveza Jugoslavije, predsjednik Komisije za nauku Turističkog saveza Jugoslavije, član Koordinacionog odbora za turizam Saveznog izvršnog vijeća. Objavio je više radova iz turističko- geografske problematike i turističke valorizacije prostora koji su našli svoju primijenu kod razvojnih opredjeljenja i planskih koncepata razvoja Crne Gore i njenih regija. Koautor je knjige «Geografija Crne Gore». Autor je nekoliko stručno-naučnih prikaza iz oblasti turizma. Učestvovao je nabrojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Nosilac je više domaćih i inostranih priznanja. Kruna njegovog akademskog rada je promocija u zvanje Emeritusa Univerziteta Mediteran 2016.godine, na kom je bio aktivan do zadnjeg dana kao profesor doktorskih studija", piše u biografiji Popovića.

Bonus video: