NELEGALNI OBJEKTI POD LJUBOVIĆEM

Sporne lamele i komšijama teret

Stanari susjedne, legalne zgrade “V&B Investa”, redakciji rekli da i svi njihovi stanovi imaju teret i ograničenje, zbog toga što je sporna lamela upisana na istu parcelu

14945 pregleda 13 komentar(a)
Foto: Damira Kalač
Foto: Damira Kalač

Stambena zgrada investitora “PS gradnja” u podgoričkom naselju Zabjelo upisana je u katastar na osnovu zahtjeva te firme i, pored ostalog, građevinske dozvole iz 2014, koja je izdata za garaže u suterenu objekta. Za prizemlje, pet spratova i mansarde takva dozvola nije izdata. To su “Vijestima” kazali iz Uprave za katastar i državnu imovinu.

Stanari susjedne, legalne zgrade “V&B Investa”, koja je useljena tokom 2016, redakciji su rekli da zbog toga što je sporna lamela upisana na istu parcelu (3827/7, KO Podgorica III), i svi njihovi stanovi imaju teret i ograničenje.

Izgradnja spornog stambenog bloka investitora “PS Gradnja”, poznatog kao lamele B, C i D, počela je 2017. Lamele su izgrađene na urbanističkim parcelama 130 i 51 i doslovno su naslonjene na objekat “V&B Investa” (UP 46).

Sporna zgrada u list nepokretnosti upisana je kao zgrada 2, dok se legalna, zgrada “V&B Investa”, u istom LN vodi kao zgrada 1.

”Ovom organu se zahtjevom br. 9211/21 obratila ‘PS Gradnja’ za upis dijela nelegalnog objekta na katastarskoj parceli 3827/7 KO Podgorica III u naselju Zabjelo. Uz zahtjev je dostavljen ovjereni geodetski elaborat zaveden pod brojem 2656/21 sa spiskom prijava ovlašćene geodetske agencije ‘Geo Sistem’ DOO, kao i izjave za upis u postupku legalizacije UZZ 612/2021. Pored navedenog, dostavljena je građevinska dozvola, rješenje br. UP 09-361/14-148 od 27. 10. 2014. godine Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine”, piše u odgovoru Uprave za katastar.

Dodaju i da je objekat izgrađen spratnosti S+P+5+M (suteren, prizemlje, pet spratova, mansarda), da posjeduje građevinsku dozvolu za garaže koje se nalaze u suterenu.

”Što se utvrđuje na osnovu rješenja Sekretarijata... dok za ostale etaže objekta nema građevinske dozvole. U građevinskoj dozvoli se navodi da se izdaje za izgradnju prve faze - garaže objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima, na UP 47, 48, 49, 51 i 130, koje čine predmetno zemljište u KO Podgorica III. Na osnovu priložene dokumentacije, ovaj organ je ocijenio da su ispunjeni uslovi za primjenu člana 64A Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, pa je donijeto rješenje 28. 7. 2021. kojim se dozvoljava upis, odnosno razrada predmetnog objekta sa teretima nema dozvolu za dio objekta za koji nije izdata građevinska dozvola, a to je cjelokupni spratovi P, P1, P2, P3, P4, P5 i M”, piše u odgovoru “Vijestima”.

Stanari legalne zgrade na koju je objekat “PS Gradnje” naslonjen, redakciji su kazali da su uvidom u katastar utvrdili da su tri nelegalne lamele upisane na katastarsku parcelu njihove zgrade.

”Sada smo u situaciji da svi naši stanovi u listu nepokretnosti imaju teret i ograničenje, tj. zabilježbu o zajedničkoj izgradnji investitora nelegalnih zgrada. Kako je taj proces uknjižbe u Katastru odrađen, niko iz Skupštine stanara ‘V&B Invest’ nije upoznat, niti nas je iko kao vlasnike parcele pitao za saglasnost da se uknjižba odradi na našoj parceli 3827/7 KO Podgorica III”, ispričali su “Vijestima”.

U praksi, kako su pojasnili, to znači da ako bi neko od njih pokušao da proda svoj stan, za taj stan se sada vezuju brojna ograničenja i tereti, koji nisu postojali u vrijeme kada su kupovali stanove:

”Nego su ‘dodati’ nakon što je neko odobrio upis u katastar spornih objekata, koji su pritom upisani kao ‘zgrada 2’, iako svi vidimo da su u pitanju tri dodatne zgrade”.

Dodaju i da zbog toga, stanovi u koje su uložili ozbiljan novac, danas ne vrijede ništa, a da je zaključak da bi i drugi građani trebalo da redovno provjeravaju imovinska stanja:

”Jer sudeći prema postupcima Katastra - potpuno je legalno i ispravno da vam se komšija upiše među vlasnike vaše kuće i vaše parcele, a da vi o tome pojma nemate”.

Kazali su i da “zahvaljujući kreativnosti investitora i neimara koji su ‘nabili’ tri zgrade okrenute jedna drugoj na parceli od 300 kvadrata” i time dodatno unizili i njihovu imovinu, i niko od kupaca stanova u spornim zgradama “neće vidjeti sunce iz svojih stanova”.

”Dijeliće iste pobleme kao i svi stanari ovog bloka zgrada, osim što su dali novac za nelegalno izgrađene stanove. Dvorište puno smeća, neograđeno gradilište, silosi za pijesak i cemenat, građevinske skele koje vise godinama nad glavama djece koja se igraju u parku pored, kamioni i bageri koji blokiraju saobraćaj, prašina, buka... Sve je to naša svakodnevica, a sada smo u situaciji da dijelimo i isti vlasnički list sa nelegalno izgrađenim objektom, koji je u Katastar upisan bez našeg znanja i pod nejasnim okolnostima”, kazali su stanari “V&B investa”.

Iz NVO “Kana, ko ako ne arhitekt” prije nekoliko dana objavili su da, osim što za sporne lamele nema građevinske dozvole, nijedna do sad nije legalizovana.

”Nijedna nije u skladu sa bilo kojim važećim ili prethodno važećim planskim dokumentom. DUP u čijem se zahvatu nalaze ovi objekti nije važeći, svaka gradnja u njegovom okviru je nezakonita - a i dok je bio važeći, ovi objekti nisu bili u skladu sa njim. Svi priključci na infrastrukturu, uključujući i gradilišne, su nelegalni. Upis nelegalnih objekata u katastar na osnovu nelegalnih priključaka je nelegalan. Banke ne odobravaju stambene kredite za objekte koji nemaju niti jedan zakonit papir, a još manje za objekte u sporovima i pod rješenjima o rušenju”, navode iz “Kane” i dodaju da u spornoj zgradi ne živi nijedna porodica.

Predstavnik stanara Čedo Radičević na nedavnim protestima protiv najavljenog, potom i zakazanog rušenja spornih lamela, kazao je, međutim, da su svi stanovi prodati i da je u pitanju preko 200 porodica.

”PS Gradnja” je u oktobru prošle godine predala zahtjeve za legalizaciju lamela, ali su ti zahtjevi obustavljeni. Zahtjev koji su predali 18. maja je u toku, zahtjev od 29. jula je odbijen kao neuredan. Obrada posljednjeg od 19. oktobra je u toku.

Rušenje lamela bilo je zakazano za 14. decembar. Mašine preduzeća “Zaštita prostora Crne Gore” povukle su se toga dana pred grupom građana, a iz Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kazali su i da nisu dobili podršku Vodovoda, Elektrodistribucije, Centra za socijalni rad i Uprave policije.