OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ VRHOVNE REVIZIJE

DRI: IJZ da podatke o PCR testiranju bolje zaštiti od mogućeg gubitka

Uskoro će biti okončana i revizija konfirmacije sredstava po osnovu kovida-19 kao finansijska revizija i revizija pravilnosti, a početkom naredne godine biće okončana i revizija uspjeha koja tretira pitanja donacija

9312 pregleda 0 komentar(a)
Institut za javno zdravlje, Foto: IJZ
Institut za javno zdravlje, Foto: IJZ

Evidencija rezultata PCR testiranja na kovid-19 u Institutu za javno zdravlje uspješna je u dijelu prijema i protokolisanja uzoraka, kao i unosa rezultata i izdavanja nalaza, ali potrebna su dodatna poboljšanja u smislu aplikativne podrške radu epidemiologa kroz informacioni sistem Intituta.

To je, pored ostalog, zaključak Izvještaja o reviziji efektivnost funkcionisanja Aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja na kovid-19 u IJZ koji je danas objavila Državna revizorska institucija (DRI).

"DRI je u 2021. godini, pored revizije uspjeha, posebnu pažnju posvetila i razvoju revizije informacionih sistema - IT reviziji, koja ima visoku progresiju rasta u okviru EUROSAI zajednice. Tokom ove godine objavljene su revizije elektronskih usluga e-uprava i informacionog sistema obrazovanja Crne Gore. Revizija efikanosti funkcionisanja aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja je prva od tri revizije koje DRI objavljuje vezano za kovid-19”, rekao je „Vijestima” Branislav Radulović, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI.

On je kazao da će uskoro biti okončana i revizija konfirmacije sredstava po osnovu kovida-19 kao finansijska revizija i revizija pravilnosti, a početkom naredne godine biće okončana i revizija uspjeha koja tretira pitanja donacija.

"Revizija efikanosti funkcionisanja aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja za kovid-19 je posebno značajna jer upućuje na potrebu da IJZ postojeće rješenje u kojem vrši evidenciju zamijeni odgovarajućim informatičkim rješenjem kako bi podaci za 161.350 lica, koliko ih je bilo u bazi 22.12.2021. godine, bili na odgovarajući način zaštićeni od gubitka i neodgovarajućeg pristupa”, rekao je on.

DRI je IJZ uputila pet preporuka i dala rok od 30 dana, odnosno do 24. januara da dostave akcioni plan za njihovu realizaciju.

Prema Zakonu o DRI, subjekat revizije u obavezi je da u roku od šest mjeseci izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izdatim preporukama.

Izvještaj o reviziji Efektivnost funkcionisanja Aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja na kovid-19 u IJZ biće dostavljen Ministarstvu zdravlja i Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.