kamioni odvoze pijesak, šljunak

Carevići i dalje rade na kamenolomu iako im je ugovor istekao

Vlada je prošlog mjeseca odložila odlučivanje o Informaciji o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehnično gradjevinskog kamena lokaliteta Platac

23369 pregleda 39 reakcija 39 komentar(a)
Foto: Čitalac Vijesti
Foto: Čitalac Vijesti

Isko je 31. decembra 2021. godine istekao 15-godišnji ugovor o koncesiji za kamelom Platac u grbaljskim selima Krimovice i Višnjevo, kompanija Carinvest porodice gradonačelnika Budve Marka Carevića i dalje radi i kopa brdo, a kamioni odvoze, pijesak, šljunak.

To se vidi na fotografijama koje je redakciji Vijesti poslao čitalac.

Mještani grbaljskih sela nekoliko puta su organizovali proteste protiv namjere Vlade da usvoji koncesioni akt i omogući davanje koncesije na još 30 godina.

Vlada je prošlog mjeseca odložila odlučivanje o Informaciji o pripremi Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehnično gradjevinskog kamena lokaliteta Platac.

Nakon protesta mještana oglasilo se i Ministarstvo kapitalnih investicija koje je navelo da nije produžen ugovor za kamenolom.

""Produženje Ugovora“, koji važi još sjutra, tj. do 31.12.2021. godine o koncesiji na ležištu "Platac" nije moguće, po zakonu. MKI nije primilo zahtjev za produženje od DOO Carinvesta, već je samo podnešena inicijativa da se ležište "Platac" uvrsti u Plan davanja koncesija za 2021. godinu. Shodno tome, ležište "Platac" se nalazi u Planu davanja koncesija i stavljeno je na javnu raspravu od 2. do 19. novembra 2021. godine", saopštio je resor ministra Mladena Bojanića.