saopšteno iz vlade

Evropski sud za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru donio pet presuda: U četiri barem jedna povreda konvencijskog prava

Zastupnica Crne Gore pred ESLJP, Valentina Pavličić, saopštila je da je ukupno 189 predstavki proglašeno neprihvatljivim, ili izbrisano sa liste predmeta Evropskog suda

3702 pregleda 0 komentar(a)
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Vlada CG
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Vlada CG

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) je prošle godine, u odnosu na Crnu Goru, donio pet presuda, od kojih je u četiri utvrđena barem jedna povreda konvencijskog prava, pokazuju podaci tog suda.

Prema tim podacima, koji su danas prezentovani, u jednog presudi nije utvrđena povreda konvencijskog prava, a ESLJP donio je i dvije odluke, u kojima su predstavke proglašene neprihvatljivim nakon pružene pravne odbrane.

Kako je saopšteno iz Vlade, predsjednik ESLJP Robert Spano, na današnjoj konferenciji za novinare, predstavio je aktivnosti tog suda i statističke podatke za prošlu godinu.

Prema podacima Evropskog suda koji su danas prezentovani, kada je u pitanju Crna Gora, ukupno je 381 predstavka dodijeljena u rad nekoj od sudskih formacija.

Zastupnica Crne Gore pred ESLJP, Valentina Pavličić, saopštila je da je ukupno 189 predstavki proglašeno neprihvatljivim, ili izbrisano sa liste predmeta Evropskog suda.

Pavličić
Pavličićfoto: Vlada CG

Kako je navela, na kraju prošle godine pred Evropskim sudom, u odnosu na Crnu Goru, ukupno su ostale u radu 224 predstavke.

"Kada se sagleda ukupan broj predstavki koje su dodijeljene u rad nekoj od sudskih formacija tokom prošle godine, u odnosu na period 2020. (kada je dodijeljeno u rad 218 predstavki), vidjećemo da je taj broj za 75 odsto veći u odnosu na prethodnu godinu, koja je svakako bila označena kovid krizom", dodala je Pavličić.

Ona je navela da se Crna Gora sa indeksom podnijetih predstavki od 6,14 nalazi na prvom mjestu od svih država članica Savjeta Evrope (SE) po glavi stanovnika.

Kako je dodala Pavličić, prosječan indeks država članica SE za prošlu godinu je 0,53.

Indeks podnijetih predstavki označava broj predmeta (priliv) u prošloj godini na deset hiljada stanovnika.

"Nakon početnog ispitivanja predstavki po osnovu njihove prihvatljivosti, ove godine se i dalje zadržao trend većeg broja njihovog odbacivanja od strane sudije pojedinca („single-judge“), pa je tako od ukupnog broja predstavki koje su bile u radu pred nekom sudskom formacijom, proglašeno neprihvatljivim ili izbrisano sa liste predmeta suda blizu 50 odsto", kaže se u saopštenju.

Pavličić je kazala da to opet predstavlja visok procenat, ali u svakom slučaju ne onaj koji je bio ranijih godina.

Prema njenim riječima, taj podatak može ukazivati da sve veći broj predstavki, koje crnogorski državljani podnose Evropskom sudu, zadovoljavaju uslov prihvatljivosti i da se ne odbacuju već u prvoj fazi postupka.

"Tokom prošle godine, Evropski sud je u odnosu na Crnu Goru razmatrao i četiri zahtjeva po osnovu Pravila 39 Poslovnika suda, odnosno zahtjeva za izdavanje privremene mjere i nakon pravne odbrane Zastupnika na podnijete zahtjeve, sva četiri zahtjeva za izdavanje privremene mjere su odbijena", kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je Evropski sud prošle godine dodijelio 44.250 predstavki u rad sudskoj formaciji, što je šest odsto više u odnosu na 2020, kada je bilo dodijeljeno u rad ukupno 41.700 predstavki.

Kako je saopšteno, trenutno se u radu Evropskog suda nalazi 70.150 predstavki.

“Tokom prošle godine, Evropski sud je odlučio putem presude ili odluke u 36.092 predstavke”, kaže se u saopštenju.