MAJE: Medijma stvoriti uslove da proizvode kvalitetniji sadržaj, građani trenutno izloženi poplavi lažnih vijesti

Poručili su da je potrebno obezbijediti stabilno i održivo finansiranje lokalnih emitera, "kako se na njihovu nezavisnost ne bi uticalo kroz finansije i odluke koje diskreciono donose političari"

1953 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope
Sa sastanka, Foto: Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope

Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope (MAJE) održala je sastanak za predstavnike medijske zajednice sjevera Crne Gore u Bijelom Polju čime je "nastavila seriju konsultacija u vezi reformi koje se planiraju Medijskom strategijom Crne Gore i setom medijskih zakona."

U saopštenju, MAJE navodi da su na sastanku istaknuti problemi sa kojima se suočavaju predstavnici medija, "a koji se mogu adresirati kroz Medijsku strategiju ili izmjene medijskih zakona koje su u toku."

Poručili su da je potrebno obezbijediti stabilno i održivo finansiranje lokalnih emitera, "kako se na njihovu nezavisnost ne bi uticalo kroz finansije i odluke koje diskreciono donose političari."

"Takođe, potrebno je bolje urediti prava freelance novinara i dopisnika, kako bi im njihov materijalno-pravni položaj omogućio da koriste prava koja imaju i novinari sa klasičnim ugovorima o radu u redakcijama. Predloženo je i da se kod lokalnih emitera jasnije, kroz ugovore, definišu obaveze novinara i drugih medijskih radnika, jer u većini slučajeva nije adekvatno regulisano za koji medijski format unutar lokalnog javnog emitera rade", navodi se u saopštenju.

Nadalje, iz MAJE poručuju da su predstavnici medijske zajednice naglasili su potrebu veće finansijske podrške države, ali i opština, medijima na nacionalnom i lokalnom nivou, koja bi se reflektovala kroz unapređenje profesionalizma medija ali i materijalnog položaja zaposlenih.

"Naglašeno je i da se medijima u Crnoj Gori moraju stvoriti uslovi da proizvode puno više kvalitetnijeg sadržaja, jer smo trenutno izloženi poplavi lažnih vijesti koje dolaze sa sumnjivih portala i društvenih mreža", piše u saopštenju.

Kako navode, novinari učesnici sastanka su kazali da je potrebno bolje regulisati tržište digitala, "jer se sve više pojavljuju portali sa sumnjivim sadržajima, koji služe u propagandne svrhe, a trenutno ne postoji efikasan mehanizam zaštite od ovih negativnih pojava."

U saopštenju se naglašava potreba da se obezbijedi kontinuirana obuka novinarki i novinara u Crnoj Gori i nakon završetka njihovog formalnog obrazovanja, "kako bi se obezbijedio kvalitet medijskog sadržaja, inovativni formati ali i izvještavanje u skladu sa međunarodnim standardima."

"Novinarke, novinari i predstavnici medijske industrije sa sjevera Crne Gore naglasili su da je ovakav tip konsultacija potrebno češće sprovoditi, kako bi se donosioci odluka upoznali sa specifičnim problemima sa kojima se suočavaju mediji koji funkcionišu van glavnog grada, posebno dopisnici i lokalni javni emiteri", navodi se u saopštenju.

Zaključuju da se obavljene konsultacije sa predstavnicima medijske zajednice organizuju uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, "a sve prikupljene komentare, predloge i sugestije Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope podnijeće u obliku formalnih prijedloga radnim grupama za izradu Medijske strategije i inoviranje medijskih zakona Crne Gore.

Bonus video: