Green Home: Bez značajnog pomaka u poglavlju 27, Izvještaj iz sjenke ističe ključne probleme u ovoj oblasti

"I dalje su otvorena brojna pitanja iz prethodnih godina koja su vezana za podoblasti upravljanje otpadom, kvalitet voda i zaštitu prirode, ali prepoznajemo i konstatujemo i nove probleme.Jedan od važnih operativnih problema je nefunkcionisanje Radne grupe za poglavlje 27"

2789 pregleda 34 reakcija 2 komentar(a)
NVO Green Home, Foto: Facebook
NVO Green Home, Foto: Facebook

Ni nakon objavljivanja Izvještaja o napretku Crne Gore u procesu pregovora sa EU za 2021. godinu, koji je konstatovao ograničeni napredak Crne Gore u Poglavlju 27 – zaštita životne sredine i klimatske promjene, nije bilo značajnog pomaka u ovom poglavlju.

To je saopšteno iz nevladine organizacije Green Home.

Kako se navodi u saopštenju, Koalicija 27, neformalna mreža nevladinih organizacija formirana u cilju praćenja i promocije transpozicije i sprovođenja evropskih pravnih tekovina u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, pripremila je Izvještaj iz sjenke za poglavlje 27, koji za cilj ima da predstavi "sveukupnu sliku napretka Crne Gore u procesu pregovora sa EU u odnosu na ovo poglavlje."

Iz Green Home-a poručuju da su u Izvještaju istaknuti ključni problemi u ovoj oblasti, "a obuhvata period od aprila 2021. do decembra 2021."

"I dalje su otvorena brojna pitanja iz prethodnih godina koja su vezana za podoblasti upravljanje otpadom, kvalitet voda i zaštitu prirode, ali prepoznajemo i konstatujemo i nove probleme.Jedan od važnih operativnih problema je nefunkcionisanje Radne grupe za poglavlje 27. Ova radna grupa je formirana u julu mjesecu 2021. godine, nakon čega je imala samo jedan – prvi konstitutivni sastanak, koji je održan u oktobru. Operativnih sastanaka ove radne grupe nije bilo cijele godine, iz čega se može zaključiti da ispunjavanje završnih mjerila za poglavlje 27 nije na listi prioriteta ove Vlade, te da u potpunosti izostaje koordinacija između resora koji su zaduženi za realizaciju mjera iz akcionog plana", navodi se u saopštenju.

Poručuju da u podoblasti zaštita prirode postoji haotično stanje u nacionalnim parkovima, "u kojima je dva puta za godinu dana smijenjeno kompletno rukovodstvo, uz međusobna optuživanja, a sve to produkuje nestabilno funkcionisanje upravljača najvažnijih zaštićenih područja u zemlji."

Ističu da Nacionalni parkovi već duže od godinu nemaju važeće planove upravljanja.

"Nemaju ih ni brojna druga zaštićena područja, posebno ona koja su proglašena u poslednjih pet godina, kao što su kanjon rijeke Cijevne, dolina rijeke Zete i drugi", poručili su iz Green home.

Kada je riječ o podoblasti upravljanja otpadom, navode da resorno Ministarstvo nije donijelo novi Zakon o upravljanju otpadom, kao ni odnosne planove od nacionalnog i lokalnog značaja.

"Izvještava da je sprovedena javna rasprava za ovaj zakon a ista je sprovedena još 2018. godine, nakon čega je prijedlog zakona više puta mijenjan i usaglašavan", poručuje se u saopštenju.

U podoblasti upavljanje vodama kažu da nije bilo nikakvog pomaka, a da je pitanje upravljanja kanalizacionim muljem "još jedan gorući problem".

"Prisutna je i jako loša praksa donošenja Plana monitoringa na samom kraju godine, uz potpuno isključivanje sprovođenja monitoringa za oblasti koje su definisane zakonom. Tako je monitoring životne sredine sveden na monitoring vazduha i alergeni polen, pri čemu je budžet za monitoring životne sredine smanjen za više od tri puta", poručili su u saopštenju.

Izvještajem su, kako navode, analizirane i više puta pomenute potrebe za urgentnim mjerama za očuvanje ekološke vrijednosti zaštićenih područja i potencijalnih Natura 2000 staništa, kao što su Ulcinjska Solana, Skadarsko jezero i rijeka Tara.

"Za Solanu Ulcinj, iako je donešena odluka vezano za njeno vlasništvo, još uvijek nije riješeno pitanje upravljača, niti usvojen Plan upravljanja. U odnosu na pitanje zagađenja rijeke Tare koje je nastalo kao rezultat izgradnje dionice autoputa, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u toku ove godine potpuno obustavilo monitoring biodiverziteta. Slučaj pred sekretarijatom Bernske konvencije vezano za Skadarsko jezero je ostao otvoren, a predstavnici Ministarstva nisu čak ni uzeli učešće u radu sjednice", poručuju iz NVO Green Home.

Zaključuju da, osim navedenog, postoje i brojni drugi problemi vezani za ovo kompleksno poglavlje "koji su detaljno opisani u Izvještaju iz sjenke koji je dostupan."

Bonus video: