PREKID INTERNE REVIZIJE NA FAKULTETU ZA SPORT DANAS PRED UPRAVNIM ODBOROM UCG

Bjelica i svoje nevladine organizacije finansirao od novca Univerziteta

Revizija pokazala i nezakonite isplate od skoro 200.000 eura u 2019. i 2020. po osnovu ličnih primanja

27605 pregleda 59 reakcija 33 komentar(a)
Sjednica Upravnog odbora danas: Rektorat, Foto: BORIS PEJOVIC
Sjednica Upravnog odbora danas: Rektorat, Foto: BORIS PEJOVIC

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore trebalo bi danas da konstatuje prekid interne revizije na nikšićkom Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, a revizori su, između ostalog, konstatovali da su sa računa te univerzitetske jedinice finansirane i nevladine organizacije bivšeg predsjednika i člana UO Duška Bjelice.

Revizija je pokazala i nezakonite isplate na tom fakultetu od gotovo 200.000 eura u bruto iznosu u 2019. i 2020. po osnovu ličnih primanja na osnovu Pravilnika o postupku, uslovima vrednovanja i nagrađivanju zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG. Radi se o pravilnicima iz 2019. i 2020. godine.

Revizori su, potvrđeno je “Vijestima”, prekinuli reviziju tog državnog fakulteta “zbog ustanovljenog indikatora prevare”.

Bjelica
Bjelicafoto: Arhiva UCG

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, ukoliko UO UCG danas usvoji izvještaj, odnosno informaciju revizora o prekidu revizije, dokumentacija će biti proslijeđena rektoru Vladimiru Božoviću, koji bi dalje trebalo da je uputi državnim organima, odnosno tužilaštvu.

Kao važnu napomenu revizori su ustanovili i da su dvije NVO čiji je osnivač Bjelica - Crnogorska sportska akademija i Montenegrosport, finansirane sa računa Fakulteta za sport, odnosno od novca Univerziteta Crne Gore.

”Prilikom sagledavanja materijalne značajnosti ukupnog uticaja nezakonitog finansiranja troškova NVO na teret sopstvenih sredstava Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, odnosno UCG u protekle dvije decenije, neophodno je imati u vidu da je NVO Montenegrosport upisana u registar nevladinih iorganizacija 2001, a NVO Crnogorska sportska akademija (CSA) 2003. Takođe bi trebalo uzeti u obzir, sa stanovišta konflikta interesa, da je u određenom hronološkom periodu (februar 2013 - avgust 2014) ista osoba bila dekan tog fakulteta, jedan od osnivača predmetnih NVO i predsjednik Upravnog odbora UCG. Sve prednje navedeno ukazuje na zloupotrebe službenog položaja u procesu nezakonitog finansiranja NVO ... koje se teško mogu opravdati kroz slobodno pravno tumačenje pravnih normi koji regulišu predmetnu oblast finansiranja NVO - Zakon o nevladinim orgganizacijama i raspolaganja sopstvenim sredstvima javnih ustanova u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti”, navode revizori u dijelu dokumenta u koji su “Vijesti” imale uvid.

Za revizore je, kako smo nedavno objavili, nezakonita i isplata ličnih primanja na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (nagrade, citati, recenzije radova, uredništvo u časopisima i apliciranje na međunarodnim i nacionalnim projektima), iz budžetskih sredstava na osnovu pravilnika koji proizvode povratno (retroaktivno) dejstvo.

U reviziji je precizirano da se radi o nešto manje od 200.000 eura u bruto iznosu, a da je novac nezakonito isplaćen.

”Prvi osnov indikatora prevare se odnosi na isplaćena lična primanja (nagrade, citati, recenzije radova, uredništvo u časopisima i apliciranje na međunarodnim i nacionalnim projektima), koja su tokom 2019. i 2020. isplaćena kao dodatak na budžetsku zaradu, između ostalog, i osobama koje su neposredno učestvovale u predlaganju i usvajanju prvilnika, odnosno uz naknadu po osnovu dopunskog rada na UCG, na osnovu mišljenja Naučnog odbora (2019.godina), odluka Naučnog odbora i prorektora za međunarodnu saradnju i prorektora za internacionalizaciju UCG (2020. godina)...”, stoji u dijelu revizije.

”Vijesti” su još u aprilu prošle godine objavile da je Upravni odbor UCG na čijem čelu je tada bio Duško Bjelica izmijenio je 2019. Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih na UCG tako što je kao kriterijum za nagrade i dodao citiranost, a propisivao i retroaktivnu primjenu za za 2018. godinu.

Prethodno smo objavili obimno istraživanje koje pokazuje da 2018. počinje astronomski rast Bjelice na Google Scholar bazi citata i da najveći broj Bjeličinih citata potiče iz časopisa koje on uređuje, a u kom radove objavljuju njegovi studenti koji ga u tim radovima citiraju.

Upravo NVO Crnogorska akademija sporta objavljuje te časopise - Crnogorski časopis sportske nauke i medicine i Sport mont. Glavni urednici prvog su Bjelica i bivši dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Stevo Popović. Bjelica je jedan od glavnih urednika i Sport monta, a drugi je novosadski profesor Zoran Milošević.

Istraživanje “Vijesti” je pokazalo da upravo u Sport Mont časopisu najveći broj Bjeličinih citata, a da ga najčešće citiraju studenti u svojim radovima.

Senat je prije dva dana odbacio prigovor Bjelice na odluku Etičkog odbora UCG, kojom mu je, zbog primoravanja studenata da citiraju njegove radove.

Tako je postala konačna mjera koju Etički odbor može da donese - objavljivanje javne osude profesora u Biltenu UCG.

Inicijativu za preispitivanje etičkog rada i postupanja profesora Bjelice zbog primoravanja studenata da citiraju njegove radove u julu prošle godine Etičkom odboru je dostavio centar za građansko obrazovanje.

CGO je, uz inicijativu, dostavio i dokumentaciju - više mail prepiski studenata sa Bjelicom, ali i njegovim saradnicima, iz kojih se jasno vidi da će njihovi radovi biti vraćeni ukoliko ne citiraju bivšeg predsjednika i člana Upravnog odbora UCG.