članovi udruženja nisu učestvovali na tenderu

Udruženje drvoprerađivača: Javni poziv za dodjelu šuma na korišćenje neuspješan, još manje zakonit

"Obzirom na to da se VD direktor Srđan Pejović u saopštenju hvali i ponosi na „konačan“ ishod javnog poziva u kome je oštetio budžet CG za minimum 2 miliona eura i prejudicira odluke komisije, a javni poziv još nije sproveden do kraja jer još nijesu potpisani ugovori i komisija nije još dala odgovor na podnesene žalbe“, navodi se u saopštenju kojeg u ime Udruženja potpisuje Jasmin Bralić, vlasnik drvoprerađivačkog preduzeća iz Rožaja

3584 pregleda 2 komentar(a)
Uprava za šume, Foto: Goran Malidžan
Uprava za šume, Foto: Goran Malidžan

Javni poziv Uprave za šume za dodjelu šuma na korišćenje nije bio uspješan a još manje sproveden u skladu sa zakonom.

To tvrde u Udruženju drvoprerađivača reagujući na izjave direktora Uprave za šume Srđana Pejovića koji je ocjenio da je postupka davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu bio je uspješan i pored pritisaka i problema sa kojima se suočavala Tenderska komisija.

Članovi ovog Udruženja nisu učestvovali na tenderu nezadovoljni načinom bodovanja ponuda.

„Odgovorni u Uprave za šume moraju biti svjesni činjenice da se radi o organu uprave u čijoj nadležnosti je zaštita javnog interesa iz oblasti koje su joj date u nadležnost, što znači da je dužna da svoj rad i odluke podredi svim građanima ove države. Međutim, iz saopštenja proizilazi da odgovorni u upravi deziformacijama obmanjuju javnost, kako bi umanjili posledice pogrešnih odluka donijetih u vezi ovog javnog poziva. Obzirom na to da se VD direktor Srđan Pejović u saopštenju hvali i ponosi na „konačan“ ishod javnog poziva u kome je oštetio budžet CG za minimum 2 miliona eura i prejudicira odluke komisije, a javni poziv još nije sproveden do kraja jer još nijesu potpisani ugovori i komisija nije još dala odgovor na podnesene žalbe“, navodi se u saopštenju kojeg u ime Udruženja potpisuje Jasmin Bralić, vlasnik drvoprerađivačkog preduzeća iz Rožaja.

Od v.d. direktora i odgovornih u Upravi za šume traže da im odgovore koliko je prodato drvne mase na javnom pozivu a kliko je bilo ponuđeno javnim pozivom 4.

Tvrde i da je prodato manje od deset odsto ponuđene drvne mase.

„Koliko je budžetom bilo predviđeno novčanih sredstava da se prihoduje ovim javnim pozivom, a za koliki je ukupni iznos prodata drvna masa, po donijetim odlukama komisije, za koliko novca je oštećen budžet CG? Koliko je na Javnom pozivu 4 učestvovalo „malih“ drvoprerađivača za koje je VD direktor tvrdio da su dosadašnjim Javnim pozivima bili diskriminisani? Kolika je količina drvne mase Odlukama komisije dodijeljena tim drvoprerađivačima? Koliko iznosi prihod u budžetu od prodate drvne mase tim drvoprerađivačima? Koliko je „privilegovanih“ drvoprerađivača učestvovalo na javnom pozivu, te da li im je dodijeljena drvna masa, u kojoj količini i za koji iznos? Koliko je predato ponuda na Javni poziv 4, a koliko ih je bilo ispravno? Kako je moguće, jer je prilikom uvida u priloženu dokumentaciju određenih ponuda utvrđeno da u toj dokumentaciji postoje nedostaci koji isključuju ispravnost ponuda, da su te ponude prihvaćene kao valjane i odlukama komisije im je dodijeljena drvna masa?“, navodi se u saopštenju.

Drvoprerađivači traže i da im se odgovori zašto su se krili članovi komisije i da li su u konflitu interesa odnosno u kumovskim, rođačkim i prijateljskim odnosima sa određenim ponuđačima kojima su prihvaćene ponude i pored nedostatka tražene dokumentacije.

„Zašto u svom saopštenju obmanjujete javnost u vezi dosadašnje prosječne cijene po kojoj je prodavana drvna masa, upoređujući sadašnju cijenu sa koncesionim cijenama i ako se radi o potpuno dva različita načina prodaje. Odgovorite za koju cijenu je istim jednogodišnjim ugovorima u porethodnim godinama prodavana drvna masa u istim ili sličnim odjeljenjima, znači dajte uporedbu između cijena prodaje drvne mase po prethodnom javnom pozivu i po ovom javnom pozivu? Koliko je na prethodnim javnim pozivima učestvovalo drvoprerađivača, a koliko je na ovom?Zasto je VD direktor dozvolio da se sprovede javni poziv koji je tehnički neispravan i pun kontradiktornosti? Samim tim, kada se da odgovor na prethodna pitanja, jasno se zaključuje da Javni poziv 4 nije bio uspješan, a još manje da je sproveden zakonito i da se radi o „najboljem“ javnom pozivu, po kojem je navodno trebala biti data šansa da se na isti jave drvoprerađivači koji očigledno ne ispunjavaju uslove za isti“, navodi se u reagovanju Udruženja prerađivača.