Ne prihvataju ni gradnju kolektora

Mještani traže da im vrate Skočiđevojku

Dok Vlada aminuje gradnju hotela, Mjesna zajednica Reževići zahtijeva da im se vrati zemlja na pjeni od mora koja je više puta mijenjala vlasnike, ili da budu obeštećeni

11758 pregleda 42 reakcija 4 komentar(a)
Zemlja više puta mijenjala vlasnike: Skočiđevojka, Foto: Vuk Lajović
Zemlja više puta mijenjala vlasnike: Skočiđevojka, Foto: Vuk Lajović

Nekadašnja vojna baza na Skočiđevojci, koja je prodata, a sada se na njoj planira gradnja luksuznog turističkog kompleksa, mora biti vraćena mještanima, ili da budu obeštećeni, jer im je zemlja na samoj pjeni od mora oduzeta bez naknade.

To, između ostalog, piše u dopisu Mjesne zajednice “Reževići” upućenom Sekretarijatu za investicije Opštine Budva.

Riječ je o kompleksu od oko šest i po hektara, koji je u proteklih sedam decenija više puta mijenjao vlasnike.

”Za predmetne lokacije Skočiđevojka oko 65000 kvadrata vodi se više upravnih postupaka pred komisijom za obeštećenje za povraćaj imovinskih prava kao i više parničnih postupaka za poništavanje rješenja o eksproprijaciji za period od 1949. godine do 1974. godine. Rješenjima o eksproprijaciji je predmetno zemljište uzeto bez naknade, a neki djelovi sa simboličnim naknadama za potrebe vojske FNRJ. S obzirom da je predsjednik SRJ prodao predmetne lokacije, čime je i pored svih ovih postupaka koji se vode pred nadležnim organima kao i da je promijenjena namjena zemljišta prema urbanističkom projektu Skočiđevojka, kao i da za mnoge djelove nije plaćena naknada, stiču se uslovi za povraćaj ili obeštećenje prethodnim vlasnicima”, navodi se u dopisu mjesne zajednice u koji su “Vijesti” imale uvid.

”Vijesti” su ranije objavile da je vojna baza na Skočiđevojci prodata sada već davne 2005. za 2,3 miliona eura, u vrijeme kada je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, a na njenom čelu bio Budvanin Svetozar Marović.

Vojni kompleks koji obuhvata 66.242 kvadrata zemljišta, na kome je bilo pet manjih objekat ukupne površine od 919 kvadrata, prodalo je tadašnje Ministarstvo odbrane sa Fondom za reformu sistema odbrane Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Saglasnost na prodaju atraktivne lokacije dala je Vlada Crne Gore, a ugovor je zaključen 6. maja 2005. godine sa ruskom investicionom kompanijom “Opora” i firmom “Spartak” d.o.o. iz Kotora.

Fond je raspisao tender za prodaju vojnih lokacija, među kojima je bila i Skočiđevojka, a firma, iz koje su bili ruski biznismeni dala je najpovoljniju ponudu.

Do 2020. zemlja je više puta mijenjala vlasnike, da bi je na kraju kupila kiparska firma, koja je sada spremna da gradi turističko naselje.

Glavni državni arhitekta Mirko Žižić dao je saglasnost kiparskoj of-šor kompaniji “K.D.P. Promotion and Investments Limited” na idejno arhitektonsko rješenje projekta za izgradnju turističkog kompleksa od pet zvijezdica na lokaciji Skočiđevojka kod Reževića u opštini Budva.

Kako je navedeno u obrazloženju, projektom je predviđena gradnja centralnog objekta hotela koji bi imao sedam nivoa suterena, prizemlje i sedam spratova, kao i vile spratnosti prizemlje i jedan sprat. Ukupna bruto razvijenost podzemnih i nadzemnih etaža je 80 hiljada kvadrata.

Kiparska firma kupila je 2020. zemlju čiji je vlasnik do tada bila kontroverzna austrijska Meinl banka.

Mjesna zajednica upozorila je Sekretarijat za investicije da ne prihvata saobraćajnice koje su predviđene planskim dokumentima Lokalnom studijom lokacije “Rijeka Reževići” i Urbanističkim projektom “Skočiđevojka”.

“Izgradnja saobraćajnica iz pravca Rijeke Reževići prema Skočiđevojci remetila bi kvalitet života seoskog stanovništva i uticala bi na kvalitet turističke ponude ovog mjesta”, naglasili su iz te mjesne zajednice

Ne prihvataju ni gradnju kolektora

Mjesna zajednica Reževići soapštila je da ne prihvata lokaciju za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Skočiđevojci, koju su predložili nadležni u Opštini, ali i investitori.

”Na osnovu sastanka koji je održan 22. decembra u Opštini Budva, a kojem su prisustvovali predstavnici MZ Reževići, Sekretarijata za investicije, Sekretarijat za urbanizam, DOO Otpadne Vode Budva i predstavnici investitora na lokaciji Skočiđevojka, organizovan je hitan sastanak savjeta MZ ‘Reževići’ 27. decembra sa jednom tačkom dnevnog reda - razmatranje lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Donijet je zaključak da pozicija koja je predviđena planom za postrojenje za prečišćavnje otpadnih voda je apsolutno neprihvatljiva za sve mještane sa područja MZ ‘Reževići. Druga pozicija koja je data kao predlog predstavnika investitora i sekretara za investicije Joka Popovića takođe je neprihvatljiva iz više razloga”, naveli su iz MZ Reževići.

Ističu da bi gradnjom postrojenja bila narušena ambijentalna cjelina.

”Izgradnjom postrojenja na ovoj lokaciji bi se narušio izgled i prepoznatljivost ponti koje su jedan od zaštitnih znakova ovog podneblja i uopšte priobalnog područja Crne Gore. Takođe, tu je i nepostojanje pristupnih puteva, kao i nemogućnost privođenja namjeni okolnog prostora za izgradnju pristupnog puta ovoj lokaciji radi same izgradnje postrojenja, a kasnije i održavanje sistema za prečišćavanje”, ističu u ovoj mjesnoj zajednici.