nezadovoljni načinom bodovanja ponuda

Bralić: Javni poziv je neuspješan i nezakonit

Udruženje drvoprerađivača reagovalo na izjave direktora Uprave za šume Srđana Pejovića

5302 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Javni poziv Uprave za šume za dodjelu šuma na korišćenje nije bio uspješan, a još manje sproveden u skladu sa zakonom.

To tvrde u Udruženju drvoprerađivača, reagujući na izjave direktora Uprave za šume Srđana Pejovića koji je ocijenio da je postupak davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2021. godinu bio uspješan i pored pritisaka i problema sa kojima se suočavala Tenderska komisija.

Članovi ovog Udruženja nisu učestvovali na tenderu nezadovoljni načinom bodovanja ponuda.

”Odgovorni u Upravi za šume moraju biti svjesni činjenice da se radi o organu uprave u čijoj nadležnosti je zaštita javnog interesa iz oblasti koje su joj date u nadležnost, što znači da je dužna da svoj rad i odluke podredi svim građanima ove države. Međutim, iz saopštenja proizilazi da odgovorni u upravi dezinformacijama obmanjuju javnost, kako bi umanjili posljedice pogrešnih odluka donijetih u vezi ovog javnog poziva. S obzirom na to da se v.d. direktora Srđan Pejović u saopštenju hvali i ponosi na ‘konačan’ ishod javnog poziva u kome je oštetio budžet Crne Gore za minimum dva miliona eura i prejudicira odluke komisije, a javni poziv još nije sproveden do kraja jer još nijesu potpisani ugovori i komisija nije još dala odgovor na podnesene žalbe”, navodi se u saopštenju kojeg u ime Udruženja potpisuje Jasmin Bralić, vlasnik drvoprerađivačkog preduzeća iz Rožaja.

Od v.d. direktora i odgovornih u Upravi za šume traže da im odgovore koliko je prodato drvne mase na javnom pozivu, a koliko je bilo ponuđeno javnim pozivom. Tvrde i da je prodato manje od deset odsto ponuđene drvne mase.

”Koliko je budžetom bilo predviđeno novčanih sredstava da se prihoduje ovim javnim pozivom, a za koliki je ukupni iznos prodata drvna masa, po donijetim odlukama komisije, za koliko novca je oštećen budžet Crne Gore? Koliko je na javnom pozivu učestvovalo ‘malih’ drvoprerađivača za koje je v.d. direktora tvrdio da su dosadašnjim javnim pozivima bili diskriminisani? Kolika je količina drvne mase odlukama komisije dodijeljena tim drvoprerađivačima? Koliko iznosi prihod u budžetu od prodate drvne mase tim drvoprerađivačima? Koliko je “privilegovanih” drvoprerađivača učestvovalo na javnom pozivu, te da li im je dodijeljena drvna masa, u kojoj količini i za koji iznos? Koliko je predato ponuda na Javni poziv 4, a koliko ih je bilo ispravno? Kako je moguće, jer je prilikom uvida u priloženu dokumentaciju određenih ponuda utvrđeno da u toj dokumentaciji postoje nedostaci koji isključuju ispravnost ponuda, da su te ponude prihvaćene kao valjane i odlukama komisije im je dodijeljena drvna masa”, navodi se u saopštenju.

Drvoprerađivači traže i da im se odgovori zašto su se krili članovi komisije i da li su u konfliktu interesa, odnosno u kumovskim, rođačkim i prijateljskim odnosima sa određenim ponuđačima kojima su prihvaćene ponude i pored nedostatka tražene dokumentacije.

”Zašto u svom saopštenju obmanjujete javnost u vezi dosadašnje prosječne cijene po kojoj je prodavana drvna masa, upoređujući sadašnju cijenu sa koncesionim cijenama i ako se radi o potpuno dva različita načina prodaje. Odgovorite za koju cijenu je istim jednogodišnjim ugovorima u porethodnim godinama prodavana drvna masa u istim ili sličnim odjeljenjima, znači dajte uporedbu između cijena prodaje drvne mase po prethodnom javnom pozivu i po ovom javnom pozivu? Koliko je na prethodnim javnim pozivima učestvovalo drvoprerađivača, a koliko je na ovom? Zašto je v.d. direktora dozvolio da se sprovede javni poziv koji je tehnički neispravan i pun kontradiktornostii”, navodi se u reagovanju Udruženja prerađivača. G.M.