Građani najviše vjeruju Vijestima (INFOGRAFIK)

Istraživanje “Percepcija štampanih medija” pokazalo da veliki broj ispitanika dnevnim novinama ne zamjera ništa

9976 pregleda 33 reakcija 33 komentar(a)
Maraš: Najviše ispitanika, 35,1 odsto ima povjerenja u ND Vijesti, Foto: BORIS PEJOVIC
Maraš: Najviše ispitanika, 35,1 odsto ima povjerenja u ND Vijesti, Foto: BORIS PEJOVIC

Crnogorski građani najveće povjerenje, kad su u pitanju štampani mediji, imaju u Nezavisni dnevnik Vijesti 35,1 odsto, Dan 19,80 odsto, Pobjedu 9,1 odsto i Dnevne novine sedam odsto, a svega sedam dnevnu štampu kupuje svakodnevno.

To je juče na konferenciji za medije kazao izvršni direktor Medijske asocijacije Jugoistične Evrope (MAJE), Vuk Maraš.

On je predstavio rezultate istraživanja javnog mnjenja, koje je sprovela agencija DeFakto consultancy od 30. novembra do 13. decembra prošle godine, na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika iz 24 opštine.

Maraš je pojasnio da su podaci prikupljani u vrijeme dok su Dnevne novine i dalje štampane, zbog čega su i dio mjerenja.

On je kazao da je istraživanje pokazalo da najveći broj ispitanika ne zna šta zamjera štampanim medijima.

”Takođe, veoma velik broj ispitanika se izjasnio da dnevnim novinama u Crnoj Gori ne zamjera ništa. Sve ostale zamjerke - pristrasnost, previše političkog sadržaja, visoka cijena, loš sadržaj sve su u malim procentima”, rekao je Maraš.

Ukazao je da su porazni podaci koji pokazuju koliko se kupuje dnevna štampa.

”Svaki dan novine kupuje svega 7,3 odsto građana, 6,7 odsto više puta sedmično, 16,20 nekoliko puta mjesečno, dok 68,7 odsto uopšte ne kupuje dnevne novine. Kada sumiramo podatke ljudi koji svakodnevno kupuju novine i onih koji ih kupuju nekoliko puta sedmično ili nekoliko puta mjesečno, dolazimo do cifre od 32 odsto onih koji konzumiraju češće ili rjeđe dnevnu štampu u Crnoj Gori, odnosno svega trećina naše populacije”, rekao je Maraš.

Kazao je da je istraživanje pokazlo da najveći broj ispitanika štampu kupuje lično - 62,6 odsto njih kupuje sam za sebe, za 21,50 odsto kupuje drugi član domaćinstva, 12,40 odsto ih ne kupuje jer ih čita u ugostiteljskom objektu.

”U odgovoru na pitanje koliko novina građani kupuju, 80,6 odsto ispitanika se izjasnilo da kupuje svega jedne novine, 14,50 odsto kupuje dvije novine, 1,3 odsto tri novine, 3,50 odsto kupuje više različitih dnevnih novina”, naveo je Maraš.

Kazao je da je istraživanje pokazalo da 83,4 odsto ispitanika ne kupuje novine jer se informiše iz drugih izvora, 47,6 odsto kaže da nema dovoljno razvijenu kulturu čitanja štampe, 32,50 odsto ukazuje da je cijena dnevnih novina previsoka, 28,3 odsto da su besplatno dostupne kod ugostitelja, 19,9 odsto da je loš sadržaj a 3,7 odsto navodi nešto drugo kao odgovor na ovo pitanje.

”Šta bi bila motivacija da građani više kupuju dnevnu štapu, 40,3 odsto ih navodi da sadržaj mora biti zanimljiviji, 39,3 odsto smatra da u dnevnoj štampi mora imati više kupona i poklona, 36,2 odsto navodi da bi to bila niža cijena, 34,1 odsto govori o dodacima uz novine kao stimulaciju da se one više kupuju, 32,8 odsto je tražilo više istraživačkih priča, 22,50 odsto više kolumni, nešto manje od toga više analitičkih tekstova, 5,7 odsto navodi da ih ništa ne bi podstaklo da kupuje dnevnu štampu i 4,10 odsto navodi druge razloge”, kazao je Maraš. Istakao je da je prvi put urađena analiza kod građana koja pokazuje šta je ono sa čim su oni zadovoljni kad je u pitanju sadržaj dnevne štampe, a koji tipovi sadžaja su im najmanje potrebni.

”Vijesti iz države, lokalne vijesti i ekonomija prednjače u onome što naši građani smatraju relevantnim sadržajima u štampanim medijima. Vijesti iz svijeta, društvene teme i obrazovanje, zabavni sadržaji, politička dešavanja se nalaze po sredini. Cifre su nešto lošije kada govorimo o kulturi, sportu, dodacima, koji imaju nižu relevatnost za čitaoce, dok se čitulje i crna hronika nalaze na dnu ljestvice onoga što većina čitalaca dnevne štampe smatra relevantnim”, naveo je Maraš.

Govoreći o preporukama, Maraš je kazao da je potrebno obezbijediti podršku štampanim medijima u Crnoj Gori kroz interventne nabavke papira za štampu po ugledu na ranije robne rezerve, koje bi mediji mogli da otkupljuju u slučaju nestašice na regionalnom ili globalnom tržištu.

Tvrdi da je neophodno i obezbijediti dodatnu podršku države medijima kroz uvećanje Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija sa postojećih 0,09 odsto na namjanje 0,45 odsto tekućeg budžeta.

”Potrebno je obezbijediti i dodatnu podršku jačanju kapaciteta medija, kroz subvencionisanje zapošljavanja u svim medijima koji su upisani u evidenciju medija i to: za medije koji imaju od tri do pet zaposlenih - mjesečno u iznosu jedne prosječne bruto plate u Crnoj Gori, za šest do deset - dvije; za 11 do 15 - tri; za preko 16 četiri, i po jednu bruto platu više za svakih dodatnih pet zaposlenih”, naveo je Maraš.

Ocijenio je da je potrebno smanjiti poresku stopu za dnevnu i periodičnu štampu sa sedam odsto na nula odsto, odnosno osloboditi štampu plaćanja PDV-a.

Bonus video: