"Pelengić Trejdu" naloženo da privremeno prekinu radove na Žabljaku

Iz Uprave za šume kazali kako se nadaju da će i šumarska inspekcija nakon obilaska terena "istinski utvrditi činjenično stanje" i naložiti korisniku da ispoštuje sve ugovorne obaveze i odredbe izvođačkih projekata

8112 pregleda 7 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Uprava za šume saopštila je da su, zbog nepoštovanja odredbi izvođačkih projekata, a samim tim i kršenja ugovornih obaveza, naložili preduzeću „Pelengić Trade“ iz Bijelog Polja, da privremeno obustavi sve radove u Gazdinskoj jedinici „Gornji Šaranci“, u odjeljenjima 1a i 2a, u Područnoj jedinici Žabljak.

"Na osnovu predloga šefice PJ Žabljak, VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović je naložio pomenutom korisniku da je dužan da obustavi sve radove u odjeljenjima 1a i 2a u GJ 'Gornji Šaranci' do ispunjenja uslova za rad, u skladu sa izvođačkim projektima. Naime, kako je istakla šefica PJ Žabljak, korisnik DOO 'Pelengić Trade' potpisivanjem Ugovora iz septembra 2021. godine za pomenuta odjeljenja, bio je u obavezi da realizaciju istih sprovodi u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim aktima, a samim tim i u skladu sa izvođačkim projektima. Iako koncesionar poštuje ugovorne obaveze u dijelu plaćanja, realizaciji proizvodnje u fazama sječe i otpreme, isti ne poštuje u dijelu izvoza drvnih sortimenata iz šume na kamionski put, na način što radove ne izvršava u skladu sa izvođačkim projektima. Šefica PJ Žabljak istakla je da je izvođačkim projektima predviđen kombinovani izvoz i to: zapregama do traktorskih vlaka, a zatim traktorom sa vlaka na kamionski put, ali da koncesionar i njegovi podizvođači radova te odredbe nepoštuju", navodi se u saopštenju.

Kazali su da je reonski lugar obilaskom terena uočio da podizvođači radova izvlače drvne sortimente van traktorskih vlaka, koje su uredno obilježene na terenu i u izvođačkim projektima.

"Iako je im je na to ukazano, oni su nastavili da samoinicijativno rade i izvlače drvne sortimente bez upotrebe zaprege i van traktorskih vlaka, o čemu je reonski lugar izvjestio šeficu PJ Žabljak. Obzirom da je u ovim odjeljenjima brojnost i gustina podmlatka na visokom nivou, šefica je na teren uputila i šumarskog inženjera za korišćenje šuma kako bi i on utvrdio činjenično stanje. Na osnovu izvještaja sa terena, šefica je obavjestila VD direktora Uprave za šume da je u cilju dosljednog poštovanja ugovornih obaveza, a samim tim i izvođačkih projekata neophodno obustaviti dalje radove, obzirom da PJ Žabljak neće tolerisati takve propuste od strane korisnika žabljačkih šuma", dodaju iz Uprave.

Kazali su kako se nadaju da će i šumarska inspekcija nakon obilaska terena "istinski utvrditi činjenično stanje" i naložiti korisniku da ispoštuje sve ugovorne obaveze i odredbe izvođačkih projekata.

"Obzirom da Uprava za šume u narednom periodu nastoji da se aktivno i bez izuzetka bori protiv svih bespravnih aktivnosti u šumarstvu, sa posebnom pažnjom na poštovanje ugovornih obaveza korisnika državnih šuma, VD direktora Uprave za šume, mr Srđan Pejović je istakao da se neće tolerisati ovakvi i slični propusti i kršenja zakonskih akata i ugovornih obaveza. Kako bismo zaštitili crnogorske šume bili smo dužni da po prijavi šefice PJ Žabljak naložimo DOO 'Pelengić Trade' da do daljnjeg obustavi sve radove u pomenutim odjeljenjima, kako se ne bi daljim neodgovornim postupanjem došlo u krajnjem do kršenja odredbi Ugovora na osnovu čega Uprava za šume može da prekine rad ili donese neku težu odluku. Nadamo se da će i šumarska inspekcija nakon obilaska terena istinski utvrditi činjenično stanje i naložiti korisniku da ispoštuje sve ugovorne obaveze i odredbe izvođačkih projekata, a sve u cilju sprečavanja neželjenih posljedica zbog nepoštovanja pomenutih ugovornih obaveza", dodaje se u saopštenju.

Crnogorske šume mogu se zaštititi samo uz istrajnost i dosljednost u kontoli, kao i poštovanju ugovornih obaveza od strane korisnika državnih šuma, poručuju iz Uprave za šume.

"Iz tih razloga nećemo tolerisati ni najmanje propuste ukoliko želimo da unaprijedimo stanje naših šuma, zbog čega od korisnika šuma očekujemo da u potpunosti poštuju ugovorne obaveze", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: