CEDIS: U Ulcinju izvođač radove izvodio mimo propisa, isčupao betonski stub koji je pao na balkon kuće

"Samo tokom prethodnih 24 sata u Podgorici su prekinuta dva 10 kV kabla, zbog čega je dio korisnika u Gornjoj Gorici više sati bio bez napajanja"

8684 pregleda 4 komentar(a)
Havarisani stub u Kručama, Foto: CEDIS
Havarisani stub u Kručama, Foto: CEDIS

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) saopštio je danas da u kontinuitetu trpi značajnu štetu zbog nesavjesnih investitora koji prilikom izvođenja radova havarišu elektrodistributivnu mrežu i stubna mjesta, što za posljedicu ima dugotrajne prekide u napajanju, kao i vanredne finansijske izdatke za kompaniju.

"Samo tokom prethodnih 24 sata u Podgorici su prekinuta dva 10 kV kabla, zbog čega je dio korisnika u Gornjoj Gorici više sati bio bez napajanja. U Ulcinju je juče evidentiran do sada nezabilježen slučaj. Naime, u naselju Kruče izvođač koji je mimo propisa izvodio radove (Ulcinj, k.o. Kruče k.p. 1073) je isčupao betonski stub (sa parcele ispred k.p. 1072/1), zbog čega je stub sa više priključnih kablova pao na balkon obližnje kuće. Takođe je presječen SKS (samonosivi kablovski snop) i havarisana mreža sa koje se napaja više korisnika", ističe se u saopštenju CEDIS.

U saopštenju se dodaje da su oštećenja mreže prilikom izvođenja radova od strane trećih lica prilično frekventna, što kako dodaju potvrđuje podatak od preko 15 oštećenja (kidanja) građevinskom mašinom samo na 10kV kablu "Komanski most" koji se proteže duž nove dionice puta Podgorica-Danilovgrad.

"CEDIS sprovodi sve neophodne aktivnosti u slučajevima kada se izvode građevinski radovi u zoni kablova. Shodno propisima, izvođač preuzima Katastar instalacija od CEDIS-a, a nerijetko obezbjeđujemo i ispitna vozila, kako bi na licu mjesta trasirali kablove i izbjegli oštećenja. U slučaju izgradnje nelegalnih objekata rizici su ogromni, prije svega po same izvođače i živote lica koja su angažovana na izvođenju radova, po okolne objekte, elektrodistibutivnu mrežu i korisnike koji trpe višesatna beznaponska stanja", piše u saopštenju.

Uz CEDIS su naveli da osim prekida kablova, za područja gdje se izvode radovi (izgradnja kolektivnih stambenih objekata i putne infrastrukture) karakteristična su i djelimična oštećenja, usljed kojih ne dolazi do prekida u napajanju u trenutnku oštećenja, već naknadno u slučajevima većeg opterećenja mreže.

"Dakle, kada se potrošnja električne energije naglo poveća "latentna oštećenja" se aktiviraju i dolazi do većih kvarova, za čiju sanaciju je potrebno i vrijeme i značajna finansijska sredstva. Naše analize pokazuju veću frekvenciju prekida u periodima većeg opterećenja, upravo u zonama za koje je karakteristična izgradnja stambenih objekata, putne infrastrukture i sl. CEDIS je o navedenim slučajevima obavijestio nadležne institucije. U cilju zaštite imovine Kompanije i pouzdanog napajanja električnom energijom garatujemo da ćemo ubuduće, naročito za nelegalne graditelje, u dijelu naše nadležnosti preduzeti sve neophodne pravne radnje kako bi slične aktivnosti bile drastično sankcionisane", zaključuje se u saopštenju CEDIS.