Gašenja vatre ne može biti bez boljih puteva

Obavljeno je krčenje zelenila na trasi protivpožarno-evakuacionog puta, kao preduslov za tamponiranje i asfaltiranje postojećeg zemljanog puta na trasi vodoizvorište Topliš - put Bigova - Kotor u rejonu kamenoloma “Lješevići gajevi” na granici područja Donjeg Grblja i Krtola

1344 pregleda 1 komentar(a)
Put Grabovac Tivat, Foto: Siniša Luković
Put Grabovac Tivat, Foto: Siniša Luković

Služba zaštite i spasavanja Tivat (SZS) je tokom prošle godine nastavila aktivnosti na uređenju postojećih i pripremama za probijanje novih protivpožarnih puteva na području najmanje bokeljske opštine.

U sklopu priprema za njegovo uređenje, obavljeno je krčenje zelenila na trasi protivpožarno-evakuacionog puta, kao preduslov za tamponiranje i asfaltiranje postojećeg zemljanog puta na trasi vodoizvorište Topliš - put Bigova - Kotor u rejonu kamenoloma “Lješevići gajevi” na granici područja Donjeg Grblja i Krtola.

Dionica koju treba asfaltirati je dužine oko 1,6 kilometara i kako navode u SZS Tivat, od velikog je značaja za sve stanovnike luštičkog poluostrova, jer može da bude alternativa putu preko Solila koji je često izložen poplavama, nastalih od neuređenih bujičnih tokova na području Krtoljskog polja. Ujedno, to je komunikacija koja predstavlja jedini požarni put prema polju i reonu brda Grabovac sa njegove sjeverne strane.

Na protivpožarnom putu Peani - Sv. Agata obavljeno je markiranje problematičnog potoka koji prekida požarni koridor za pristup vatrogasnih vozila. Kako ističu u SZS, u saradnji sa drugim službama dogovoreno je da se izradi improvizovani prelaz za vozila preko potoka, uz pomoć velikih betonski kružnih cijevi i tamponiranja prelaza preko njih.

Najduži i najznačajniji protivpožarni put na području Tivta je stari austrougarski makadamski put Gornja Lastva - Trojica obroncima brda Vrmac, u dužini od oko 10,5 kilometara na teritoriji tivatske opštine. Ovaj put je predviđen Planom zaštite i spasavanja u Tivtu, ali trenutno nije u funkciji požarnog puta i kako naglašavaju u SZS Tivat, trebalo bi ga što prije za to osposobiti. Služba zaštite Opštine Tivat je po tom pitanju u više navrata u proteklom periodu inicirala sastanke sa rukovodstvom Komunalnog preduzeća Tivat i Službom zaštite i spasavanja Opštine Kotor, jer je brdo Vrmac područje koje potpada pod administrativnu nadležnost i opštine Tivat i opštine Kotor. Cilj je da se taj put koji trenutno mogu koristiti samo manja terenska vozila i kvadovi, osposobi za prolaz većih vatrogasih vozila, kako krčenjem rastinja koje ga je na više lokacija “zagušilo”, tako i sanacijom nekoliko oštećenja koja su u međuvremenu evidentirana na njegovoj trasi, odnosno kolovoznoj konstrukciji. Naime, na dva mjesta na potezu od ispod vrha Sveti Ilija prema austrougarskoj tvrđavi For Vrmac, put se već u manjoj mjeri obrušio i potrebna je njegova hitna sanacija.

Austrougarski put preko Vrmca
Austrougarski put preko Vrmcafoto: Siniša Luković

Obnova tog puta je veoma važna i zbog budućeg statusa brda Vrmac koje je kandidovano za proglašenje zaštićenim parkom prirode. SZS Tivat u saradnji sa članovima lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava “Krtoli”, “Tivat” i Boka” i tivatskim Komunalnim preduzećem, proteklih je mjeseci organizovalo i više akcija krčenja i markacije svih pješačkih evakuacionih-planinarskih staza na relaciji Lepetane-Veće Brdo-Gornja Lastva, kao i krčenje austrougarskog kolskog puta Grabovac - Đuraševići u Krtolima, radi pripreme te makadamske dionice za eventualno njeno asfaltiranje.

Bonus video: