Uprava policije ne vodi evidenciju o nacionalnoj strukturi zaposlenih

Voditi računa o udjelu manjina

Zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić dala je preporuke UP i CB Bijelo Polje da, između ostalog, u okviru primjene strateških dokumenata vodi računa o zastupljenosti manjina u službi

4723 pregleda 26 reakcija 2 komentar(a)
Dobardžić, Foto: Ombudsman.co.me
Dobardžić, Foto: Ombudsman.co.me

Uprava policije (UP) ne vodi evidenciju o nacionalnoj strukturi zaposlenih i nije obezbijedila neophodne pretpostavke za praćenje zastupljenosti manjinskih naroda i zajednica na mjestima visokorukovodnog kadra u Centru bezbjednosti Bijelo Polje, utvrdila je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić dala je preporuke UP i CB Bijelo Polje da, između ostalog, u okviru primjene strateških dokumenata vodi računa o zastupljenosti manjina u službi.

Takođe je dala preporuku da kontinuirano sarađuju sa Upravom za kadrove i Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava u okviru kojih se već sprovode inicijative za praćenje zastupljenosti manjinskih naroda i zajednica u organima javne vlasti.

Iz dostavljenog izjašnjenja UP proizlazi da su u prethodnom periodu na zahtjev drugih rađene anonimne ankete po tom pitanju na dobrovoljnoj osnovi, ali da rezultate sprovedenih anketa ne posjeduju.

”S tim u vezi, ostaje nejasno sa kojim ciljem se sprovode ove ankete jer rezultate istih ne posjeduje Uprava, bez obzira što su na dobrovoljnoj osnovi sprovedene”, navodi se u nalazu Dobardžić.

Ustavna garancija na srazmjernu zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obavezuje organe i službe zadužene za kadrovska pitanja da prate njihovu zastupljenost kako bi se stvorili početni uslovi za primjenu posebnih mjera tamo gdje podaci ukazuju na podzastupljenost i potrebu ispravljanja nejednakosti. Obaveza je organa da u postupcima zasnivanja radnog odnosa paze sa dužnom pažnjom na zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.