Usvojili pravni okvir elektronskog zdravstvenog kartona

Građani više neće morati da čuvaju nalaze i upute, jer će im biti dostupni u svakom trenutku, i to na “jedan klik”, kazao je generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje

7504 pregleda 1 komentar(a)
Sekulić, Foto: MZD
Sekulić, Foto: MZD

Građani Crne Gore, koji imaju zdravstveno osiguranje, ove godine prvi put će imati sve informacije iz svojih zdravstvenih kartona preko aplikacije za mobilne telefone koja će biti izrađena, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u tom resoru, Aleksandar Sekulić, pojasnio je da to znači da građani više neće morati da čuvaju nalaze, upute i slično, jer će im biti dostupni u svakom trenutku, i to na “jedan klik”.

On je kazao da je Ministarstvo zdravlja načinilo prvi korak i da je danas stupio na snagu Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja osnovne medicinske dokumentacije.

To je, kako je rekao Sekulić, prvi put da se u Crnoj Gori definiše pravna regulativa i sadržaj elektronskog zdravstvenog kartona.

Kako je naveo, nakon što pravne procedure budu završene, uslijediće i praktična primjena koja se očekuje u narednom periodu.

„Pravilnikom je omogućeno da građani imaju jedinstveni elektronski zdravstveni karton sa podacima iz svih zdravstvenih ustanova, koji će im biti dostupni u svakom trenutku“, kaže se u saopštenju.

Sekulić je rekao da elektronski zdravstveni karton sadrži podatke sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite o prirodi bolesti i zdravstvenom problemu pacijenta, zbog kojeg se obratio izabranom ljekaru, kao i sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite o izvršenoj dijagnostici, pregledima i preduzetim mjerama u liječenju.

Elektronski zdravstveni karton, kako je kazao, sadrži i druge podatke o zdravstvenoj zaštiti - nalaze, izjave, mišljenja, kao i podatke iz medicinske dokumentacije koja nastane tokom pružanja zdravstvene zaštite kod drugih davalaca zdravstvene zaštite ili prilikom pružanja zdravstvene zaštite van Crne Gore.

Prema riječima Sekulića, u jedinstvenom kartonu naći će se i podaci iz privatnih klinika čija dostupnost bi pomogla u bržem dijagnostikovanju određenih bolesti.

„Da bi pacijent pravovremeno dobio potrebno liječenje najbitnija je koordinacija i razmjena informacija, u čemu će elektronski zdravstveni karton znatno doprinijeti i pomoći“, navodi se u saopštenju.

Sekulić je rekao da je najveći dosadašnji nedostatak zdravstvenog sistema bio elektronska nepovezanost i nemogućnost razmjene podataka između ustanova svih nivoa zdravstvene zaštite, zbog čega su u gubitku bili pacijenti i građani Crne Gore.

„Otežana je bila i umnnogome usporena razmjena informacija između izabranih doktora i ljekara specijalista o zdravstvenom stanju, oboljenjima, prethodnim liječenjima pacijenta, a time i dostupnost zdravstvenih podataka i pacijentima i ljekarima“, kaže se u saopštenju.

To je, kako se navodi, u nepovoljan položaj dovodilo pacijente i građane kao ključne korisnike cjelokupnog zdravstvenog sistema.

„Stoga se u Ministarstvu zdravlja u prethodnom periodu radilo puno u oblasti digitalizacije zdravstva, odnosno na bližem definisanju sadržaja i načina vođenja elektronskog zdravstvenog kartona“, kazao je Sekulić.

Kako je naveo, ta kratko vrijeme ispravljeni su nedostaci nedovoljne povezanosti i nepristupačne razmjene podataka na svim nivoima zdravstvene zaštite o zdravstvenom stanju pacijenta.

Prema riječima Sekulića, ideja elektronskog zdravstvenog kartona je da pacijent ima određeni set pridruženih ključnih podataka o prethodnim bolestima, bolestima roditelja, prethodnim liječenjima i svega što ljekari pitaju kada pacijenti odlaze na pregled.

To će, kako je dodao, biti korisno kada se pacijent nađe u Hitnoj pomoći, ili kod ljekara specijaliste.

Sekulić je kazao da će se u elektronskom zdravstvenom kartonu, između ostalog, naći podaci o hroničnim oboljenjima pacijenata, ljekovima koje piju, da li su alergični na nešto, ali i koje su krvne grupe.

On je rekao da je prednost elektronskog zdravstvenog kartona i u tome što će informacije biti dostupne svakom ljekaru kod kojeg se pacijenti liječe.

Prema riječima Sekulića, to doprinosi boljem liječenju pacijenta, a kroz elektronski zdravstveni karton i integraciju svih sistema uspostaviće se i brža i bolja komunikacija između ljekara specijaliste i izabranog doktora u dijelu zakazivanja specijalističkih pregleda.

Kako je naveo, jedan od prioriteta elektronskog zdravstvenog kartona, pored dostupnosti podataka građanima i ljekarima, je i sigurnost zdravstvenih podataka građana.

Sekulić je dodao da će se o tome, u skladu sa propisima, posebno voditi računa.

On je kazao da će biti utvrđeno kojim podacima pristupa pacijent, kojim izabrani ljekar, kako pacijent daje autorizaciju i kako izabrani ljekar daje tu autorizaciju drugim ljekarima u sistemu.

Kako je naveo Sekulić, cijela konzistentnost i funkcionalnost pravilnika bazira se na nekoliko elemenata, a u prvom redu je vidljivost informacija, odnosno vidljivost medicinskog stanja svakog pacijenta koji pristupa ljekaru/specijalisti.

"Takođe bitna stvar, kako ne bi došlo do zloupotrebe ovih podataka, je da logovanje, odnosno ostavljanje tragova pristupa ili eventualnog mijenjana podataka, ostaje evidentirano“, kaže se u saopštenju.

Bonus video: