Samo Jovović zna gdje radi

Privremeni šef Ekonomske škole u Nikšiću ujedno je i saradnik na Filozofskom fakultetu - nadležni tvrde da oba posla obavlja u punom radnom vremenu. Jovović demantuje Ministarstvo prosvjete i tvrdi da je zaposlen na fakultetu, a da je v.d. direktora škole po ugovoru o dopunskom radu

22214 pregleda 29 reakcija 28 komentar(a)
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola u Nikšiću, Foto: vijesti.me
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola u Nikšiću, Foto: vijesti.me

Dr Vasilj Jovović istovremeno je privremeni direktor nikšićke Ekonomsko-ugostiteljske škole sa punim radnim vremenom i saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu, takođe sa punim radnim vremenom.

To su “Vijestima” u zasebnim odgovorima saopštili Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i Univerzitet Crne Gore, ali Jovović tvrdi da to nije tačno.

”Imenovan sam za vršioca dužnosti direktora srednje Ekonomsko-ugostiteljske škole u Nikšiću 12. jula 2021, na period od pola godine. Sa poslodavcem sam zasnovao radni odnos na puno radno vrijeme. U međuvremenu sam, po konkursu, primljen na Filozofski fakultet u Nikšiću u oktobru 2021. kao saradnik u nastavi, tako da sam radnu knjižicu prebacio na fakultet, a sa školom sklopio ugovor o dopunskom radu, u skladu sa pravnom regulativom. Pošto konkurs za imenovanje direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori nije realizovan u zakonskom roku, v.d. stanje nam je produženo od 12. januara na još pola godine. O mom angažmanu na fakultetu i školi na vrijeme je obaviješteno resorno ministarstvo i upoznata Prosvjetna inspekcija”, tvrdi dr Jovović.

Iz Ministarstva, na čijem je čelu Vesna Bratić, pak, kažu imenovan na funkciju v.d direktora škole “sa punim radnim vremenom”.

”Nakon njegovog imenovanja raspisan je konkurs od strane Školskog odbora. Vasilj Jovović je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na radnom mjestu v.d. direktora škole. Što se tiče angažovanja g. Jovovića kod drugih poslodavca, smatramo cjelishodnim da se obratite njima. Isto tako, kada je u pitanju eventualna povreda Etičkog kodeksa, neophodno je da se obratite Etičkom komitetu odnosno Etičkom odboru”, odgovorili su iz Ministarstva prosvjete.

Da je sa Jovovićem sklopljen ugovor o radu na pet godina na Filozofskom fakultetu, “Vijestima” je potvrđeno sa UCG.

”Radnu knjižicu je predao prilikom zaključenja ugovora o radu, u koju je unijet početak rada na Filozofskom fakultetu i ista se nalazi u personalnom dosijeu koji se vodi na FF”, odgovorili sa UCG.

Ističu i da “Filozofski fakultet nema saznanja” o tome da je Jovović i v.d. nikšićke srednje škole.

”...A radna knjižica je uredno predata i u posjedu je Filozofskog fakulteta. Ističemo da prilikom zasnivanja radnog odnosa sa dr Vasiljom Jovovićem, Filozofskom fakultetu, kao poslodavcu, nije bilo poznato postojanje bilo kakvih smetnji za zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, cijeneći evidentirano stanje u radnoj knjižici i prijavu na obavezno socijalno osiguranje koje je izvršio Filozofski fakultet. Svakako, zainteresovana lica mogu se obratiti nadležnim organima za utvrđivanje činjenica...”, navodi se u odgovoru UCG.

Iz Uprave za inspekcijske poslove kratko su saopštili da je “inspekcijski nadzor u toku”, kao i da će “po završetku kontrole dati tražene informacije”.

Jovović je otkaz na Filozofskom fakultetu dobio 2017, nakon 15 godina rada na toj ustanovi.

On je tada u izjavi za “Vijesti” tvrdio da je otkaz, i pored ispunjenih svih uslova, dobio zbog nekadašnjeg prorektora UCG i redovnog profesora na Filozofskom fakultetu Živka Andrijaševića.

Andrijašević je tada odgovorio da je protiv Jovovića podnio tužbu sudu “i to za sada samo za plagijat”.

Sudski postupak u vezi sa tim je u toku.

Još jedan primjer nesavjesnog rada odlazeće ministarke

Viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović kazala je “Vijestima” da ukoliko su tačne informacije institucija da je Jovović na puno radno vrijeme angažovan u dvije ustanove, “onda se radi o svjesnom i namjernom kršenju propisa, povredi prava iz rada od strane ovog direktora, a što je posao za prosvjetnu i radnu inspekciju”.

”Inspekcije treba da utvrde kako jedna osoba može imati dva simultana radna odnosa, pod uslovom da radi u punom radnom angažmanu, kako institucije tvrde da je slučaj. Ovakvim dovođenjem u zabludu poslodavca nije isključena ni njegova krivična odgovornost. Kako ova osoba može biti u isto vrijeme na dva mjesta i primati dvije zarade? I ranije smo u sličnim slučajevima bili na stanovištu da što fizički nije izvodljivo ne može biti ni pravno utemeljeno”, poručila je Kaluđerović.

Ona je istakla da je “nezakonito i postupanje Ministarstva koje ovdje očito nije vršilo adekvatne provjere”.

”Ministarka je imenovala za v.d. direktora nikšićke škole osobu koja već ima zasnovan radni odnos na UCG, umjesto da je naložila Nastavničkom vijeću da predloži nekoga od nastavnog osoblja za v.d direktora. Možda je i sam Jovović vidio da dolazi do određenih promjena u vlasti, pa nesiguran u dobijanje punog mandata, pokušava da sjedi na dvije stolice”, naglasila je Kaluđerović.

Ovo je, smatra ona, “takođe, još jedan od primjera nesavjesnog rada odlazeće ministarke Bratić u dijelu izbora rukovodećeg kadra u vaspitno obrazovnim ustanovama”.

”Podsjetiću da osim nezakonitih smjena direktora, na koja smo blagovremeno upozoravali, trenutno imamo i nezakonita produženja v.d. stanja i nakon šest mjeseci. Bratić će otići uskoro, ali ogromnu štetu koju je nanijela i koju nanosi svakog dana trajanja mandata će plaćati svi građani i građanke. Već dolaze prve sudske presude koje potvrđuju nezakonitost njenog rada, a toga će biti sve više. Ostaje da i nadležni procijene ima li elemenata za njeno procesuiranje jer je postupala vrlo svjesna buduće materijalne štete forsirajući određene partikularne interese”, zaključila je Kaluđerović.