Ekonomska državljanstva na čekanju

Sve više bogatih ruskih državljana, interesuju se kod agencija kako da se domognu ekonomskog državljanstva Crne Gore

22404 pregleda 12 komentar(a)
Vlada od 1. januara do 15. februara dodijelila 28 ekonomskih državljanstava ruskim građanima, Foto: Shutterstock
Vlada od 1. januara do 15. februara dodijelila 28 ekonomskih državljanstava ruskim građanima, Foto: Shutterstock

Ministarstvo unutrašnjih poslova u ponedjeljak je poslalo dopis odlazećem premijeru Zdravku Krivokapiću, Agenciji za investicije Crne Gore ali i agencijama, koje imaju ovlašćenja za posredovanja prilikom apliciranja i promociju programa ekonomskog državljanstva, da neće donositi odluke po zahtjevima za prijem u crnogorsko državljanstvo lica od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes države sve dok im se ne dostave dodatna mišljenja agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, ali i Sektora za finansijsko - obavještajne poslove Uprave policije, saznaju “Vijesti”.

MUP je do dobijanja dodatnih mišljenja blokirao dalje izdavanje ekonomskih državljanstava zbog toga što je Evropski parlament, 1. marta 2022. godine, izglasao Rezoluciju kojom se traže strože sankcije protiv Rusije i očekuje od zemalja EU i saveznica da preispitaju sve korisnike takozvanih “zlatnih viza” i da ukinu, one koje se pripisuju ruskim državljanima i njihovim porodicama, sa ogromnom imovinom, a posebno onima “koji su povezani sa sankcionisanim pojedincima i kompanijama u Ruskoj Federaciji”.

Zbog toga je MUP odlučio da postroži mehanizme provjere, te da zatraži nova mišljenja i provjere tokova novca, kako se ne bi dogodilo da neko sa spiska sumnjivih Rusa se domogne crnogorskog pasoša u programu ekonomskog državljanstva, koji je produžen do kraja 2022. godine.

MUP je je tražio od Agencije za investicije i agencija za posredovanje da za sve one, koji su već dostavili zahtjeve za prijem u crnogorsko državljanstvo na ovaj način, prilože dodatni dokaz o porijeku novca namijenjenom za uplatu i ulaganje...

Agencija tražila kontrole

Agencija za investicije Crne Gore potvrdila je “Vijestima” da su već postupili po zahtjevu MUP-a.

”Shodno dešavanjima u Ukrajini, Agencija je na zahtjev MUP-a, zatražila od agenata i dodatne kontrole aplikanata”, piše u odgovoru.

Ministar MUP-a Sergej Sekulović bio je protiv odluke Vlade, koja je krajem prošle godine odlučila da produži poseban program do kraja 2022. godine, a koji je nekoliko puta oštro kritikovan od Evropske komisije jer su izrazili zabrinutost - tražeći da se preispita šema dodjele ekonomskog državljanstva zato što mogu biti rizik za sistem pranja novca, utaje poreza, finansiranje terorizma, korupcije...

Aplikant, koji na ovaj način želi da se domogne crnogorskog pasoša, preko agenta za posredovanje podnosi zahtjev Agenciji za investicije, koja je dužna da ga prvo proslijedi premijeru, a ukoliko je on saglasan, Vlada onda to u vidu predloga: “predlažem da se to lice primi u crnogorsko državljanstvo...” dostavlja dokumentaciju MUP-u, radi dalje procjene ispunjenosti uslova.

Prema proceduri, državljanstvo po ovom programu, mogao je dobiti samo neko ko je tokom provjera uplatio novac za troškove postupka, dostavio uvjerenje da nije osuđivan na kaznu zatvora dužu od godinu, ali i da agent za međunarodnu procjenu podobnosti dostavi pozitivno mišljenje i dokaz o porijeklu novca... Nakon svih tih koraka, MUP ukoliko utvrdi da su ispunjeni uslovi za donošenje rješenja za prijem o tome obavještava Agenciju za investicije, a oni onda aplikanta.

Agencija je u ime Vlade izdala licence za tri kompanije, koje pored poslova posredovanja prilikom apliciranja zainteresovanih lica imaju ovlašćenje i za promociju programa - “APEX CAPITAL PARTNERS” DOO Podgorica, “ARTON GROUP” GmbH Austrija i “HENLEY & PARTNERS GOVERNMENT SERVICES” LTD Jersey.

Agencija je produžila licence i agentima za ocjenu međunarodne podobnosti specijalizovane za obezbjeđenje dokaza o porijeklu novca namijenjenom za ulaganje, kao i za svaku vrstu podobnosti zainteresovanih aplikanata - “S-RM Intelligence and Risk Consulting” LTD i “EXIGER CANADA” INC, KANADA.

”U mehanizmu kontrole međunarodne podobnosti aplikanta, DD agent utvrđuje ispunjenost kriterijuma da aplikant i sa njim povezana lica nemaju kriminalni dosije u državi porijekla ili bilo kojoj drugoj državi u kojoj je stekao državljanstvo ili ima boravište, da aplikant nije lice koje se nalazi na INTERPOL i/ili EUROPOL listi, kao i da kompanije u kojima je aplikant osnivač/suosnivač ili organ upravljanja nisu osuđene za privredne prestupe, niti im je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u posljednjih pet godina”, pojasnili su proceduru.

Oni su naglasili da DD agenti “ne uzimaju ni u razmatranje lica za koje preliminarni skrining pokaže da su u vezi sa ljudima koje se nalaze na listi sankcija, a u vezi agresije Rusije na Ukrajinu”.

”Procedura provjere se nastavlja i nakon samog odobrenja u slučaju da se pomenuta lica u toku procesa i nakon odobrenja nađu na nekoj od pomenutih lista. Konačno, nakon provjere od DD agenata, i nakon slanja aplikacije MUP-u, naše bezbjednosne službe rade njihove provjere”, piše u odgovoru Agencije za investicije.

Apliciralo 2.297 osoba

Prema podacima Agencije za investicije od početka programa ekonomskog državljanstva - 2019. godine, MUP je izdao 126 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo putem ulaganja, dok su do sada evidentirana ukupno 704 aplikanta, ali kako su među njima i članovi njihovih porodica, ukupan broj osoba je 2.297 osoba. Vlada je od 1. januara do 15. februara dodijelila 28 ekonomskih državljanstava ruskim državljanima, a samo u prvih 15 dana februara MUP-u je dostavljeno 17 zahtjeva za dobijanje crnogorskog državljanstva na osnovu člana 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Rusi zovu agente

Zbog agresije Rusije na Ukrajinu sve više bogatih ruskih državljana, posebno onih u tamošnjim ozbiljnim kompanijama, koji su zabrinuti zbog razvoja situacije se interesuju kod agencija, koje imaju ovlašćenja za posredovanje, ali i agenata kako da se domognu ekonomskog državljanstva Crne Gore.

Upućeni tvrde da su to mahom Rusi, koji rade u ruskim velikim kompanijama, čiji su poslovi i kapital u ozbiljnom problemu, ukoliko tamošnji predsjednik Vladimir Putin nastavi sa agresijom u Ukrajini.

U državnu kasu uplaćeno 27 miliona za troškove obrade

U Agenciji za investicije pojašnjavaju da je program ekonomskog državljanstva imao za cilje “intenziviranje razvojnih projekata, posebno na sjeveru”.

”U dijelu finansijske strukture, prihod koji je ostvaren od uplaćenih troškova obrade iznosi 27.770.000,00 eura, ukupan iznos uplaćen na poseban račun Agencije u svrhu donacije za manje razvijena područja je 12.600.000,00 eura (23.800.000,01 € položeno na ESCROW računu za aplikacije, koje su u proceduri), dok je u svrhu investicija investitorima ukupno uplaćeno 33.900.000,00 eura (68.300.000,00 položeno na ESCROW računu za aplikacije koje su u proceduri)”, navodi se u odgovoru Agencije za investicije.

Bonus video: