Manje spinujte, više poštujte propise

Kakav god suludi Pravilnik o kategorijama plovidbe brodova napisala Crna Gora, a na koji se poziva g. Ban, to ne mijenja činjenicu da je zaliv Boke po međunarodnom GMDSS sistemu, područje plovidbe A1 i stoga, u njemu je neophodno korišćenje AIS-a od strane SVIH putničkih brodova

5254 pregleda 37 reakcija 6 komentar(a)
Dio trajekta Pomorskog saobraćaja, Foto: Siniša Luković
Dio trajekta Pomorskog saobraćaja, Foto: Siniša Luković

Izvršni direktor i suvlasnik Pomorskog saobraćaja Dejan Ban u jednom je u pravu: tačno je da sam tekst na koji reguje, napisao inspirisan “ličnim pobudama”, ali nikako “niskim” kako on to insinuira, već potrebom da javnosti pokažem i dokažem osnovanost kršenja zakona i međunarodnih pomorskih konvencija u režiji Pomorskog saobraćaja, a koje je g. Ban prethodno u jednoj televizijskoj emisiji pred “nation wide” auditorijem, prezrivo nazvao “ćakulama sa Škvera”.

E sad, pošto se ja nikako i nikada ne bavim “ćakulama”, pogotovo ne kada je pomorstvo (koje mi je uža struka, iako radim u medijima) u pitanju, to sam se detaljnije pozabavio ovim kontroverznim stvarima iz poslovanja Pomorskog saobraćaja i to kod relevantnih sagovornika koji bi trebalo da kontrolišu tu kompaniju - pomorskih vlasti Crne Gore koje ovdje nastupaju i kao PSC i kao FSC kontrolori. Odgovori koje sam od njih dobio, zajedno sa to nešto mog skromnog stručnog znanja iz ove oblasti, kao i čitanje relevantnih propisa (SOLAS konvencija i Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe) uvjerili su me da Pomorski saobraćaj radi mimo važećih propisa, ali i da mu je država u liku pomorskih vlasti (Tehničkog inspektorata UPSUL, odnosno Inspekcije sigurnosti plovidbe) do sada “gledala kroz prste” iz samo njoj znanih razloga. Budući da se koliko čujem, tu ipak nešto u posljednje vrijeme mijenja nabolje, posebno angažovanjem inspektora sigurnosti plovidbe - kapetana Grujice Dudića koji je mnogo agilniji i profesionalniji od svog prethodnika, sasvim razumijem nervozu g. Bana i njegovu potrebu da spinom, argumentovane tvrdnje iz mog teksta proglasi “neistinama i poluistinama”.

Pođimo redom:

1. Član 48 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe pored ostaloga, jasno propisuje i sljedeće: “Plovni objekti registrovani za privrednu djelatnost - prevoz putnika​​ koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore moraju da budu opremljeni AIS sistemom”.

Zaliv Boke Kotorske spada u tzv. unutrašnje morske vode Crne Gore, a trajekti Pomorskog saobraćaja su Ro-ro PUTNIČKI BRODOVI, što - svakom je jasno - nameće obavezu da imaju ugrađen funkcionalan AIS sistem. Tu g. Banu neće pomoći ni njegova, vjerujem nestručna (jer je on ipak ekonomista, a ne pomorac) spin-varijanta u kojoj AIS, koji djeluje u GMDSS području plovidbe A1 (do cca 100 milja od obale jer radi u VHF opsegu) i koji je sistem gdje brod stalno emituje podatke, pokušava crnogorskoj javnosti prodati za nešto drugo: LRIT (Long Range Idendification and Tracking) sistem koji radi u MF/HF opsegu ili preko satelitskih linkova u GMDSS područjima plovidbe A2, A3 i A4 i kod kojeg brod odgovara na upit koji dobija sa kopna. Dakle, kada ugrade AIS, trajekti Pomorskog saobraćaja će na sistemu elektronskog trakinga biti “vidljivi” iz minuta u minut (a ne svakih 6 sati kako, miješajući ga sa LRIT-om, spinuje g. Ban), sa svim neophodnim informacijama, gdje god da se nalazili: bilo da voze na redovnoj liniji preko Veriga, bilo da nelegalno obavljaju hidrograđevinske radove drugdje na primorju, bilo da plutaju usred zaliva Boke dok posada na njima rašketaje rđu i staru boju da to ne vide ljudi sa obale, a što im je tolerisao prethodni inspektor sigurnosti plovidbe. Kakav god suludi Pravilnik o kategorijama plovidbe brodova napisala Crna Gora, a na koji se poziva g. Ban, to ne mijenja činjenicu da je zaliv Boke po međunarodnom GMDSS sistemu, područje plovidbe A1 i stoga, u njemu je neophodno korišćenje AIS-a od strane SVIH putničkih brodova. Ako već neće da čita domaći zakon, g. Banu preporučujem SOLAS konvenciju Međunarodne pomorske organizacije/IMO Convention for the Safety Of Life At Sea (SOLAS) - Regulation V/19.2.4 “requires all vessels of 300 GT and above engaged on international voyages and all passenger ships irrespective of size to carry AIS onboard”. Za ovo rastumačiti ne treba biti profesor engleskog jezika sa Oksforda…

2. Ja nisam napisao da Pomorski saobraćaj nije registrovan za prevoz tereta (kako spinuje g. Ban) već da nije registrovan ZA OBAVLJANJE HIDROGRAĐEVINSKIH RADOVA. Kada vi trajektom prevozite kamion natovaren kamenom, to jeste prevoz tereta, ali kada taj kamion direktno sa palube vašeg trajekta, u more iskipuje taj kamen radi učvrščivanja lukobrana u Luštici Bay, onda to JESTE vršenje hidrograđevinskih radova. A to je Pomorski saobraćaj lani u Traštama radio sa dva broda: trajektima “Igalo” i “Perast”.

3. Skidanje hidraulične ukrcajne rampe (pramčane na “Igalu” i krmene na “Perastu”) dok je korišten kao hidrograđevinsko plovilo, pa ponovno njihovo instaliranje i vraćanje broda u redovnu upotrebu kao trajekta, JESTE nešto što podliježe vanrednom tehničkom pregledu od strane ovlašćene ustanove. Neko naime, svojim potpisom i pečatom mora preuzeti odgovornost za to kako rampa koje mora da istrpi terete od po 50-tak tona kada se preko nje na trajekt ukrcavaju šleperi, funkcioniše i koliko je sigurna za upotrebu nakon demontaže sa broda i ponovnog instaliranja. Član 56 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe u stavu tri jasno propisuje da se vanredni tehnički pregled obavlja “prilikom privremene promjene namjene ili kategorije plovidbe broda”.

4. Drago mi je da g. Ban sada ne spori da crnogorski zakon nije išao niže od SOLAS-a kada je u pitanju obaveza brodara da najmanje jednom mjesečno na svakom svom plovilu održi protivpožarnu i vježbu napuštanja broda. Zadnju takvu vježbu Pomorski saobraćaj je obavio prije godinu dana na trajektu “Teodo”, a kompanija ima ukupno šest brodova u floti. Fire drill i abandon ship drill nisu tako male stvari da bi se mogle “neprimjetno” odvijati na trajektima koji dnevno bez prestanka prevoze na hiljade putnika i vozila, a koji bi zbog spovođenja vježbe, morali privemeno biti isključeni iz saobraćaja. Stoga g. Banu preporučujem da prije ponavljanja svoje tvrdnje da njegova kompanija “uvježbava posadu za ekscesne situacije protivpožarne vježbe, spasavanje u moru ...”, dobro razmisli jer je pisanje neistina u brodski dnevnik krivično djelo koje se naziva falsifikovanje službene isprave, a pored momentalnog zaustavljanja broda, podrazumijeva i zatvor za falsifikatora brodskog dnevnika.