ne postoje smještajni kapaciteti

Djecu sa psihijatrijskim problemima liječimo po regionu

Zbog problema u ponašanju, odsustva autoriteta majke, napuštanja kuće te izostajanja iz škole, Centar za socijalni rad je djevojčicu u više navrata smještao u Centar “Ljubović, navodi se u mišljenju Mijušković

9816 pregleda 5 komentar(a)
Podgorica, Foto: Shutterstock
Podgorica, Foto: Shutterstock

Ministarstvo zdravlja trebalo bi da poradi na pronalaženju načina za nužnu hospitalizaciju djece koja ispoljavaju psihijatrijske probleme, navodi se u preporukama institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. U Crnoj Gori ne postoje smještajni kapaciteti za liječenje djece koja imaju probleme psihijatrijske prirode.

Predmet se odnosi na slučaj porodice u kojoj su odnosi poremećeni, a djevojčica je zbog problema u ponašanju u više navrata smještana u Centar “Ljubović” u Podgorici.

Predstavnici podgoričkog Centra za socijalni rad su od 2019. godine upoznati sa problemima u porodici, “imajući u vidu da je djevojčica još kada je imala 12 godina, samovoljno napuštala kuću, bivala odsutna po nekoliko dana”, navodi se u dokumentu.

Zbog problema u ponašanju, odsustva autoriteta majke, napuštanja kuće te izostajanja iz škole, Centar je djevojčicu u više navrata smještao u Centar “Ljubović”. U tretman su bile uključene i druge organizacije - Centar za prava djeteta i Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju pri Kliničkom centru Crne Gore.

”Zbog iskazivanja evidentnog problema u ponašanju maloljetnica je smještana u ustanovu. Djevojčica je u više navrata samovoljno napuštala porodicu i ustanovu u kojoj je bila smještena, te je u tim periodima bila bez nadzora roditelja, odnosno stručnih lica. Situacije u kojima se nalazila ukazuju na činjenicu da je bila izložena različitim zloupotrebama, a samim tim su mnoga njena prava povrijeđena”, stoji u zaključcima mišljenja koje potpisuje Snežana Mijušković.

Djevojčica je prijavila da je van ustanove bila žrtva krivičnog djela. Kako je o događaju obaviješteno Više državno tužilaštvo.

Zamjenica zaštitnika zapaža da Više tužilaštvo u dužem vremenskom periodu nije saslušalo djevojčicu zbog pribavljanja neophodnih podataka i obavještenja, poštujući standard da se maloljetni oštećeni ne saslušavaju više puta.

”Iako se u pomenutom Tužilaštvu sprovode radnje, zaštitnik podsjeća da najbolji interes djeteta iziskuje da se u ovakvim postupcima blagovremeno reaguje kako bi se ispitali navodi iz podnijete prijave, imajući u vidu da protok vremena i eventualno kasnije saslušanje djeteta, može imati negativan efekat”, navodi se u zaključcima.

Zbog određenih problema djevojčice bila je neophodna i pomoć Ijekara odgovarajuće struke - psihijatra, a koju zbog nedostatka kapaciteta u Crnoj Gori nije mogla dobiti. Iz Ministarstva zdravlja ističu da je problem kako sistemski, tako i višegodišnji, i da još nema uslova za formiranje Klinike za psihijatriju gdje bi dječja psihijatrija imala poseban ulaz, prostor, kadar i opremu koja bi zadovoljila potrebe, te da nijesu u mogućnosti da relizuju smještaj djece sa psihijatrijskim problemima. Mijušković konstatuje da kapaciteti za hospitalni tretman djece i omladine sa psihijatrijskim problemima ne postoje, već se oni upućuju na liječenje u ustanove u okruženju.

Mijušković izražava i zabrinutost zbog stanja u oblasti zdravstvene zaštite i pasivnosti državnih organa u pronalaženju načina za nužnu hospitalizaciju djece koja ispoljavaju psihijatrijske probleme, iako na to ukazuje u dugom vremenskom periodu.

Ona je, između ostalog, dala preporuku Vladi da preduzme radnje i mjere na uspostavljanju raznovrsnih servisa podrške djeci u zavisnosti od potreba i uzrasta djeteta.