NEOPHODNA ADEKVATNA PODRŠKA

Ombudsman: Nedostaju servisi za sklanjanje djece sa ulice

Prisutna je, kako navodi Zaštitnik, praksa da se u kasnijim noćnim satima na ulici mogu sresti djeca mlađe starosne dobi bez pratnje
54 pregleda 1 komentar(a)
prosjačenje, Foto: Luka Zeković
prosjačenje, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 21.10.2017. 12:51h

U Crnoj Gori ne postoje servisi u kojim bi djeca i majke sa maloljetnom djecom koji borave na ulici i bave se prosjačenjem mogli da budu izmješteni i dobiju adekvatnu podršku, smatraju u instituciji Ombudsmana.

Oni ocjenjuju da se kao dobar model može primijeniti uspostavljanje centra za podršku djeci i porodici u Podgorici, koji sprovodi nevladina organizacija Centar za prava djeteta, uz podršku Save the children.

„Još uvijek je rasprostranjeno shvatanje da je prosjačenje „stil života“ određenih društvenih grupa, pa nerijetko izostaje intervencija državnih institucija u uvjerenju da su sve aktivnosti uzaludne, a dešava se da djecu ne tretiraju kao žrtve zloupotrebe i zanemarivanja, već kao djecu koja ispoljavaju poremećaje u ponašanju“ , kaže se u alternativnom Izvještaju o drugom i trećem periodičnom izvještaju Crne Gore o primjeni Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

Podsjeća se da je Zaštitnik krajem 2011. godine uradio Poseban izvještaj o dječjem prosjačenju u Crnoj Gori u cilju analize postojeće situacije i dao preporuke nadležnim organima u cilju poboljšanja njihovog postupanja.

Prisutna je, kako navodi Zaštitnik, praksa da se u kasnijim noćnim satima na ulici mogu sresti djeca mlađe starosne dobi bez pratnje.

Ombudsman je, u cilju ostvarivanja bezbjednosti djece, njihove dobrobiti i najboljeg interesa, predlagao izmjene i dopune Porodičnog zakona u smislu uvođenja obaveza roditelja da na odgovarajući način nadziru svoje dijete u druženju sa drugim osobama u skladu sa njegovim uzrastom i zrelošću.

Zaštitnik je predlagao i ograničavanje kasnih noćnih izlazaka djeci mlađoj od 16 godina bez pratnje roditelja ili druge osobe u kojoj roditelji imaju povjerenja.

Ombudsman smatra da je potrebno donijeti protokol o postupanju kojim bi se jasno definisale nadležnosti, postupanja i saradnja u slučajevima zaticanja djece u prosjačenju.

Preporučujemo za Vas