CILJ EGZAKTAN, EMPIRIJSKI I NEPRISTRASAN RAD

Kavarić: Sudski vještaci doprinose efikasnosti pravosuđa

Drugi kongres Udruženja sudskih vještaka okupio je više od sto predstavnika Udruženja sudskih vještaka iz okruženja, a plenarni predavači su najeminentniji stručnjaci u toj oblasti iz zemlje, regiona i SAD
241 pregleda 2 komentar(a)
Nebojša Kavarić, Foto: Arhiva Vijesti
Nebojša Kavarić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 21.10.2017. 10:10h

Unaprjeđenjem znanja sudskih vještaka, kojih u Crnoj Gori ima više od hiljadu, značajno se unaprjeđuje pravosuđe u cjelini, sa samim tim i država, poručeno je na dvodnevnom skupu u Bečićima. Drugi kongres Udruženja sudskih vještaka održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva pravde, međunarodnog je karaktera i okupio je više od sto predstavnika Udruženja sudskih vještaka iz okruženja, a plenarni predavači su najeminentniji stručnjaci u toj oblasti iz zemlje, regiona i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Udruženja, Nebojša Kavarić, kazao je u uvodnom obraćanju da u Crnoj Gori ima više od hiljadu sudskih vještaka najrazličitijih profila koji, sa obrazovnim i stručnim institucijama kojima se povjerava u određenim slučajevima vještačenje, predstavljaju značajan faktor u realizaciji propisa koji regulišu oblast pravosuđa i doprinose njegovoj efikasnosti i dosljednoj primjeni odredbi koje se odnose na obavezu pravednog donošenja sudskih odluka kao svetog cilja pravosudnog sistema. U tom procesu, kako je rekao, je nezaobilazna funkcija vještačenja i podrazumijeva i veliku odgovornost i obaveze vještaka, posebno na planu poštovanja etičkih načela i principa i stalnog stručnog usavršavanja i praćenja savremenih trendova u naučnim oblastima kojima pripadaju. „Sudski vještaci, prije svega, moraju biti svjesni svoje velike odgovornosti koje imaju u sudskom postupku, tim više što praksa sudova pokazuje da se vrlo rijetko događa, da sud ide protivno nalazu i mišljenju vještaka od kojeg je zatražio pomoć u utvrđivanju pojedine činjenice“, kaže se u saopštenju Udruženja. Nasuprot tome, dodaje se, postoji i velika odgovornost suda da u težnji ka pravilnoj primjeni materijalnog prava odredi predmet i obim vještačenja. „U skladu sa navedenim, uloga dokaza u vještačenjima u sudskom postupku je gotovo od neprocjenjivog značenja“, saopšteno je iz Udruženja. Kongres je organizovan kroz plenarna predavanja, usmene prezentacije, poster prezentacije, s krajnjim ciljem da se, u konstruktivnoj atmosferi, na bazi naučno-stručnih znanja i priznatih metodologija nastavi uspješna saradnja sa sudovima, tužilaštvima, notarima, izvršiteljima, advokatima i time doprinose efikasnijim i pravednijim sudskim odlukama i primjeni pravnih propisa. Kako se navodi, budući da je funkcionisanje pravosudnog i tužilačkog sistema u funkcionalnoj zavisnosti od nalaza i mišljenja vještaka kao dokaznog sredstva, na Kongresu su zastupljene sve oblasti vještačenja. „Tokom prvog dana skupa svi učesnici su saglasni da se unaprjeđenjem znanja vještaka značajno unaprjeđuje pravosuđe u cjelini, a samim tim i Crna Gora kao država, koja je nadomak članstva u EU. Konstatovano je da će u budućnosti, samo vještaci sa licencom (koji prate standarde EU) moći će da se bave vještačenjem“, dodaje se u saopštenju. Udruženje sudskih vještaka Crne Gore je osnovano 2000. godine, a prvi Zakon o sudskim vještacima je donijet 2004. godine, zahvaljujući, kako navode iz Udruženja, grupi entuzijasta, koji i danas značajno doprinose unaprjeđenju rada sudskih vještaka u Crnoj Gori. „Udruženje sudskih vještaka ima posebnu privilegiju u Zakonu o sudskim vještacima iz 2004. godine, kao i u novom zakonu iz 2016. godine, u kojem je definisano kao asocijacija koja okuplja, organizuje i edukuje vještake Crne Gore“, kaže se u saopštenju. Od osnivanja do danas, saopšteno je, Udruženje sudskih vještaka Crne Gore imalo je i danas ima značajanu ulogu u sudskim i tužilačkim postupcima. „Svojim aktivnostima Udruženje teži da vještačenje, kao i funkcija vještaka budu egzaktan, empirijski rad, oslobođen subjektivnosti i pristrasnosti“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas